Slovensko po referende 2: Likvidujú naši biskupi na žiadosť KDH aktívnych laikov čo nenosia „dres“ tejto politickej strany?

Silvester Krčméry na pojednávani

Silvester Krčméry (vľavo dole) pomáhal zakladať ZO NKOS v SPP, a.s. a tak je samozrejmé, že prišiel aj na súdne pojednávanie. Keď žiadal na rade KDH, aby sa zastali predsedu ZO NKOS v SPP, a.s., tak ho KDH i FKI vysmialo.

Aktualizované. Vážení priatelia, AZN ako prvá na Slovensku vyzvala politické strany k usporiadaniu referenda na ochranu rodiny a aktívne sa zúčastnila na jeho šírení a propagáciu.

Dovoľte nám teda vysloviť poďakovanie organizátorom z Aliancie za rodinu, ich podporovateľom, dobrovoľníkom, všetkým občanom SR, politickým stranám a hnutiam, jednotlivým cirkvám ale i KBS za podporu referenda. Aspoň takto by mala Cirkev a laici spolupracovať aj v budúcnosti. Ale slovo laici, ako je mylne na Slovensku zaužívané, nie sú len kresťanské organizácie a „fóra“ napojené na istú kresťanskú politickú stranu, ale všetci laici, cez ktorých pôsobí Duch Svätý. Možno práve tu niekde treba hľadať korene nášho neúspechu v referende. Duch Svätý sa totiž neviaže na žiadnu politickú stranu.

Neduhov od novembra 1989 je na Slovensku veľa a treba sa nad nimi vážne zamyslieť. Všetky prispeli k ľahostajnosti veriacich a dekristianizácii Slovenska, čo sa prejavilo práve v účasti na referende. Spomeniem aspoň niektoré veľmi dôležité skutočnosti.

Mons. R. Baláž v otázke postoja Cirkvi k odovzdaniu petície o Výhrade svedomia do NR SR hovoril o schizofrénii. Tiež uviedol, že nešťastné vyhlásenie vtedajšieho hovorcu KBS, ktoré hovorca vydal bez vedomia KBS „narobí na Slovensku veľké škody“.
Za neúspešné referendum sme zodpovední aj spochybňovaním zo strany niektorých kňazov, ale aj biskupov zasvätenie Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii ale i za to, že sme odmietli vybudovať sv. Cyrilovi a sv. Metodovi k 1150-emu výročiu ich príchodu k starým Slovákom dôstojný pamätník.

1) Ja osobne za kľúčovú považujem kauzu odovzdania petície o Výhrade svedomia do NRSR, keď sa KBS nedištancovala od súkromného vyhlásenie vtedajšieho hovorcu KBS, (ktoré vydal po dohode s FKI, FŽ a KDH) ktoré veľmi poškodilo Cirkev na Slovensku. KBS a KDH sa tak postavila aj proti Mons. R. Balážovi, S. Krčmérymu a Vdp. V. Juklovi, ktorí koordinovali odovzdanie petície.

Rušenie náboženského vysielania v STV (RTVS, SRO)

Viac TU:Zlá správa pre eštébacko-pacistické štruktúry na Slovensku! J. Kováčik už nie je hovorcom KBS
Viac TU:Vrcholom tejto jeho činnosti bol dištanc riaditeľa TK KBS a hovorcu KBS v jednej osobe (bez vedomia otcov biskupov) a v spolupráci s niektorými členmi KDH (FKI, FŽ) od odovzdania petície za “Výhradu svedomia”. Túto skutočnosť jednému zo signatárov potvrdilo viacero biskupov osobne.

“Konferencia biskupov Slovenska sa pripojila k tejto petícii v okamihu, keď sa zbierali hlasy, ale momentálne sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli v tomto okamihu odovzdané NR SR,” konštatoval riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS a hovorca KBS Jozef Kováčik. Dodal, že aj ostatní signatári petície, medzi nimi Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií, sa od ich aktivity dištancovali.
Viac TU:http://alianciazanedelu.sk/?p=2758

Viac TU:Kauza petícia o Výhrade svedomia, proti ktorej sa postavilo KDH cez svoje „fóra“ FKI, FVO, FŽ
Ľahostajnosť Cirkvi pri rušení relácií ale aj samotnej redakcie Duchovného života v STV (RTVS, SRO)
Viac TU:Dekristianizácia Slovenského národa postupuje podľa plánu: Relácia Cesty sa nebude vysielať na Rádiu Slovensko, vysielanie sa ruší
Viac TU:Pacem in terris znovu v akcii- Zrušili redakciu Náboženskeho života Stv!
Viac TU:Slovensko po referende. + Vyvolá nesloboda slova v médiach diskusiu o potrebe vzniku katolíckeho denníka?

2) Druhou je boj o zasvätenie Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, sabotovanie arcibiskupa a predsedu KBS S. Zvolenského za akt zasvätenie na TK KBS. Som presvedčený, že ak by akt zasvätenia Slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii prebehol  vo väčšej dôstojnosti a v jednote, referendum by dopadlo úspešnejšie.

Viac TU:Sabotovanie arcibiskupa na TK KBS za zasvätenie Slovenska a Bratislavy Panne Márii pokračuje
Viac TU:Podkopávanie autority predsedu KBS Mons. S. Zvolenského ale aj úcty k Panne Márii, Patrónke Slovenska na stránkach TK KBS pokračuje. + Ďalší dôkaz o cenzúre
Viac TU:Eštébacko – pacistické štruktúry na TK KBS znovu cenzurujú? Odsabotovali predsedu KBS Mons. S. Zvolenského! Aké ponižujúce! O zasvätení Bratislavy Panne Márii niet slovo ani na portáli Výveska. SK Náhoda alebo zámer? Čo myslíte, kto je riaditeľom TK KBS?
Viac TU:Keď pastieri mätú veriacich – Mons. M. Chovanec: Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

3) Ďalšou kauzou je odmietnutie KBS podporiť petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele aj napriek prísľubom niektorých biskupov.
Viac TU:Zákon na ochranu voľnej nedele, výhrada svedomia, alebo Bálamova oslica znovu prehovorila?
Viac TU:Pápež: Nedeľa bez práce je potvrdením, že prioritou nie sú ekonomické záujmy, ale ľudské a rodinné. Čo je prioritou našich biskupov, keď petíciu AZN za nedeľu aj napriek prísľubom zatiaľ žiaden biskup nepodporil?
Viac TU:Arcibiskup podporil petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele
„Hanbime sa“. Všetci dookola teraz na Slovensku melú o ochrane rodiny. A čo, zachovanie nedele nie je ochrana rodiny?

4) Svorné mlčanie Cirkvi ale aj kresťanských politikov pri likvidácii kresťanských odborov NKOS a protizákonnom prepúšťaní ich vedenia v Ružomberku a v SPP, a.s. zo zamestnania. Dnes paradoxne informujú o perzekúcii kresťanov a diskriminácii vo svete ako sú zatváraní rodičia detí v Nemecku za odmietnutie sexuálnej výchovy

Viac TU: Likvidácia kresťanských odborov a redakcie duchovného života STV

Viac TU:http://www.szcpv.org/06/Magnificat_sk%20-%20M%20Rosa.htm

Viac TU:Pojednávanie v spore medzi SPP a šéfom ZO NKOS odročili, možno sa dohodnú

Viac TU:Kresťanská politika na Slovensku sa vyznačuje neznášanlivosťou a tí, čo ju vtedy produkovali, sa týmito “cnosťami” snažia infikovať mladých
Mýlim sa, alebo to bol prejav predreferendovej nejednoty a kresťanskej neznášanlivosti?

 

Likvidujú naši biskupi na žiadosť KDH aktívnych laikov čo nenosia „dres“ tejto politickej strany?

From : A. B. Object : RE:
Date : 12. decembra 2013 11:21:13 SEČ
To :

Srdečne pozdravujem! Asi to súvisí (vzhľadom na dátum napísania) s jeho kandidatúrou na župana. Neviem, či je v poriadku, že tento pán rozdáva sv. prijímanie a učí náboženstvo – čo jeho svedomie? Ak ma výhrady voči predsedovi KDH a nám ostatným (nielen zamestnancom, ale početnej armáde spolupracujúcich organizácií a dobrovoľníkov, ktorí sú zapojení nezištne do zápasu o hodnoty v pluralitnej spoločnosti – čoho výsledok bola aj účasť na Národnom pochode za život v Košiciach, zachránené životy detí, vytvorenie podmienok pre ženy v núdzi, založenie i zveľaďovanie cirkevných škôl, boj proti hladu, pomoc viacdetným rodinám, pomoc aj pri dostavbe Pastoračného centra Sv. rodiny v Petržalke- A.Č. patrí do tejto farnosti, navrhovanie čestných i mravných osobností na ocenenie a ich odkaz pre našu dobu, zastávanie kresť. hodnôt doma i v EP…, mohla by som vymenovávať petície, diskusné fóra a iné aktivity ), ktorí obetavo pracujeme. Prečo si pridáva hriech osočovania a kazí si svoje meno. Veď podľa posledných jeho aktivít má veľké ambície aj vo verejnom živote (má na to odborné predpoklady, povahu, silu pre sebakritiku?) . Ako predseda Aliancie za nedeľu je potrebné, aby riešil túto dôležitú tému a svoje schopnosti (viem, že ich má-poznám z doterajšej spolupráce i z farnosti) využil v tejto oblasti. Uvedené mi naznačuje, že chce zviditeľniť svoje meno – žiaľ nie čestným a kresťanským spôsobom, ale verím, že sa nad sebou dokáže zamyslieť a regulovať svoju povahu. Takých sme tu mali i ponúkajú sa ďalší. Slovensko v súčasnosti potrebuje schopných, čestných, mravných a obetavých predstaviteľov, ktorí pomôžu zabezpečiť podmienky pre rodiny a slušných ľudí a osobnosti – vzory, ktoré svedčia svojím životom i chovaním, vrátane písomného prejavu. Mám veľa práce, ktorá pomôže mnohým a tak už aj stačilo k tejto korešpondencii.

Prajem Vám požehnané adventné dni, milostiplné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný r. 2014.

S úctou

A. B.
Zväzy KDH
Bajkalská 25
821 01 Bratislava

Pripravil A. Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.