SKOK vyzýva na neúčasť na referende, v kampani si pomáha Bibliou. Nemýľte sa: ani smilníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva

skok1

1 list Kor 6, 9-10,: Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

SKOK rozbieha kampaň, ktorou chce ľuďom pripomínať, že neúčasť na referende nie je hriech
Vznikajúca Slovenská občianska koalícia (SKOK) vyzýva ľudí na neúčasť na februárovom referende o ochrane rodiny, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu.
Zároveň rozbieha kampaň, ktorou chce ľuďom pripomínať, že neúčasť na referende nie je hriech. SKOK bude v kampani pripomínať citáty z Biblie. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave zakladatelia SKOK-u.

Billboard, ktorým sa zapojí strana Skok do predreferendovej kampaneBillboard, ktorým sa zapojí strana Skok do predreferendovej kampaneDo kampane si vybrali citát z Evanjelia podľa Matúša „Nesúďte, aby ste neboli súdení“, citát z Evanjelia podľa Marka „Milovať budeš blížneho ako seba samého“ a do tretice skrátený citát z prvého Jánovho listu „Boh je láska“. Citáty sa objavia na bilbordoch a rôznych tlačovinách. Kampaň financuje z vlastných peňazí zakladateľ SKOK-u Juraj Miškov, ktorý do nej vložil 50.000 eur.

skok2

Rim 1, 26- 27, 32; Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

 

„Je dobre, že neveriaci Miškov používa citáty z biblie, pretože tie sa vzťahujú aj na neho, bez ohľadu na to, či je veriaci alebo nie, čo si asi sám neuvedomuje,“ myslia si ľudia na sociálnych sieťach. „Citáty vybral naozaj vhodne najmä citát „Milovať budeš blížneho ako seba samého“, ktorý tak isto, ako ho Miškov otĺka o hlavu veriacim sa tiež vzťahuje aj na neho a na skupinu LGBTI ľudí, ktorých zastupuje a ktorí svojimi neustále narastajúcimi požiadavkami obmedzujú práva väčšiny a vnášajú tak do spoločnosti nepokoj a nenávisť,“ myslí si zas iný používateľ siete.
Billboard, ktorým sa zapojí strana Skok do predreferendovej kampaneBillboard, ktorým sa zapojí strana Skok do predreferendovej kampane

„SKOK presadzuje hodnoty, ako je rešpekt, úcta, vzájomná tolerancia a domnievame sa, že referendum je v rozpore s týmito hodnotami a vnáša do spoločnosti zbytočnú polarizáciu a nenávisť,“ vyhlásil Miškov. Spolu s kolegami sa nazdávajú, že referendum nerešpektuje práva istej skupiny ľudí, neprináša pravdivé informácie, nesústredí sa na hodnoty. Tiež si myslia, že sa inštitút referenda zneužíva. Zakladatelia SKOK-u sa na referende nezúčastnia.

Daniel Krajcer doplnil, že bez ohľadu na výsledok referenda sa právny stav na Slovensku nezmení. Pripomenul, že už dnes je v zákone vyriešená definícia manželstva ako muža a ženy, tiež nie je možná adopcia detí osobami rovnakého pohlavia a školy aj rodičia môžu hovoriť do obsahu sexuálnej východy. Referendum, ktoré je venované týmto otázkam, podľa Krajcera len neprimerane polarizuje spoločnosť. „Sme zásadne proti tomu, aby sa na Slovensku útočilo na akúkoľvek skupinu spoločnosti,“ zdôraznil.

Jozef Kollár dodal, že SKOK si váži inštitút referenda, ale odmieta sa zúčastňovať na referendách, ktoré siahajú na základné občianske práva. Takým je podľa neho aj to februárové. Avizoval, že vznikajúca strana sa mieni zapájať do diskusií o znížení aktuálneho 50-percentného kvóra pre platnosť referenda, ako aj do hľadania mechanizmu, ktorý by vyriešil záväznosť výsledkov platného plebiscitu. Dnes totiž podľa neho nie je mechanizmus, ktorý by donútil parlament pretransformovať do zákonov výsledky platného referenda.

Strana Skok, sa snaží touto kampaňou zviditeľniť a svoju zatiaľ nulovú podporu nejakým spôsobom vylepšiť. Pre stranu, ktorá ma financie, ale nemá žiadnu podporu a nikto o nej nevie, je to výborná príležitosť ako sa dostať do povedomia.

Referendum o ochrane rodiny sa na Slovensku uskutoční 7. februára, iniciovala ho Aliancia za rodinu, vypísal prezident SR Andrej Kiska. Budeme sa v ňom vyjadrovať k otázkam – či ľudia súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy; či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako je sexuálne správanie alebo eutanázia.

Ide v poradí o ôsme všeľudové hlasovanie v ére samostatného Slovenska. Z doterajších siedmich bolo platné iba jediné, a to v roku 2003, keď sa občania vyjadrovali k vstupu SR do Európskej únie. Na to, aby bolo referendum platné, je potrebná účasť aspoň 50 percent oprávnených voličov.

http://www.hlavnespravy.sk/skok-vyzyva-na-neucast-na-referende-v-kampani-si-pomaha-bibliou/516395

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.