Islamský fašizmus: Motorkári z IS ťahali zajatcov ulicami, najprv ich dali roztrhať rozbesnenému davu!

Dav sa vyžíval v hrôzostrašnom divadle. + Pápež František pútnikom: Vzoprite sa kultúre smrti, svedčte o evanjeliu života

RAKKA – Barbarstvo radikálnych islamistov nemá konca. Na svojom poslednom zverejnenom videu predviedli, aký krutý a neľudský osud čaká zajatcov. Pre obyvateľov Rakky pripravili šou, na ktorú len tak ľahko nezabudnú. Upozornenie: Video nie je vhodné pre osoby s citlivou povahou a neplnoletých.
Motorkari z IS
Zajatých vojakov bojovníci dovliekli doprostred zúrivého davu svojich stúpencov a dali im povel, aby s vojakmi naložili, ako sa patrí. Úbožiaci sa nemali ako brániť, sfanatizovaný dav ich umlátil na smrť. Extrémisti potom krvavé mŕtve telá priviazali k motorkám a ťahali naprieč sýrskymi ulicami. Nechutný sprievod sprevádzali salvy nadšenia.

Motorkári z IS ťahali
Upozornenie: Video nie je vhodné pre osoby s citlivou povahou a neplnoletých

http://www.topky.sk/cl/1000791/1457961/Motorkari-z-IS-tahali-zajatcov-ulicami–najprv-ich-dali-roztrhat-rozbesnenemu-davu-

Pápež František pútnikom: Vzoprite sa kultúre smrti, svedčte o evanjeliu života

Vatikán 21. februára (RV) Diecéza Cassano all’Jonio z juhotalianskeho regiónu Kalábria sa na čele so svojím biskupom Mons. Nunziom Galantinom prišla poďakovať pápežovi Františkovi za návštevu, ktorú u nich absolvoval 21. júna minulého roka.

Svätý Otec napoludnie prijal pútnikov v hojnom počte približne sedem tisíc v Aule Pavla VI. V príhovore pripomenul rôznorodosť miestnej cirkvi, ktorá zahŕňa rozličné tradície a ríty, vnímajúc ich ako vzájomné obohatenie. Ako povedal, ešte má živé v pamäti a srdci stretnutia s väzňami, chorými, seniormi, rehoľníkmi, návštevu katedrály i seminára, a predovšetkým spomína na svedectvo viery i lásky diecézneho spoločenstva. V tejto súvislosti Svätý Otec ocenil činnosť rozličných združení, ktoré ľuďom prinavracajú nádej, osobitne pozdravil zástupcov Komunity Emanuel, ktorej členovia a dobrovoľníci sa venujú osobám závislým na drogách a povzbudil ich v „prijímaní Krista trpiaceho“ v tých, ktorí klopú na ich dvere.

„Pán nech vám pomáha kráčať vždy v jednote vo farnostiach a združeniach, na čele s biskupom a kňazmi. Nech vám pomôže byť spoločenstvom pohostinným, aby ste privádzali ku Kristovi tých, ktorí sa usilujú rozpoznať jeho prítomnosť, ktorá zachraňuje.“

Svätý Otec, ktorý sa počas júnovej návštevy s veľkou ráznosťou vyjadril na adresu mafie, sa pri dnešnom stretnutí opäť vrátil k týmto myšlienkam:

„Rád by som znovu zdôraznil myšlienku, ktorú som vám zanechal počas mojej návštevy: Kto miluje Ježiša, kto ho počúva a prijíma jeho slovo, a kto žije v úprimnej odpovedi na Pánovu výzvu, sa nemôže nijakým spôsobom oddať skutkom zla. Alebo Ježiš, alebo zlo! Ježiš nepozýval na obed démonov: tých vyháňal preč, pretože boli zlom! Alebo Ježiš, alebo zlo! Nemožno sa nazývať kresťanmi a narušovať dôstojnosť ľudí. Tí, ktorí patria ku kresťanskému spoločenstvu, nemôžu projektovať a používať gestá násilia proti druhým a voči životnému prostrediu. Vonkajšie gestá religiozity, ktoré nie sú sprevádzané opravdivou a verejnou konverziou, nestačia na to, aby sa považovali za ľudí v spoločenstve s Kristom a jeho Cirkvou. Vonkajšie gestá religiozity nesprevádzané opravdivou konverziou, nestačia pre prezentovanie sa ako veriaci u tých, ktorí zlobou a aroganciou, typickou pre zločincov majú bezprávie za svoj životný štýl. Pre tých, ktorí si vybrali cestu zla a sú prívržencami zločineckých organizácií, obnovujem naliehavú výzvu na obrátenie. Otvorte svoje srdce Pánovi! Otvorte svoje srdce Pánovi! Pán na vás čaká a Cirkev vás prijme, ak rovnako ako bola verejná vaša voľba slúžiť zlu, bude jasná a verejná aj vaša ochota slúžiť dobru.“

Hovoriac ďalej o krásach Kalábrie, ako o Božom dare, o dedičstve, ktoré treba chrániť a odovzdať v celej jeho kráse budúcim generáciám, vyzdvihol úsilie inštitúcií, ktoré sa usilujú chrániť ju pred poškodzovaním. Poukázal aj na krásy ľudského bohatstva:

„Medzi krásy vašej krajiny patrí Komunita Emanuel, príklad prijatia a delenia sa s najslabšími. Mladí, zničení drogami našli u vás a vo vašich zariadeniach ‚dobrého Samaritána‘, ktorý sa vedel skloniť k ich ranám a bol schopný pomazať ich balzamom blízkosti a súcitu. Koľko rodín našlo u vás pomoc, nevyhnutnú na to, aby v sebe obnovili nádej v budúcnosť svojich detí! Cirkev vám je vďačná za túto službu. Stojac po boku mladých i dospelých, ktorí sú v područí závislostí, objali ste trpiaceho Ježiša a zasiali ste nádej.“

Ako najdôležitejšie pápež František pútnikom z juhotalianskej diecézy Cassano all’Jonio zdôraznil, že súčasná doba potrebuje oživiť nádej:

„Naša doba má veľkú potrebu nádeje! Mladým ľuďom nemôže byť odopreté dúfať. Mladí potrebujú dúfať! Tým, ktorí prežívajú skúsenosť bolesti a utrpenia, musia byť ponúknuté konkrétne znamenia nádeje. Spoločnosti a združenia, rovnako ako jednotlivci, ktorí sa usilujú o pohostinné prijatie a delenie sa, sú generátormi nádeje. Preto povzbudzujem vaše kresťanské komunity, aby sa stali protagonistami solidarity, a nedali sa zastaviť tými, ktorí z nízkeho sebeckého záujmu zasievajú sebectvo, násilie a nespravodlivosť. Postavte sa proti kultúre smrti a buďte svedkami evanjelia života! Svetlo Božieho slova a podpora Ducha Svätého nech vám pomáhajú pozerať očami novými a otvorenými voči mnohým novým formám chudoby, ktoré privádzajú k zúfalstvu mnohých mladých ľudí a mnohé rodiny.“

V závere stretnutia Svätý Otec udelil všetkým prítomným a celej diecéze Cassano all’Jonio svoje apoštolské požehnanie a poprosil ich o modlitbu.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150221003

Rozhovor s jubilujúcim emeritným biskupom Mons. Štefanom Vrablecom

Bratislava 20. februára (TK KBS) Deväťdesiat rokov oslávi v sobotu 21. februára 2015 Mons. Štefan Vrablec. Dlhé roky pôsobil vo vedení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a neskôr sa stal pomocným biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Dnes už ako emeritný biskup žije v kláštore sestier vincentiek v Nitre pod Zoborom. Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s jubilantom, ktorý poskytol ::Vatikánskemu rozhlasu::.

Životopis Mons. Štefana Vrableca

Narodený 21. februára 1925 v Závode
Maturoval na Gymnáziu v Trnave – 1945
Študoval na Lateránskej univerzite v Ríme, kde v roku 1951 dosiahol licenciát a v roku 1956 doktorát z teológie. V štúdiu pokračoval na Inštitúte špirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme (1963)

Kňazská vysviacka: 23. decembra 1950

1951-1955 kaplán v Cesio Maggiore (Belluno – Taliansko)
1955-1957 správca farnosti v Goima di Zoldo (Belluno – Taliansko)
1957-1963 špirituál v krajskom seminári v Chieti
1964-1967 špirituál v krajskom seminári v Assisi
1967-1993 redaktor v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme
1993-1998 riaditeľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme
1998 19. júna menovaný za titulárneho biskupa Tasbaltského a pomocného biskupa bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

Biskupská vysviacka: 26. júla 1998 (apoštolský nuncius Luigi Dossena,Šaštín)

2. mája 2004 – odchod na odpočinok

Zakladateľ a redaktor časopisu Slovenský kňaz (1959) potom Diakonia (1972)
Zakladateľ a redaktor časopisu Magnifikat (1975)
Publikácie: Posviacka chrámu 1963, Je niekto z vás chorý? 1974, V sedmobrežnom kruhu Ríma 1975, Drahé rehoľné sestry 1984, Od srdca k Srdcu 1985

Zdroje: KBS / VR SK

Ďakujem, že ste mi vrátili nádej

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150220034

Tento obsah bol zaradený v Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.