Hriech a zrada Krista by bolo nezúčastniť sa referenda. + M. Kuffa o vyšetrovaní políciou

Strana SKOK ktorá sa jasne ideologicky vyprofilovala ako marxisticko-leninská politická strana zo silne ateisticko-totalitným myslením, oznámila, že sa zapája do antikampane proti referendu o rodine. Táto nová hviezda na Slovenskom politickom nebi hodlá na odradenie ľudí iného názoru ako majú oni, od účasti na tomto plebiscite minúť úctyhodných 50 000 €. Z uvedeného je jasné, že verejnoprávna RTVS, ale i súkromná JOJ a Markíza nehovoria pravdu, keď vyhlasujú, že spoty Aliancie za rodinu neodvysielajú, lebo protistrana nemá peniaze na takúto kampaň.

Televízie tým odštartovali veľmi nebezpečný precedens, ktorí politickí vodcovia s diktátorskými sklonmi dokážu v budúcnosti ľahko a kedykoľvek použiť aj proti vlastným občanom. Stačí, ak to budú vlastníci týchto médií potrebovať. Ak by tieto televízie použili rovnaký meter napríklad aj počas predvolebnej kampane v nadchádzajúcich voľbách, tak sa ľahko môže stať, že žiadna strana zo stálic na našom politickom nebi nebude mať šancu, aby ktorákoľvek televízia odvysielala ich predvolebne spoty. Bude totiž stačiť, ak nejaká ministrana vyhlási, že na takúto kampaň peniaze nemá a tým pádom sa v našich televíziách žiadna predvolebná kampaň konať nebude.

Ak si myslíte, že to neurobia, lebo by prišli o peniaze, tak tento argument neobstojí, lebo za spoty od AZR by peniaze dostali tiež. Ak im občania Slovenska na tento podfuk naletia, tak sa môže stať napríklad aj to, že vládna strana SMER SD na sneme prijme uznesenie, podľa ktorého investovať do kampane pred voľbami sú zbytočne vyhodené peniaze a predložia to povedzme na stretnutí s predstaviteľmi J&T či Penty (v nejakom konšpiračnom byte) a úspech strany SMER- SD vo voľbách je takmer zaručený. Už aj z tohto pohľadu mlčanie opozície, ktorej predstavitelia na námestiach hneď po skončení referenda začnú vykrikovať o porušovaní základných demokratických princípov novembra 89 zo strany vlády SR neveští nič dobré.

skok2

„Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, verš 21- 23);

 

„Nesúďte, aby ste neboli súdení!“

Zaujímavé je aj to, ako títo náboženskí analfabeti strany SKOK bezhlavo šermujú s citátmi z Biblie ako sa im zachce a snažia sa klamlivo predostrieť predovšetkým veriacim občanom, ako keby Ježiš tento výrok povedal na adresu tých, čo odsudzovali homosexualitu. Každý kto už aspoň raz čítal evanjelia vie, že Ježiš naráža na homosexualitu v citátoch o smilstve. Možno by bolo pre nich lepšie, ak by použili citát z evanjelia sv. Marka, kde sa Ježiš dotýka problematiky homosexualityn a toho, čo poškvrňuje človeka a nezavádzali občanov Slovenska ešte aj prostredníctvom bilboardov.
„Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, verš 21- 23);

Odporúčal by som Vám obrátiť sa na odborníkov a nalistovať si také state Nového, alebo Starého zákona, ktoré sa priamo dotýkajú problematiky homosexuality.

skok1

„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“ (Gal 5, 19- 21)

Napríklad tento: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 list Kor 6, 9-10)
Alebo tento:
„Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“ (Lv 18, 22)

 

„Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého.“

Aj tento citát je vytrhnutý z kontextu a použitý úplne bezhlavo a zavádzajúco. Ježiš v tejto stati evanjelia vysvetľuje zákonníkovi, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých.

Ježiš mu odpovedal:
„Preto milovať budeš Pána Boha svojho z celého svojho srdca a z celej svojej duše a zo všetkej svojej mysle a zo všetkej svojej sily. (To je prvé prikázanie.) Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Iného väčšieho prikázania nad tieto niet. “ (Mk 12, 30 – 32)
V celej stati tohto evanjelia (Mk 12, verš 28- 34) niet ani zmienky o problematike homosexuality, ako sa snažia títo podvodníci zo strany SKOK a majstri demagógie klamlivo občanom Slovenska predostrieť.

Zase by bolo lepšie, ak by použili nejaký citát z Písma Svätého, ktorý sa dotýka priamo problematiky homosexuality, ako je napríklad tento:
„Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 list Kor 6, 9-10)
EU
Alebo tento:
„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“ (Gal 5, 19- 21)

Zostať doma 7. 2. nie je hriech
Keď už strana SKOK otvorila problematiku hriechu na účasti či neúčasti občanov na referende (je jasné, že má na mysli veriacich), tak už z uvedených citátov z Písma Svätého ktoré sa jednoznačne týkajú problematiky homosexuality, (z listov svätého apoštola Pavla Galaťanom, Rimanom, Korinťanom alebo z knihy Levitikus), je jasné, že homosexualita je ťažký hriech. Ak by tomu tak nebolo, zničil by Boh Sodomu? Príbeh o Sodome hovorí aj o tom, kam až sú schopný týto ľudia zájsť.

Vďaka tejto iniciatíve strany SKOK vyplýva priam povinnosť otcom biskupom, ale aj kňazom (pastierom), vysvetliť všetkým občanom Slovenska (predovšetkým veriacim), že neúčasťou na referende podporujú vzbúrencov proti Bohu, rozširovanie najvyššieho stupňa morálnej zvrátenosti a genocídu vlastného národa. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi vážnu vec, tak aj neúčasť na referende pred Bohom ale aj pred vlastným svedomím bude len ťažko ospravedlniteľná.

Na Slovensku je 70% kresťanov a tak je jasné, že antikristovi služobníci na Slovensku uspejú iba vtedy, ak služobníci Ježiša Krista budú mlčať. Hriech a zrada Krista by bolo nezúčastniť sa referenda. Zlo sa totiž šíri najmä vtedy, ak dobrý ľudia mlčia. Ja verím, že zasvätenie Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii ale aj modlitby veriacich prinesú svoje ovocie.

Boh žehnaj Slovensko, aby zostalo verné Kristovi a Cirkvi.

Anton Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.