Biskup nalieha na uzákonení voľnej nedele v EÚ

Viedeň, 2.3.2015 (KAP) 017 714 – Za zakotvenie voľnej nedele do Smernice EÚ o pracovnom čase, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje, sa intenzívne zasadzuje rakúsky diecézny biskup z Linca, Ludwig Schwarz, ktorý je aj čestným predsedom „Aliancie za voľnú nedeľu“.

logo_aliancia_rakusko_200

Spoločný deň oddychu v nedeľu je „zásadným výrazom európskeho modelu sociálneho štátu“ a okrem toho je „úplne podstatný“ pre spravodlivý pracovný čas a pre človeka dôstojný chod hospodárstva. Uviedol to biskup Schwarz, ktorý je aj predsedom Komisie pre sociálne veci pri Biskupskej konferencii Rakúska, vo vyhlásení Aliancie za voľnú nedeľu pri príležitosti „Medzinárodného dňa voľnej nedele“ 3. marca.
„Aliancia za voľnú nedeľu“ pozýva všetkých občanov EÚ k účasti na procese konzultácie, ktorý prebieha do 15. marca, čo môže urobiť každý na internetovom vydaní návrhov vo svojom materinskom jazyku.

„My všetci sme vyzvaní, aby sme sa v priebehu revízie ´Smernice o pracovnom čase´ zasadili za nedeľu ako spoločný deň oddychu v týždni v celej EÚ,“ uvádza sa vo výzve vyše 50 zúčastnených organizácií. Biskup Schwarz označil účasť na konzultácii ako „znamenie solidarity“, ako aj „šancu“ pôsobiť proti tendenciám v EÚ, ktoré vyvolávajú starosti.
Konkrétne táto platforma, podľa biskupa Schwarza, v ostatných rokoch v rôznych krajinách Európy so starosťou pozoruje „vývoj smerom k totálnej liberalizácii otváracích hodín obchodov a skutočnosť, že zamestnanci musia byť neustále k dispozícii“. Je potrebné zakročenie politikov, veď sociálna spravodlivosť a výkonnosť v hospodárstve kráčajú ruke v ruke, ako definoval biskup ciele Aliancie za voľnú nedeľu.

Posilniť vyváženosť práce a života
„Aliancia za voľnú nedeľu, Rakúsko“ v procese konzultácie žiadala vo svojom návrhu Komisii EÚ, aby dôstojnosť a zdravie ľudí v Európe boli zákonodarstvom EÚ ešte viac chránené ako doteraz. Treba sa postarať o vyváženosť života v zamestnaní a súkromného života, ako vyhlásili Gabriele Kienesbergerová a Mária Langmaierová z koordinačného centra Aliancie. Poukázali na štúdie, podľa ktorých atypický pracovný čas narušuje sociálne rytmy, čo sa negatívne prejavuje na zdraví a bezpečnosti práce zamestnancov. Kienesbergerová odporúčala pre obnovenú „Smernicu o pracovnom čase“ zakotvenie voľnej nedele pre všetkých, ktorí si berú za vzor už existujúcu smernicu 94/33/EC. Tu sa už teraz uznáva voľná nedeľa ako deň pokoja pre mladých ľudí.

Prepojenie v Európskom parlamente
Ako jeden krok na tejto ceste uviedla Aliancia vytvorenie „Interest Group“ (záujmovej skupiny) pre voľnú nedeľu v Európskom parlamente, ktorá sa po prvý raz zišla v utorok. Táto iniciatíva vychádza od poslankyne Evelyn Regnerovej (Rakúsko, Progresívna aliancia sociálnych demokratov) a Thomasa Manna (Nemecko, Európska ľudová strana), ako aj z Európskej aliancie za nedeľu.
Obaja poslanci už pred rokom umožnili realizáciu 2. európskej konferencie o voľnej nedeli v Európskom parlamente, ako pripomenul Franz Georg Brantner, hovorca Aliancie za voľnú nedeľu a predseda Oblasti obchodu v odboroch GPA-djp. Na jeseň už 26 mandatárov EÚ vyhlásilo svoju spoločnú iniciatívu na európskej úrovni. Teraz sa plánuje lepšie prepojenie v Európskom palramente, aby sa tejto téme dodal väčší dôraz. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.