Petícia prosí pápeža o jasné slová o témach synody. + Občania s kresťanskými hodnotami diskriminovaní

Vatikán, 3.2.2015 (kath.net) 017 652 – Medzi podporovateľmi petície „Filial Appeal“ (Synovský apel), ktorú podpísalo už 61 000 ľudí, a ktorá sa obracia priamo na pápeža Františka, sú mnohí prominenti. Signatármi sú napríklad: kardinál Raymond Burke, Prof. Hubert Gindert (Fórum nemeckých katolíkov) a Prof. Wolfgang Waldstein (Pápežská akadémia pre život).
Papez
Signatári prosia Svätého Otca, aby vnímal ich starosti a obavy vzhľadom na súčasné neistoty v oblasti náuky Cirkvi o povolení svätého prijímania znovu zosobášeným rozvedeným, ako aj vzhľadom na ľudí žijúcich v homosexuálnych vzťahoch. Petícia vznikla po synode biskupov v októbri 2015.

„Naše starosti vychádzajú z pozorovania, že už po desaťročia aliancia mocných organizácií, politických síl a masmédií napomáha sexuálnu revolúciu, ktorá neustále pôsobí proti samotnej existencii rodiny ako základne spoločnosti.“ Katolícka náuka so 6. prikázaním v tejto situácii pôsobí „ako žiarivý maják“!
„Vaša Svätosť, vzhľadom na informácie o ostatnej synode biskupov so starosťou konštatujeme, že sa zdá, že pre milióny veriacich katolíkov sa tento zdroj svetla zatemňuje.“ Sú tu rastúce obavy, že Cirkev prijme manželskú neveru tým, že rozvedeným a potom civilne nanovo zosobášeným katolíkom dovolí prijímať Eucharistiu a možno dokonca akceptuje homosexuálne spoločenstvá.

Preto signatári petície prosia pápeža Františka o jasné slová vysvetlenia. „To by zabránilo tomu, aby sa Kristova náuka zriedila“ a rovnako by to „zahnalo temnotu, ktorá ohrozuje budúcnosť našich detí, ak im tento maják už nebude ukazovať cestu“.

„Svätý Otec, naliehavo vás prosíme, aby ste vyslovili slová vysvetlenia. Prosíme vás o to so srdcami ľudí, ktoré sú verne naklonené všetkému čím ste a čo reprezentujete.“ –zg-

Občania s kresťanskými hodnotami diskriminovaní

Mníchov, 4.2.2015 (Prof. Hubert Gindert – Forum Deutscher Katholiken) 017 655 – Dezignovaný referent pre životné prostredie a zdravie v Mníchove Markus Hollemann musel stiahnuť svoju kandidatúru. Hollemann je členom Strany ochrany životného prostredia ÖDP a o. i. aj organizácie pre ochranu života ALFA, ktorá bráni právo na život v súlade s náukou Katolíckej cirkvi. Podporuje „Christian Solidarity International (CSI), organizáciu slobodných cirkví, ktorá sa zasadzuje za prenasledovaných kresťanov. Hollemann bol kandidátom nemeckej Kresťansko-socialistickej únie CSU.

V programe CSU (str. 30) sa uvádza: „Ľudská dôstojnosť a právo na život prislúchajú všetkým ľuďom – narodeným, ako aj nenarodeným. Nenarodené dieťa je človekom od počiatku. Potrat je usmrtenie. Je povinnosťou právneho a sociálneho štátu život chrániť a napomáhať.“

Primátor Josef Schmid (CSU) na nátlak médií naliehal na Markusa Hollemanna, aby svoju kandidatúru stiahol. Jeho odôvodnenie: „Zotrvanie v kandidatúre by vzhľadom na týmto vyvolané diskusie v médiách spôsobilo rozkol v spoločnosti mesta, ako aj v mníchovskej mestskej rade“ (Die Tagespost 31.1.2015, str. 1).
CSU v prenáhlenej poslušnosti zohla hlavu pred médiami a zo strachu pred eventuálnou stratou moci! Tento postup ukazuje ako málo sa ešte cení právo na život, na slobodu názoru a náboženská sloboda a jasne to ukazuje, že občania, ktorí sa orientujú kresťanskými hodnotami, sú politicky diskriminovaní. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.