Prešovský arcibiskup Ján Babjak SJ pozýva na sobotné referendum. + Príhovor pápeža Františka k Slovensým pútnikom

Prešov 5. februára (TK KBS) Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ pozýva na sobotné referendum o ochrane rodiny. Pozvanie prinášame v plnom znení.

Bratia a sestry, milí spoluobčania, chcem vás ešte raz pozvať k referendu o rodine túto sobotu 7. februára 2015.

Referendum o rodine nie je politickou záležitosťou, ba ani cirkevnou, ale občianskou iniciatívou, ktorá sa týka takých závažných otázok ako je budúcnosť manželstva, rodiny a hodnôt vo výchove detí. Na základe viac ako 400 000 podpisov ho vyhlásil prezident Slovenskej republiky, ktorý sa najprv obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky.

Tri otázky podľa výroku Ústavného súdu, na ktoré budeme v referende odpovedať, sa netýkajú ľudských práv ani nie sú proti žiadnym menšinám.

Nedajme sa oklamať, že bude neúspešné, pretože má veľkú šancu na úspech. Nepremárnime túto šancu.

Nedajme sa oklamať, že financie, ktoré idú na referendum, by sa mohli využiť lepšie. Kto takto argumentuje, hovorí iba v hypotetickej rovine, pretože nikde nie je zaručené, že by tie peniaze dostali chudobní alebo rodiny alebo detské domovy. Celé referendum stojí niečo viac ako šesť miliónov eur, to znamená, že na jedného obyvateľa to vychádza niečo viac ako 1 euro.

Nedajme sa oklamať tvrdením, že toto referendum nás vracia do stredoveku. Kto takto argumentuje, zdá sa, že nevníma jasne čo je demokracia, pretože referendum je najdemokratickejší nástroj na vyjadrenie svojho názoru. Kto nesúhlasí, môže sa v referende vyjadriť záporne.

Nedajme sa oklamať, že toto referendum nič nerieši. Prečo potom niektoré médiá a niektorí ľudia tak veľmi zdôrazňujú, že sa ho netreba zúčastniť? Veď keď podľa nich nič nevyrieši, prečo toľko odhovárania od účasti na ňom?

Nedajme sa oklamať ani tým, že sa na Slovensku našli niektorí kňazi, ktorí majú inú mienku ako Svätý Otec František a všetci biskupi.

Ja sa referenda v sobotu 7. februára zúčastním a viem, že sa zúčastnia mnohí ľudia, nielen veriaci, ale aj neveriaci. Pozývam aj tých z vás, ktorí ste sa ešte nerozhodli alebo máte v sobotu iné povinnosti. Prosím vás, pouvažujte ešte nad ohrozeniami manželstva, rodiny, detí a ich výchovy k hodnotám.

Veriacich pozývam k intenzívnym modlitbám za úspešné referendum, obzvlášť k adorácii zo 6. na 7. februára vo vašich farnostiach.

V sobotu 7. februára môžeme svojou účasťou na referende a zaškrtnutím 3x ÁNO na jednotlivé otázky vyslať signál, že vieme ešte rozlišovať medzi pravdou a nepravdou.

Mons. Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita

TK KBS informoval Ľubomír Petrík

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150205056

Príhovor Svätého Otca Františka k Slovákom začína od 59:30 min. Pápež František vo Vatikáne znovu pozdravil cirkev na Slovensku a povzbudil ju, aby pokračovala v úsilí brániť rodinu ako životodarnú bunku spoločnosti. Pozdrav Svätého Otca zaznel počas pravidelnej generálnej audiencie vo Vatikáne.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.