Zošity humanistov trafili „capa“. Vo svojej zvrátenej obhajobe polygamie a incestu sa opierajú o pápeža Františka

„LGBT pritvrdila“

kto_si_este_hodi

Foto Hlavné správy

Friday, 16 January 2015 | Zošity humanistov č. 103
Rastislav Škoda
AZN, nezisková organizácia s iniciatívami na ochranu voľnej nedele a tradičnej rodiny, uverejnila na svojej stránke dňa 12. januára 2015 esej Antona Čulena pod názvom „LGBT pritvrdila: Chceme polygamiu a incest! Neúčasťou v referende takému vývoju dávame zelenú“. Mám k nej svoje pripomienky.

V prvom rade protestujem proti emocionálnemu až útočnému spôsobu Vašej reči. Nechceme všeobecnú polygamiu ani incest, ako ani pápež František nechce všeobecnú homosexualitu, ale myslíme si, rovnako ako on, že je načase zmierniť tradičný názor na určité javy moderného spoločenského života. Čo je na tom barbarské a patrí na hnojisko akejsi luzy? Ako sa môžete takto vyjadrovať v čase, keď aj sám pápež uznáva potrebu nového prístupu v zaobchádzaní s okrajovými menšinami a ich všeobecnými ľudskými právami? Kultúra smrti, barbarstvo, krvismilstvo – čo sú to za výrazy? Kto ste, aby ste… boli pápežskejší ako pápež?

Vytýkate mi, že pripisujem význam zriedkavosti výskytu incestu v dnešnej spoločnosti. Robí to Nemecká etická rada vo svojom odporúčaní liberalizácie § 173 (desať prípadov incestu ročne), robí to švajčiarska vláda pri rovnakej úvahe o tomto probléme (tri-štyri prípady ročne); pre Vás sú tieto inštitúcie luza? Sú aj vážnejšie sexuálne problémy na riešenie.

Vytýkate mi „barbarský“ argument, že láske dvoch ľudí nemôžu byť kladené žiadne zákonné prekážky, a to ani vtedy, keby dieťa z tohto vzťahu malo mať genetické choroby.

Existuje pri inceste zvýšené riziko pre genetické ochorenia? Isteže, ale len pre také, ktoré sú zapríčinené jedným dominantným génom. Rodičia môžu byť klinicky zdraví, ale pri inceste majú obidvaja vlohu pre určitú chorobu, takže ich dieťa bude mať výrazne zvýšené riziko ochorenia. Monogenetické ochorenia postihujú asi 1 % novorodencov, ale z tisícov týchto chorôb prichádza do úvahy len hŕstka, napr. mukoviscidóza a fenylketonúria. Principiálne by sa dali na tieto choroby robiť pred ochorením testy, ale to sa pre ich zriedkavosť samozrejme nerobí prv, než sú tu klinické príznaky. Zvýšené riziko pre choroby vyvolané celým zväzkom génov sa pri inceste nezistilo (Markus Nöthen).

Keby sa malo brať do úvahy poškodenie detí pri incestnom vzťahu a tento zakázať, muselo by sa plodenie zakázať aj ženám nad 40 rokov a telesne a mentálne postihnutým.

Eugenický argument nemôže hrať žiadnu rolu, pretože je tu prenatálna diagnostika a hlavne reproduktívne sebaurčenie. Za narodenie možno postihnutého dieťaťa sú zodpovední rodičia, štát ho už dnes nemôže zakázať. To národnosocialistický štát v roku 1933 zákonom bránil vzniku geneticky neželaného (vraj menejcenného) potomstva a ľudí s genetickými odchýlkami zbavil občianskych práv a hromadne vraždil.
Dávate nám nelogickú otázku, či považujeme za správne, aby sa zákaz incestu vzťahoval aj na geneticky príbuzných homosexuálov. Či ja chcem niekomu zakázať incest? Len odradzujem od neho. Niektorí vravia, že je to trestný čin bez obete, tak prečo ho trestať?

Za osobitne nebezpečne závažný považujem váš zrejme negatívny postoj k sexuálnym vzťahom a manželstvu telesne alebo mentálne postihnutých. To nemôžete vravieť nahlas – zabudli ste na koncentračné tábory, ale aj na maturantov s Downovým syndrómom, vrodene slepých a hluchonemých či konterganové deti?
Predstavou manželstva medzi homosexuálnym otcom aj synom sa Vaše fantazírovanie prenieslo do výšin markíza de Sade, ktoré sú väčšine z nás nechutné.

tagsincest, LGBT, referendum, Škoda Rastislav

2 Comments to „LGBT pritvrdila“

Cibrinka
January 16, 2015
Myslím si, pán autor, že dĺžite pánovi Čulenovi verejné ospravedlnenie. Podľa mojich informácií pán Čulen prevzal článok so súhlasom autora. V závere textu je uvedený aj zdroj. Ako sú na tom sekulárni humanisti s morálkou? Majú vo svojich kodexom nainštalovaná software na ospravedlnenie?

Cibrinka
January 16, 2015
1/Citujem:
Nechceme všeobecnú polygamiu ani incest, ako ani pápež František nechce všeobecnú homosexualitu
Čo to je všeobecná polygamia a všeobecná hoosexualita?
2 Citujem:
Kultúra smrti, barbarstvo, krvismilstvo – čo sú to za výrazy? Kto ste, aby ste… boli pápežskejší ako pápež?
Výraz kultúra smrti pochádza od JPII. Krvismilstvo je výraz pre incest a je bežne používaným výrazom, okrem iného používaným aj v KKC schválenom pápežom.
3/Citujem: “To národnosocialistický štát v roku 1933 zákonom bránil vzniku geneticky neželaného (vraj menejcenného) potomstva a ľudí s genetickými odchýlkami zbavil občianskych práv a hromadne vraždil.”
Zaiste, treba si však pripomenúť, že to vraždenie i nadšený aplauz prichádzal aj od vedeckých elít a nútené sterilizácie sa konali aj vo vyspelých deokraciách tej doby a vyspelých mocnostiach, vrátane USA alebo Británie či Japonska. Viete kto protestoval? Rovnako ako dnes – RKC. Počet obetí praktického darwinizmu len v tomto jednom programe sa vyšplhal až na 70 tisíc dospelých a 5000 detí, na ktorých bola vykonaná euranázia na žiadosť rodičov a každý prípad bol preverený.Celý program bol zastavený až v roku 1942 po protestoch obyvateľstva a najmä na nátlak Cirkvi. Predpokladá sa, že program však pokračoval ďalej tajne a celkový počet obetí dosiahol číslo 275 000 (toto číslo je zo spisov Norimberských procesov).
4/Citujem: “Niektorí vravia, že je to trestný čin bez obete, tak prečo ho trestať?”
Obeťou je dieťaťko, utrpenie dieťaťa,ktoré môže byť takto splodené. Argumentácia prenatálnou diagnostikou je fakticky riešenie zavraždením vyvíjajúceho sa dieťaťka, kde sa hranica na zavraždenie posúva výrazne ďalej ako dnes zákonných 12 mesiacov. Láska nemôže byť zbavená zodpovednosti.
Sekulárna humanistka a lekárka Francisca Minerva volá po uzákonení práva zabiť svoje vlastné dieťa aj po narodení.(!) Podľa nej je novorodenec na úrovni zvieraťa,lebo nemá sny a túžby a preto zabitie aj zdravého dieťaťa je vlastne len “potratom” po narodení. Pokiaľ neveríte v Boha, tak analogicky je zabitie dieťaťa po narodení tým istým, čím je zabitie králika alebo sliepky pre nedeľný obed. Iný liberál a sekulárny humanista tvrdí, že zabitie siamskych dvojičiek bez snahy o ich oddelenie je spravodlivé voči zdravým deťom, lebo na tie zravé sa neminie toľko peňazí.
Sekulárny humanizmus naberá obrátky, kde je potrebné, aby ste, vy, mienkotvorní ateisti zabrzdili vývoj. Holokaust je mementom dôsledkov ateizmu.
5/Citujem:
“Za osobitne nebezpečne závažný považujem váš zrejme negatívny postoj k sexuálnym vzťahom a manželstvu telesne alebo mentálne postihnutých. To nemôžete vravieť nahlas – zabudli ste na koncentračné tábory, ale aj na maturantov s Downovým syndrómom, vrodene slepých a hluchonemých či konterganové deti?”
V texte nie je ani náznak po súhlase k vytváraniu prekážok pre ľudí s telesným postihnutím.
6/ Citujem: “Predstavou manželstva medzi homosexuálnym otcom aj synom sa Vaše fantazírovanie prenieslo do výšin markíza de Sade, ktoré sú väčšine z nás nechutné”
Najviac sexuálnych zneužití detí aj sexuálneho násilia sa žiaľ udeje v rodinách. Odtabuizovanie incestu a zrušenie zákona o jeho trestnosti podnietite potenciálnych páchateľov k sexuálnemu vydieranie príbuzných a detí a výchovu detí tak, že deti nebudú považovať sex so svojimi príbuznými za zakázaný a nedôstojný. Tváriť sa, že homosexuáli sa nedopúšťajú sexuálnych zločinov je ako dôfať, že môžete v jednom výbehu chovať tigre spolu s ovečkami. Reč nie je o fantazírovaní, ale reč je o rizikách vyplývajúcich z liberalizácie sexuálnych zvyklostí.

http://www.zosity-humanistov.sk/2015/01/lgbt-pritvrdila/

Vážení priatelia, oznamujeme Vám, že blog autora tohto článku (portál Pravda.sk) pred niekoľkými minutami (16. 1. 2015- 17:10 hod) zablokovali. Došlo formálne oznámenie o zablokovaní blogu pre šírenie nenávistného obsahu, klamanie, zverejňovanie blogov, ktoré neboli blogmi (niektoré blogy tvorila len karikatúra)…naposledy autor hájil pani Tutkovú. Takto chápe slobodu slova marxisticko-leninská ideológia. Genderproletári všetkých krajín spojte sa!

A. Čulen

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.