Neuveriteľná drzosť! Na internete sa šíri falošný pastiersky list, ktorý vyzýva k neúčasti na referende!

Falošný pastiersky list vyzýva k neúčasti na referende ale aj k totálnej politickej neangažovanosti

Antikampaň proti referendu homosexuálni aktivisti poňali skutočne vtipne. Pri príležitosti včerajšieho sviatku Zjavenia pána pripravil takzvaný „Pastiersky list“, aby ním pomýlili veriacich. Autori falošného pastierskeho listu si dokonca dali tú námahu a vyhľadali niektoré state z Biblie, ktoré následne nezmyselne poprepájali tak, aby úplne prekrútili cirkevné učenie.
zvolensky_portret
V závere listu dokonca uvádzajú ako autora listu arcibiskupa Stanislava Zvolenského. V predvečer včerajšieho sviatku si však tento list všimli niektorí kňazi, ktorí sa spojili s arcibiskupským úradom v Bratislave. Ten autorstvo tohto absurdného listu poprel.
Na snímke predseda Konferencie biskupov slovenska, Stanislav Zvolenský, ktorého meno zneužili autori falošného pastierskeho listu
Na snímke predseda Konferencie biskupov slovenska, Stanislav Zvolenský, ktorého meno zneužili autori falošného pastierskeho listu
Biskupi Slovenska, naopak, aktivitu občianskeho hnutia Aliancie za rodinu viackrát verejne uvítali a svojim veriacim odporúčajú, aby sa referenda zúčastnili. V troch otázkach, ktorých sa referendum týka, totiž možno hlasovať v prospech ochrany inštitútu manželstva, v prospech ochrany detí pred adopciou homosexuálnymi pármi a v prospech práva rodičov na výchovu svojich detí.
Znenie falošného pastierskeho listu si môžete prečítať tu:
Drahí bratia a sestry v Kristovi!
Dnes slávime sviatok Zjavenia pána, ktorý nám nielen priniesol spásu, ale aj varovanie pred tými, ktorí by nás od nej mohli odvrátiť. Lebo ako hovorí Pán: „… mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, – a mnohých zvedú“ (Mt. 24 5). Začínam sa obávať, drahí moji, že úprimná snaha niektorých bratov a sestier propagujúcich nadchádzajúce referendum o ochrane rodiny, prerastá miestami do posadnutosti, na ktorú sa toto varovanie plne vzťahuje.
Cirkev sa nemôže sústreďovať len na témy potratov a homosexuálnych manželstiev, jej učenie v tejto veci je známe, „netreba o tom hovori sústavne“ a keď už, „tak v danom kontexte,“ pripomína nám svätý otec František. Úlohou cirkvi je hlásanie slova Božieho a nie vstup do politiky. Úlohou cirkvi je šírenie lásky, nie nenávisti. Úlohou cirkvi je hriešnikov obrátiť, nie prehlasovať!
Strojcovia tohto referendového šialenstva neváhajú medzi veriacimi šíriť agendu pochybných spolkov a siekt, klamstvá, nezmysly, konšpiračné teórie a osobné politické ambície. Nedobre činí ten, kto preháňa. Ale ťažký smrteľný pácha ten, kto v cirkvi šíri sektárske praktiky a sektármi produkované lži. Tak ako otcovia biskupi neváhali exkomunikovať z cirkvi sektárstvom nasiaknutých členov tzv. Spoločnosti sv. Bazila Veľkého, rovnakým trestom budú hroziť každému, kto bude preberať ich rétoriku pri podpore nezmyselného referendadeklarujúceho ochrany rodiny, v skutotočnosti však útlak našich bratov a sestier s homosexuálnymi sklonmi. „Musíme jasne nájsť novú rovnováhu. Ak sa tak nestane, stavba morálky cirkvi sa zrúti ako domček z karát, stratí sviežosť a esprit Evanjelia,“ upozornil nás svätý otec František a je našou povinnosťou si vziať jeho slová k srdcu.
Na záver prijmime pozvanie: milí otcovia a mamičky, milí starí rodičia, duchovní otcovia, katechéti, učitelia, predstavení vo verejnom živote: spojme svoje duchovné, morálne a materiálne sily, aby sme sa sústredili na pravé hodnoty, medzi ktoré podpora rodiny patrí, ale útlak časti našich bratov a sestier nie. Nech vedomie Božej blízkosti v Ježišovi Kristovi vás vedie k pravovernosti a odmietnutiu všetkých, ktorí by Vás z cesty svojej spásy mohli odvrátiť. Neslobodno sa totiž nástojčivo zaoberať spásou druhých a zabúdať pritom na svoju vlastnú.

+ Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup metropolita
Prečítať_ v rámci homílie na sviatok zjavenia pána 6. januára 2015

 

http://www.hlavnespravy.sk/veriaci-pozor-na-internete-sa-siri-falosny-pastiersky-list-ktory-vyzyva-k-neucasti-na-referende/495943

Aliancii za rodinu odstránili výzvu na podporu z portálu dakujeme.sk

Bratislava 7. januára (TK KBS) Aliancia za rodinu, ktorá stojí za prípravou referenda o ochrane rodiny, upozorňuje, že odstránili jej výzvu na finančnú podporu z dobrovoľníckeho portálu dakujeme.sk. Ľudia sa vďaka nej mohli zbierať na kampaň prvého občianskeho referenda na Slovensku.

„Projekt po tlaku homoloby reprezentovanej pánom Oravcom, riaditeľom Nadácie Milana Šimečku, a po následnom zásahu denníka SME musel v záujme svojho fungovania odstrániť našu výzvu, cez ktorú sa ľudia transparetne zbierali na kampaň prvého občianskeho referenda. Náš zápas o rodinu sa stáva už aj zápasom o slobodu a demokraciu,“ upozorňuje Aliancia za rodinu.

Portál ďakujeme.sk “založila jedna mamička na materskej a postupne sa pridali ďalšie dve. Všetko robia na báze dobrovoľnosti, za čo im patrí veľký obdiv a poďakovanie. Je neprípustné, že si niekto dovolí zastrašovať takýchto ľudí,“ hovorí Anna Verešová, ktorá sa 16 rokov venuje týraným ženám. „Odmietame to, aby boli zastrašovaní ľudia, ktorí podávajú pomocnú ruku všetkým bez rozdielu,“ uviedol Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu. „Odmietame, aby terčom útokov bola sloboda a demokracia. Poukazovali sme na tieto umlčiavacie praktiky u nás i v zahraničí už pred časom. Varovali sme pred stratou slobody, pred stavom, kedy sa ľudia budú báť povedať, že otec a mama sú to najlepšie pre deti. Teraz sa to stáva realitou,“ dodáva Peter Kremský, druhý hovorca AZR.

Aliancia zároveň vyzvala členov Správnej rady a zakladateľov Nádacie Milana Šimečku, aby vyjadrili oficiálny postoj voči vyššie spomínaným udalostiam dotýkajúcim sa prvého občianskeho referenda v histórii Slovenska. „Myslíme si, že v prípade Nadácie Milana Šimečku sú kroky pána Oravca priamo proti princípom nadácie, ktorými je rozvíjanie ideálu novembra 89, demokracie, slobody a občianskej spoločnosti. Myslíme si, že Správna rada nadácie by mala z hore uvedených dôvodov zvážiť pôsobenie pána Oravca v nadácii,“ uvádza v tlačovej správe Aliancia za rodinu.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150107038

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.