Pastor proti spoločnej modlitbe kresťanov a moslimov; Usmrcovanie nie je výrazom súcitu; Kancelárka verejne vyznáva vieru

Žurnalista: Ak cirkev dospeje k názoru, že odvolanie sa na 1. prikázanie je nepriateľské voči cudzím, „tak jej radím, aby sa sama rozpustila.“


Bremen/Hilchenbach, 17.2.2015 (kath.net/idea) 017 666 – Možno ešte nikdy sa nestretla kázeň s takou pozornosťou u ľudí aj v médiách, ale ani sa nepostarala o také masívne protesty. Vyše 110 000 krát si už na internete ľudia stiahli kázeň pastora Olafa Latzela z Bremenu. V Kostole sv. Martina sa 18. januára rozhodne postavil proti miešaniu náboženstiev a proti spoločnej modlitbe kresťanov a moslimov.
„To je hriech a to nesmie byť. Od toho sa musíme očistiť.“
Na otázku, či sa kresťania musia zúčastniť, ak ich moslimovia pozvú „na ich sviatok cukru a na všetky tieto nezmysly“ pastor Latzel odvetil:
„Nie, tu musíme zostať celkom čistí.
Moslimska demostracia v Londyne 4

Kresťanov tiež napomenul, aby si nestavali sošky Budhu vo svojich domoch: „To je modloslužba.“ …
Mnohí predstavitelia cirkvi, politiky a médií jeho kázeň odsúdili. Na to sa Latzel ospravedlnil za svoje výroky, ktoré by prívrženci iných náboženstiev mohli chápať ako urážku.
Štátna prokuratúra mesta Bremen skúma, či zavedie vyšetrovanie pre podozrenie zo štvania národa. Ľavicová strana „Die Linke“ vzniesla podanie do parlamentu „Bremische Bürgerschaft“ s nadpisom „Bremen je pestré – proti nenávistným kázňam a diskriminácii z kancľa“. O tom sa bude hlasovať zrejme v stredu 18. februára. Strana žiada, aby sa parlament dištancoval od všetkých pokusov „pod rúškom kázne a výkladu Písma šíriť nenávisť voči inovercom a neveriacim.“ Súčasne víta, že Evanjelická cirkev v Bremene zaujala postoj proti „buričskej a dehonestujúcej kázni“ pastora Latzela. Jeho vyjadrenia vraj nesmú zostať bez následkov.

Moslimska demostracia v Londyne

Evanjelické združenie stojí bezvýhradne za Latzelom
Naproti tomu pietisti sa demonštratívne postavili za Latzela: „Bezvýhradne sa hlásim k obsahu kázne,“ vyhlásil prézes Evanjelického združenia spoločenstva Siegerland-Wittgenstein, Manfred Gläser z Hilchenbachu pri Siegene, v stanovisku pre Evanjelickú spravodajskú agentúru „idea“. Združenie zlučuje 71 spoločenstiev s 3500 pravidelnými návštevníkmi.
Pastor Latzel bol pred odchodom do Bremenu v r. 1998-2007 farárom v Siegerlande. Podľa Gläsera jeho združenie s ním vždy malo dôveruplnú spoluprácu: „Olaf Latzel hlása Božie slovo nielen v kostole, ale je aj evanjelizátorom, ktorý oslovuje miestnych ľudí a približuje im Dobrú zvesť Ježiša Krista. Jemu vždy ide o vec nášho Pána.“

Komentátor vyzýva cirkev k tolerancii!
V berlínskom denníku „Tagesspiegel“ (15.2.) komentátor Harald Martenstein vyzval k tolerancii voči Latzelovi:
„Aj prísne veriace kresťanstvo patrí k Nemecku! Nemecko má byť pestré.“
Martenstein prosí evanjelickú cirkev aj justíciu „o trocha tolerancie nielen voči budhistom, ale aj voči kresťanom“ a píše:
„Cirkev má predsa sama isté historické korene v kresťanstve, aj keď Desatoro prikázaní dnes pociťuje ako trápne. Ak dospeje k názoru, že odvolanie sa na prikázanie ´Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal´ je nepriateľské voči cudzím, tak jej radím, aby sa sama rozpustila,“ napísal Martenstein. –zg-

Biskup: Usmrcovanie nie je výrazom súcitu

Postoj rakúskeho biskupa Klausa Künga k odporúčaniu bio-etickej komisie: „Odkriminalizovanie pomoci pri samovražde“:

St. Pölten 16.2.2015 (kath.net/psp) 017 665

Odporúčania bio-etickej komisie o sprevádzaní ľudí a starostlivosti o nich na konci života sú pre mňa alarmujúce! Pozitívne je, že bio-etická komisia sa jednoznačne zasadzuje za ďalšie budovanie paliatívnej medicíny a hospicov. Prijateľné je aj odporúčanie vyhýbať sa neprimeraným lekárskym zásahom a v tejto oblasti vytvoriť väčšiu právnu istotu. Alarmujúci naproti tomu je pokus otvoriť dvere spoluúčasti pri samovražde. To považujem za nebezpečné a som vďačný, že ôsmi členovia komisie sa veľmi jasne vyslovili proti tomu. Bola by to prvá masívna liberalizácia vzhľadom na koniec života človeka. Z dôvodu nejasnosti niektorých v odporúčaniach použitých pojmov by mohlo toto uvoľnenie – ako to správne charakterizovala časť členov bio-etickej komisie – mať dokonca už od začiatku veľmi závažné následky, bolo by to ďalšie pretrhnutie priehrady.
Lekár má na základe Hippokratovej prísahy úlohu liečiť. Smie a musí umierajúcemu stáť po boku miernením bolestí, uľahčovaním dýchania a inými sprievodnými opatreniami. Pri veľkých bolestiach môže byť eticky dovolené zvýšiť dávku liekov proti bolesti aj vtedy, ak to so sebou prináša skrátenie života. To je však niečo veľmi odlišné od asistovanej samovraždy.
Každý lekár zrejme už zažil ako niekto, kto si vo fáze depresie chcel vziať život, bol hlboko vďačný, keď ho lekár utešil, príp. rýchlym terapeutických zásahom zachránil. Prosba môcť umrieť je takmer vždy dramatickým výkrikom, na ktorý musíme reagovať starostlivosťou a čo najlepšími lekárskymi prostriedkami, nie však pomocou pri samovražde. Usmrcovanie – aj pomocou pri samovražde – nemôže byť nikdy výrazom lásky a súcitu. Tieto kritériá platia v podstate aj pre príbuzných a priateľov umierajúceho.
Mali by sme všetko nasadiť pre to, aby sa nepodkopal existujúci konsenzus v Rakúsku, eutanáziu dôsledne odmietať. –zg-

 

 

Nemecko: Kancelárka verejne vyznáva vieru
Berlín, 16.2.2015 (kath.net/idea) 017 664 – Vo svojom týždennom video-podcaste nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU) vyznala svoju vieru. Na otázku, čo pre ňu znamená viera, odpovedala:
„Ja osobne som veriaca Evanjelickej cirkvi, som kresťanka. Viera mi dáva oporu, orientáciu i dôveru a v otázke môjho spôsobu života je dôležitou vecou. Je pre mňa veľkým upokojením vedieť, že som v nej dobre chránená v časoch slabosti.“
Vzhľadom na rastúcu sekularizáciu v Nemecku a iných západných krajinách sa Merkelová vyslovila za dobré všeobecné náboženské vzdelanie:
„Mali by sme poznať najmä korene židovstva a kresťanstva, keďže obe náboženstvá veľmi zásadne formovali kultúru Nemecka a Európy.“
Voči islamu, ktorý ešte nie je tak dlho v Nemecku doma, musí tu byť podľa nej veľká tolerancia.
Interview sa konalo pri príležitosti súkromnej audiencie Angely Merkelovej u pápeža Františka, ktorá sa bude konať 21. februára. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.