Dnes je Európsky deň za voľnú nedeľu

V prvú marcovú nedeľu 2015 si znovu pripomenieme Európsky deň za voľnú nedeľu bez práce, ktorý vyhlásila Európska aliancia za nedeľu – European Sunday Alliance (ESA).
azn
Z tohto dôvodu sa uskutoční v Bruseli konferencia a diskusia na tému „Kľúčová úloha vyváženosti práce a života pre trvalo udržateľnú Európu“ pri príležitosti spustenia záujmovej skupiny VYVÁŽENOSŤ PRÁCE A ŽIVOTA.

ESA

Tento rok chce ESA sústrediť pozornosť na nedávny materiál Európskej komisie Direktíva pracovného času (2003/88/EC) a na konzultáciu tejto direktívy na internete. To je nástroj, ktorý používa aj EK, aby zhromaždila názory a príspevky všetkých občanov a organizácií. Preto je dôležité vyjadriť svoj názor a nechať sa počuť. Účelom DIREKTÍVY PRACOVNÉHO ČASU je chrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov stanovením minimálnych štandardov vhodných pre celú EÚ týkajúcich sa úpravy pracovného času. Direktíva uvádza minimálny čas denného oddychu, prestávky a dovolenky aj maximálny pracovný čas a určité aspekty nočnej práce a modely pracovnej doby.

Myslíme si však, že súčasná Direktíva nevyvažuje vhodne prácu a súkromný život ani neposkytuje dostatočnú záruku, že zamestnanci v Európe sa budú môcť tešiť spoločnému dňu oddychu každý týždeň. Preto je naliehavé, aby sme aktívne zasiahli aby sme zabezpečili, že občania EÚ budú mať chránenú a zabezpečenú vyváženú pracovnú dobu.

Konajte teraz a spoločne napomáhajme a znovu integrujme nedeľu ako spoločný deň oddychu v týždni v rámci EÚ a zdôrazňujte dôležitosť dobrých pracovných podmienok pre všetkých občanov EÚ! Konkurencia potrebuje inováciu, inovácia potrebuje kreativitu a kreativita potrebuje oddych! Úroveň legislatívy a praxe v EÚ a jej členských štátoch musí viac chrániť zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť každého človeka a mala by dôkladnejšie napomáhať vyrovnanosť rodinného a pracovného života.

Európska aliancia za nedeľu vyzýva všetkých jej členov k akciám 3 marca!

Dnes sa veľa hovorí o ľudských právach, ale iba veľmi málo sa pre ne aj urobí. Medzi základné ľudské práva patrí aj právo na odpočinok. Všetci občania Európskej Únie, ale aj Slovenskej republiky nielen že majú právo, ale aj potrebujú aspoň jeden deň odpočinku po celotýždennej práci. Viacerí členovia Aliancie za nedeľu – Slovensko, o.z. (AZN) už od roku 2002 stoja v čele zápasu za prijatie zákona na ochranu nedele na Slovensku.

AZN preto vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle na dokončenie zberu podpisov pod petíciu za nedeľu.

Petícia za prijatie zákona na ochranu nedele na Slovensku, ktorú podpísalo už viac ako 70 000 občanov Slovenskej republiky je ďalšou šancou, na ochranu rodiny.

Vzorne vyplnené a podpísané petičné hárky zašlite na adresu AZN uvedenú na petičnom hárku. Všetkým organizáciám aj jednotlivcom ďakujeme za podporu petičnej akcie.

Petičné hárky na stiahnutie TU:
Boh žehnaj Slovensko,

Anton Čulen, predseda AZN

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.