Strana Magnificat Slovakia a Panslovanská únia, Matica Slovenská, ale aj SNS: Referendom chránime kresťanské hodnoty

SNS: Referendom chránime kresťanské hodnoty, ktoré sme si vybojovali v roku 1989
SNS registruje javy, ktoré sú v príkrom rozpore s odkazom novembrových zmien v našej spoločnosti spred vyše 25 rokov.
Anton Hrnko
V súvislosti s polemikami okolo referenda o rodine, v ktorom v skutočnosti nejde len o podporu a zachovanie stáročiami overenej formy rodiny ako zväzku muža a ženy vytvorenej na výchovu detí v prirodzenom prostredí, ale aj ochranu kresťanského charakteru paradigmy našej spoločnosti. Slovenská národná strana registruje javy, ktoré sú v príkrom rozpore s odkazom novembrových zmien v našej spoločnosti spred vyše 25 rokov. Pre TASR to vyhlásil podpredseda SNS Anton Hrnko.

„Pripomíname, že občania vtedajšieho Česko-Slovenska vyšli v mrazivých dňoch novembra 1989 do ulíc nielen demonštrovať odpor proti totalitnému režimu pod vedením komunistickej strany, ale aj – špeciálne na Slovensku – za obnovu kresťanských hodnôt, z ktorých náš národ čerpal silu na prežitie v nepriaznivých podmienkach neexistencie vlastného štátu viac ako 1000 rokov,“ konštatoval Hrnko.
„Nebolo náhodou, že zakladatelia súčasnej Slovenskej republiky včlenili do preambuly Ústavy SR odkaz na toto kresťanské dedičstvo. Vyšli tým v ústrety volaniu prevažnej väčšiny slovenskej spoločnosti, ktorá sa vnútorne ani po 40 rokoch totalitnej manipulácie nestotožnila so sociálnym inžinierstvom komunistov snažiacich sa prebudovať našu spoločnosť na obraz svojej ideológie,“ dodal. „Žiaľ, po štvrťstoročí od novembra 1989 sme opäť svedkami pokusov o rozbitie tradičných hodnôt našej spoločnosti a o nové sociálne inžinierstvo, tentoraz z ultraliberálnych pozícií. Týmto pokusom bude SNS rozhodne oponovať a nemieni im v žiadnom prípade ustupovať,“ zdôraznil podpredseda SNS.
Slovenská národná strana podľa neho s počudovaním a pohoršením vzala na vedomie rozhodnutia vedení súkromných televízií, ale najmä vedenia verejnoprávnej televízie o tom, že nepripustia na svoje obrazovky kampaň organizátorov referenda o rodine. „Výdobytkom novembra 1989 bolo predsa aj získanie práva na slobodné šírenie informácií a názorov. Masovokomunikačné prostriedky sú povinné tieto názory vyvážene šíriť a nezamlčiavať ich pred spoločnosťou, najmä, keď je to v jej záujme,“ tvrdí Hrnko. „A už úplne neprípustné je cenzurovanie vyjadrení kňazov recipovaných cirkví počas bohoslužieb, ak to, čo šíria, je v súlade s ich vieroukou. Neodvysielanie gréckokatolíckej omše podľa harmonogramu v Slovenskej televízii bolo z tohto pohľadu hrubým cenzúrnym zásahom vracajúci nás hlboko pred rok 1989,“ dodáva. SNS podľa neho proti takémuto postupu vedenia RTVS protestuje a vyzýva Radu RTVS, aby „prijala zodpovedajúce opatrenia“.
„V rozpore s ideálmi novembra 1989 je aj odhováranie slovenských občanov od účasti na referende zo strany etablovaných politikov a predstaviteľov orgánov štátu. Je smutné, keď politici natoľko pohŕdajú občanom, že si neželajú vyjadrenie jeho vôle,“ uviedol podpredseda SNS s tým, že považuje za neprípustné, ak sa takto rozhodne ombudsmanka. „Ombudsmanka Jana Dubovcová svojou výzvou na neúčasť v referende len potvrdila skutočnosť, že nie je schopná odpútať sa od svojho „modrého“ videnia sveta, nie je schopná posudzovať udalosti nezávisle a nestranne,“ tvrdí Hrnko.
Dodáva, že Slovenská národná strana vyzýva slovenských občanov, aby sa zúčastnili referenda 7. februára 2015 a „svojou účasťou jasne vyjadrili svoj vzťah k dedičstvu otcov a odpovedali tým, ktorí si ich nevážia ani toľko, aby si vypočuli ich mienku“.

http://www.hlavnespravy.sk/sns-referendom-chranime-krestanske-hodnoty-ktore-sme-si-vybojovali-v-roku-1989/523909

Vyhlásenie k referendu 7. februára 2015

Občianskeho združenia Panslovanská únia a strany Magnificat Slovakia

S veľkým rešpektom a úctou sme prijali aktivity Aliancie za rodinu, ktoré vyústili do vyhlásenia referenda O rodine s otázkami, ktoré kladú dôraz a váhu na prirodzenú rodinu, mravnú výchovu a zdravý vývoj detí. Všetko v línií a v duchu kresťanských tradícií a hodnôt. Naše organizácie považujú referendum vypísané na 7. februára 2015 za významnú udalosť, aspoň za takú akou bola sviečková manifestácia v Bratislave 25. marca 1988. Tento akt priamej demokracie (najvyššej formy demokracie) vychádza z vôle občanov a jeho cieľom je ochrániť prirodzenú a tradičnú rodinu.

pansúť

Európska rodina je od nepamäti zväzkom jedného muža a jednej ženy. Tento posvätný zväzok formuje zdravú spoločnosť, pozitívne rozvíja medziľudské vzťahy a magnific2-1240x1658určuje vývoj celého ľudského spoločenstva. Temné sily sa usilujú vnútiť spoločnosti neprirodzenú a chorú gender ideológiu, ktorá rozvracia rodinu.

magnificat

Ide o ideologickú kolonizáciu, a to nielen Európy ale v konečnom dôsledku aj celého sveta. Je to snaha o presadenie a legalizáciu zvrátených a nebezpečných názorov, ktoré sú vo svojej podstate totalitné. Tento trend ide v zásade proti kresťanským koreňom Slovenska ako aj proti cyrilometodskej tradícii, zakotvenej v slovenskej ústave.

Politici s nejasným pozadím využívajú všetky dostupné prostriedky a metódy, vrátane zastrašovania na presadenie záujmov agresívnej menšiny. Na väčšinovú spoločnosť je vyvíjaný brutálny nátlak, verejnosti sú podsúvané jednostranné a pravdu skresľujúce informácie. K témam týkajúcim sa rodiny, k tradíciám, k otázkam postavenia a fungovania štátu, k overeným hodnotám sa vyjadrujú výlučne starostlivo vybraní, preverení a dobre zaplatení ochotníci.

Proti referendu pracuje mohutná vplyvová agentúra usadená v médiách ale aj v politických stranách. Slovo dostal bulvár, kultúra smrti, prejavy bezbrehej zvrátenosti, vulgarity a dekadentná avantgarda. Štát nestojí na strane občanov ale nechá sa vláčiť a rozkladať militantnými menšinami, ktoré už prestali rešpektovať elementárnu slušnosť a mieru. Búranie a likvidácia tradícií, ktoré vždy prinášali spoločnosti všeobecný prospech a možnosti jej prežitia, sú vydávané za civilizačný pokrok.

Vyzývame preto všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa zúčastnili historicky dôležitého referenda a povedali tri krát svoje áno!

V Bratislave 23. januára 2015

Predsedníctvo o.z. Panslovanskej únie

Predsedníctvo strany Magnificat Slovakia

http://www.magnificat.sk/aktualne-vyhlasenie-k-referendu-tlacova-beseda-presovskeho-arcibiskupstva-politici-k-cenzure-deti-majetkom-statu/

 

Matica Slovenská vyzýva na Referendum

maticaťBratislava 22. januára (TASR) – Matica slovenská (MS) vyzýva svojich členov a všetkých Slovákov, aby sa zúčastnili referenda o ochrane rodiny a aby podporili svojimi súhlasnými odpoveďami tradičnú rodinu. MS zároveň odmieta akékoľvek protiofenzívy a nabádanie voličov, aby sa na nadchádzajúcom plebiscite nezúčastnili.

matica

“Je to v priamom rozpore s demokraciou nového sveta,” uvádza vo svojom vyhlásení predsedníctvo Matice slovenskej. Všeľudové hlasovanie považuje MS za vrchol priamej demokracie, v ktorej občania môžu rozhodnúť o potrebných zmenách v spoločenskom systéme.

Matica zároveň vo svojom stanovisku poukazuje na odmietnutie spotov Aliancie za rodinu zo strany viacerých televízií a na prípad moderátorky RTVS Natálii Žembovej, ktorá účinkovala v propagačnom spote. Poukazujú aj na to, že médiá ustavične útočia na cirkev za to, že podporuje konanie referenda a že politici vyzývajú občanov, aby sa na plebiscite nezúčastnili. “Je zrejmé, že tieto útoky proti referendu sa budú stupňovať,” dodala MS.

http://www.teraz.sk/slovensko/matica-slovenska-vyzyva-ucast-referendum/116126-clanok.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.