Keď RTVS láme paragraf a u zástancov bojového ateizmu narastá nervozita

Udalostí posledných dní len potvrdzujú narastajúcu nervozitu odporcov blížiaceho sa referenda o rodine (prvého občianskeho referenda v histórii SR) vyhláseného na 7.2.2015.

Čerešničkou na torte je neodvysielanie gréckokatolíckej liturgie v Rádiu Regina. RTVS sa nepáčilo, že kňaz počas kázne spomenul tému ochrany rodiny a s tým súvisiace referendum. To nepochybne vyvolalo vlnu kritiku zo strany Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na čele s jej najvyšším predstaviteľom prešovským arcibiskupom – metropolitom Mons. Jánom Babjakom.
EU
RTVS na svoju obranu argumentuje tým, že koná len v rámci medziach zákona a v súlade so smernicou generálneho riaditeľa RTVS vydanou pre účely vysielania pred referendom.

Nie som mediálny analytik. Nepracujem v žiadnom médiu. Zaujala ma však právna argumentácia niektorých predstaviteľov verejného života, no najmä samotnej RTVS. Tak si ju rozmeňme na drobné:

Smernica uvádza, že „Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov teda nijakým spôsobom nerieši volebnú kampaň (pravdepodobne tým myslia referendovú kampaň – pozn. autora) v elektronických médiách ani ďalšie otázky vysielania v období pred konaním referenda. Je preto potrebné aplikovať všeobecnú právnu úpravu“, pričom sa RTVS odvoláva na zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorý zakazuje vysielanie politickej reklamy.

Podľa zákona je politickou reklamou „verejné oznámenie určené na a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani, b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta“.

Podľa ústavy máme zaručenú slobodu myslenia a náboženského vyznania a každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Tieto základné ľudské práva a slobody možno obmedziť len zákonom a to len v prípade, ak to je nevyhnutné na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

Podľa môjho názoru v danom prípade nedošlo zo strany gréckokatolíckeho kňaza k politickej reklame, keďže nenabádal k podpore konkrétnej politickej strany či politika; hoc sme v období referendovej kampane, avšak tá nie je regulovaná zákonom tak, ako je tomu pri voľbách. Rovnako tým nebol narušený verejný poriadok, ohrozené zdravie, mravnosť či práva a slobody iných. Ibaže by niekto za také narušenie či ohrozenie považoval verejnú zmienku o referende a o téme ochrany rodiny.

Predsa len samotné otázky referenda boli „odobrené“ ústavným súdom a referendum právoplatne vyhlásené prezidentom SR. Preto podpora referendových tém je v plnom súlade s ústavou.

Obmedzovanie náboženskej slobody viedlo v minulosti vždy k obmedzovaniu slobody ako takej. A to by snáď nechceli ani odporcovia referenda. Alebo sa mýlim?

Správa z tlačovej konferencie GKC.

Stanovisko RTVS.
http://gondzur.blog.sme.sk/c/373396/ked-rtvs-lame-paragraf.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.