AZN vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle na dokončenie zberu podpisov pod petíciu za nedeľu

Vážení priatelia,

v prvú marcovú nedeľu 2015 si znovu pripomenieme Európsky deň za voľnú nedeľu bez práce, ktorý vyhlásila Európska aliancia za nedeľu – European Sunday Alliance (ESA). Z tohto dôvodu sa uskutoční v Bruseli konferencia a diskusia na tému „Kľúčová úloha vyváženosti práce a života pre trvalo udržateľnú Európu“ pri príležitosti spustenia záujmovej skupiny VYVÁŽENOSŤ PRÁCE A ŽIVOTA.

azn
ESA sa domnieva, že táto konferencia by mohla mať pre budúcnosť EÚ veľkú vypovedaciu hodnotu. Na túto konferenciu je pozvaná aj AZN, ktorá patrí k zakladajúcim členom ESA. Ak Vám záleží na ochrane rodiny a nedele, prosíme Vás, v rámci Vašich možností, o zaslanie sponzorského príspevku na číslo účtu: 12 66 06 00 56 kód banky 0200. Váš príspevok, za ktorý darcom vopred ďakujeme, nám pomôže pri úhrade nákladov spojených s touto konferenciou.

IBAN SK05 0200 0000 0012 66 06 00 56/0200

Európska aliancia vyzýva všetkých jej členov k akciám 3 ​marca!

Všetci občania Európskej Únie, ale aj Slovenskej republiky nielen že majú právo, ale aj potrebujú aspoň jeden deň odpočinku po celotýždennej práci. Viacerí členovia Aliancie za nedeľu – Slovensko, o.z. už od roku 2002 stoja v čele zápasu za prijatie zákona na ochranu nedele na Slovensku. Je iba na nás, či po neúspešnom referende aj tento zápas pre ochranu našich rodín na Slovensku prehráme.

AZN preto vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle na dokončenie zberu podpisov pod petíciu za nedeľu.

AZN podporovala všetkými možnými prostriedkami Cirkev ale aj organizácie, ktoré organizovali neúspešné februárové referendum za rodinu. Petícia za prijatie zákona na ochranu nedele na Slovensku, ktorú podpísalo už viac ako 70 000 občanov Slovenskej republiky je ďalšou šancou, na ochranu rodiny ktorú nám Boh ponúka. Pohrdnúť ochranou „Dňa Pána“ a dôverou takého množstva občanov SR by mohlo mať pre nás i pre Cirkev v blízkej budúcnosti tragické následky.

Boh stvoril nebo a zem za šesť dní. „V siedmy deň však odpočíval od všetkých diel, ktoré bol učinil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, čo bol Boh stvoril a učinil“. (Gen 2, 2-3)

Ochrana „sviatočného dňa“ je aj tretím príkazom DESATORA. O stave tejto petície chceme informovať aj v Bruseli.

Vzorne vyplnené a podpísané petičné hárky zašlite na adresu AZN uvedenú na petičnom hárku. Všetkým organizáciám aj jednotlivcom ďakujeme za podporu petičnej akcie.

Hárok na stahnutie TU:

Boh žehnaj Slovensko,

Anton Čulen, predseda AZN

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.