Aj Pápež je s nami: Odkazuje Slovákom do referenda – Do toho – odvahu! Pridala sa aj Matica Slovenská

Vážení priatelia, webová stránka, informujúca o súvislostiach s referendom o rodine a propagujúca jeho opodstatnenie bola napadnutá neznámymi hackermi a bola niekoľko hodín nefunkčná. Jej oznam o napadnutí hackerom vo formáte index.html bol nahradený iným, cudzím oznamom, ktorý tam vlastník – Aliancia za nedeľu neumiestnil.

Boh žehnaj REFERENDUM a Slovensko, Sedembolestná Panna Mária stoj pri nás.

A. Čulen

Pápež František vyjadril svoj záujem o súčasnú situáciu na Slovensku
Papez Frantisek
Na dnešnej rannej svätej omši pápeža Františka v kaplnke Domu sv. Marty vo Vatikáne sa zúčastnila skupina Slovákov. Išlo o 25 mladých ľudí študujúcich alebo pracujúcich v Ríme, ktorí sa podieľajú na živote Slovenskej katolíckej misie v Ríme (SKM). Svätý Otec už pri úvodnom privítaní vyjadril radosť z ich aktívnej účasti na živote Rímskej diecézy a vyjadril svoj záujem o súčasnú situáciu na Slovensku. Ocenil pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu hodnoty rodiny v súvislosti s pripravovaným referendom. Slovákov v tomto smere povzbudil k odvahe, aby mali „coraggio“.

Pri svätej omši, ktorá sa konala vo zvyčajnom čase o 7. hodine, koncelebrovalo so Svätým Otcom desať mladých kňazov študujúcich v Ríme, pochádzajúcich z viacerých slovenských diecéz a reholí. Viac ako polovicu prítomných tvorili aktívni laici, ktorí sa každú nedeľu stretávajú na slovenskej omši v kostole San Girolamo della Carità v centre Ríma. Prítomné boli aj tri rehoľné sestry zo Slovenského pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Duchovný správca SKM Ľubomír Majtán v mene všetkých na záver odovzdal Svätému Otcovi album fotografií zo života SKM s uistením o modlitbe za neho a s prosbou, aby aj on v modlitbe pamätal na slovenské rodiny.

http://www.hlavnespravy.sk/papez-frantisek-ocenil-pozornost-slovenska-venovanu-podpore-rodiny/518055

Matica slovenská vyzýva na účasť na referende o ochrane rodiny

Matica slovenská zároveň odmieta akékoľvek protiofenzívy a nabádanie voličov, aby sa na nadchádzajúcom plebiscite nezúčastnili
Matica slovenská (MS) vyzýva svojich členov a všetkých Slovákov, aby sa zúčastnili referenda o ochrane rodiny a aby podporili svojimi súhlasnými odpoveďami tradičnú rodinu. MS zároveň odmieta akékoľvek protiofenzívy a nabádanie voličov, aby sa na nadchádzajúcom plebiscite nezúčastnili.

Marian Tkac

„Je to v priamom rozpore s demokraciou nového sveta,“ uvádza vo svojom vyhlásení predsedníctvo Matice slovenskej. Všeľudové hlasovanie považuje MS za vrchol priamej demokracie, v ktorej občania môžu rozhodnúť o potrebných zmenách v spoločenskom systéme.
Matica zároveň vo svojom stanovisku poukazuje na odmietnutie spotov Aliancie za rodinu zo strany viacerých televízií a na prípad moderátorky RTVS Natálii Žembovej, ktorá účinkovala v propagačnom spote. Poukazujú aj na to, že médiá ustavične útočia na cirkev za to, že podporuje konanie referenda a že politici vyzývajú občanov, aby sa na plebiscite nezúčastnili. „Je zrejmé, že tieto útoky proti referendu sa budú stupňovať,“ dodala MS.

http://www.hlavnespravy.sk/matica-slovenska-vyzyva-na-ucast-na-referende-o-ochrane-rodiny/518563

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.