Škripek o genderovom diktáte z EÚ. + Mysleli sme si, že sme slobodní? Veď „gender“ je nová totalita!

Na snímke Branislav Škripek
Budúci týždeň v Štrasburgu bude prebiehať rokovanie Európskeho parlamentu. V týchto dňoch sa finalizuje presný program. Čakajú nás skutočne zaujímavé body. Na pretras príde Správa Tarabella – “Správa o pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013”.
Škripek: Necenzúrované fakty o výchové detí. + Nórska sociálka – biznis súkromných organizácií s požehnaním štátu
Rovnosť mužov a žien je vo svojej podstate dobrá vec. Veď nie je spravodlivé, ak napríklad za rovnakú prácu dostane zaplatené muž viac, len preto, že je muž. Avšak prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami sa nedajú zmeniť politickými rozhodnutiami. Veď s niektorými prirodzenými rozdielnosťami netreba zápasiť. Liberálni a ľavicoví poslanci z EP však nezdieľajú tento názor a tak vznikajú rôzne absurdnosti. Správa Tarabella takýmito absurdnosťami oplýva.

Absurdnosť č. 1: Zmeniť daňové systémy
Hovoriť do vyčerpania, že daňové systémy sú v kompetencii členských krajín EÚ asi ešte stále treba. Nemyslím si, že Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť má riešiť daňovú legislatívu v jednotlivých štátoch ohľadne rodinnej politiky. Prekračuje to jeho kompetencie. Veď dane a aj rodinná politika sú v právomoci členských krajín.

Absurdnosť č. 2: Povinné kvóty vo firmách a štátnych inštitúciách
S podobným nezmyslom máme skúsenosť aj z bývalej Československej socialistickej republiky. Spomínate si ešte na žeriavničky, bagristky, traktoristky či sústružníčky? Že nie? Milostivá strata pamäti. 🙂 Pre mladšie ročníky vysvetlím. Socialisti chceli zrovnoprávnenie žien tak, že prezentovali nové ženské vzory v zamastených montérkach. Ženy tlačili do pozícií, v ktorých ani nechceli byť. A pokiaľ viem, boli to nakoniec skúsenosti “o ničom”, ako sa tak hovorí. Nemyslím si, že je treba robiť zo žien mužatky či amazonky. A dnes? Euroúradníci idú “tlačiť” ženy do pracovných odvetví a pozícií, kde ani nechcú byť, len preto, aby sa naplnili nezmyselné kvóty. Mám pocit, že cestujem v čase. Nech je ženám a mužom umožnené pracovať v oblastiach, ktoré si sami vyberú a ktoré majú dostatočné vzdelanie, skúsenosti, prax a chuť. Jednoducho, nech pracujú tam, kde sa cítia užitoční a za rovnaké finančné ohodnotenie. Nikto nepotrebuje kvóty na to, aby sa dozvedel na akej pracovnej pozícii a v akom obore má pôsobiť.

Absurdnosť č. 3: polovičný úväzok spôsobuje chudobu žien
Trocha štatistiky. V Európskej únii v priemere pracuje na polovičný úväzok 32% žien. Je to výborná alternatíva, keď má žena malé deti a potrebuje ich vybrať zo škôlky či školy. Pre porovnanie, na SR pracuje na polovičný úväzok len 5,7 % žien. Správa Tarabella však tvrdí, že príčina chudoby žien sú práve polovičné úväzky. Pozrime sa na to bližšie. Podľa logiky správy by ženy na Slovensku nemali skoro vôbec zápasiť s chudobou. Opak je však pravdou. Lebo problém, milý pán Tarabella, nie je v polovičných úväzkoch, ale v tom, že sú rozdielne platy v členských krajinách EÚ. A je rozdiel dostať polovicu napr. z 500 € a z 3000 €. Odstráňme najprv rozdiely v platoch v rôznych členských krajinách a potom sa bavme o tom, či polovičné úväzky spôsobujú chudobu.

Absurdnosť č. 4: Vyváženosť v sociálnych sieťach
A tu už som sa fakt musel začať smiať. V správe chcú, aby v sociálnych médiách boli rodovo vyvážené obe pohlavia. Citujem zo správy: “ vyzýva Radu a Európsku komisiu, aby prijali potrebné opatrenia a zabezpečili, aby sociálne médiá používali jazyk, ktorý nie je sexistický, aby zabezpečili aktívnu účasť a vyvážené zastúpenie žien.” Som proti sexizmu a dvojzmyselným mačistickým vtipom neokrôchaných chlapov. Ale podľa tejto Správy budú úradníci napríklad kontrolovať počty žien na Facebooku a všetky statusy, či je v nich používaný “korektný” jazyk?
Smiech ma prešiel, keď som si predstavil, že sa to všetko bude monitorovať. Koľko to bude stáť? A prečo to budú musieť zaplatiť zase daňoví poplatníci zo všetkých krajín EÚ? Nech si to zaplatia tí, ktorí prišli s tak úžasným nápadom. No, ale poďme ďalej. Predpokladám, že ak ľudia odmietnu používať rodovo korektný jazyk, bude možné ich sankciovanovať. Veď k čomu inému vedie monitorovanie. Obávam sa, že tu už končí sranda. Správa síce nezaväzuje členské štáty k tomu, aby všetky tieto absurdnosti implementovali do svojej právnej legislatívy. Avšak dávajú nástroj rôznym skupinám, ktoré môžu usilovať o presadenie týchto absurdností s poukázaním na to, že europoslanci správu Tarabella schválili. Teda, ak skutočne bude v Štrasburgu schválená. Budem sa modliť že by nie.

Absurdnosť č. 5: Diskriminácia otcov nenarodených detí
A tu sa dostávame do hodnotovej oblasti. Nemusia všetci so mnou súhlasiť, ale nemyslím si, že je správne, aby o tom, či sa narodí počaté dieťa, rozhodovala len žena. Veď aj muž má na tom svoj “podiel”. A musí prevziať zodpovednosť za nový život. V správe sa píše o tom, že len žena má právo na potrat. A kde je právo otca nenarodeného dieťaťa? On nemá žiadne právo sa vyjadriť k tomu, že si žiada narodenie svojho dieťaťa, že po svojom dieťati túži? Darmo mi niekto bude chcieť tvrdiť, že je to telo ženy a iba ona nad ním má mať moc. Ak je tam dieťa, je tam otcova biologická, nezastupiteľná, nenahraditeľná časť z jeho tela a aj on musí mať rovnaké právo na vyjadrenie svojej vôle. Podľa mňa takýto pohľad vedie k zodpovednému postoju ku rodičovstvu aj partnerskému vzťahu aj k dieťaťu. Odmietam v tejto veci povrchnosť a ľahkovážnosť, čo samozrejme vedie aj ku uvážlivému prístupu ku sexualite. Za týmto si stojím.

Absurdnosť č. 6: Počaté deti bez práva na život
Právo ženy na potrat je povýšené nad právo dieťaťa sa narodiť. S týmto nemôžem za žiadnych okolností súhlasiť. Správa vyzýva členské štáty k tomu, aby spravili všetko preto, aby ženám bolo umožnené realizovať toto ich základné (!) právo. (Lenže nič takéto ani neexistuje.) Nevadí, že je to na úkor detí, čo nedostali šancu na život. Nevadí, že sa potraty budú platiť z peňazí verejného zdravotného systému, do ktorého prispievajú aj prolifisti. A do tretice – nevadí, že žena bude rozhodovať o skutočne základnom práve iného človeka, narodiť sa.

Aby som však nebol len kritický. V správe sú aj niektoré dobré body. Píše sa v nej aj to, že sa degraduje pohľad spoločnosti na ženu a deti sú vystavené predčasnej sexualizácii. S tým sa dá len súhlasiť. Ďalší bod Tarabelly pripomína, že v roku 2016 bude ukončený program na odstránenie obchodovania s ľuďmi. Podľa Eurostatu až 80 % obetí obchodovania s ľuďmi tvoria ženy. Považujem za pozitívne, že EÚ hľadá spôsoby ako zastaviť toto novodobé otroctvo. Verím, že sa to podarí a v roku 2017 budeme konštatovať, že klesol počet ľudí zavlečených do tohto špinavého biznisu.

V januári sa o Správe Tarabella rokovalo na Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM). Podal som niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré neprešli. Správa bola vtedy schválená . Teraz prichádza na rokovanie do pléna EP, kde o nej budú hlasovať všetci poslanci. Ak aj vám záleží na tom, aby táto Správa nebola schválená a bola vypracovaná iná, lepšia čo do hodnôt ktoré ľudskú dôstojnosť ctia dôsledne a nie falošne, potom spravte svoj diel práce. (Kto má uši na počúvanie, nech počuje!)

Ak vás bude zaujímať ako dopadne hlasovanie, sledujte môj facebook alebo web. Budem informovať.

Branislav Škripek

http://www.hlavnespravy.sk/skripek-o-genderovom-diktate-z-eu/572700

 

Mysleli sme si, že sme slobodní? Veď „gender“ je nová totalita!

ksc

Slovensko 2015: Rod proti rodu

Nahradila marxistickú ideológiu, a je rovnako deštrukčná a totalitná. Rovnako ako marxistická aj gender revolúcia sa zakladá na pseudo-rovnosti a chce, aby bola spoločnosť slepo organizovaná a riadená len na základe sexuálnych orientácií.
Pacem in terris včera a dnes
Iste si pamätáte, ako marxistická revolúcia proti sebe stavala proletariát a buržoáziu. Chcela robotníkov oslobodiť od vykorisťujúcich kapitalistov. Kam nás priviedla?
Bruselom presadzovaná marxisticko-leninská genderideológia narazila na odpor. Biskupi vyzývajú v kostoloch na účasť v referende. Boľševici zúria a tárajú o moratóriu
Určite si spomeniete aj na revolúciu, ktorá chcela proti sebe postaviť ženu a rodinu. Rodina bola tentokrát na mieste vykorisťujúceho kapitalizmu. Žena, aby bola slobodná, šťastná a plne rozvíjajúca sa, mala sa nevyhnutne oslobodiť od manžela, ktorému sa prirodzene podriaďovala, a od detí, ktoré ju vytrhávali z „továrenského“ (dnes si to nazvime „kariérneho“) procesu a rastu. Kam nás priviedla?
Áno, ide o zničenie rodiny. Slovenský národ tento celoeurópsky marxistický puč môže zastaviť REFERENDOM
Zahľaďte sa teraz úprimne okolo seba. O čom je celý ten boj za rovnosť, za oslobodenie od noriem a náboženstva teraz? Opäť nám chcú nahovoriť, že potrebujeme proti niečomu bojovať. Že naše túžby sú vykorisťované normami a dokonca sa neštítia tvrdiť, že ich vykorisťuje aj prirodzený zákon, či biologické danosti. Túžby majú byť smerodajné aj pri voľbe sexuálnej orientácie. Snažia sa nám nahovoriť, že sa musíme vzbúriť, a nenechať naše túžby utláčať zákonmi. Kam nás to privedie?
Od komunizmu k referendu
Marxisticko – leninská genderideológia už terorizuje vo veľkom
Áno, o tomto je celý genderový koncept. Obyčajná marxistická ideológia, ktorá sa skryla do vedeckosti a ťažkopádnymi definíciami a rôznymi okľukami sa nás snažia postaviť do kúta a vytvoriť v nás pocit ohrozenia.
Nenechajme sa zmiasť. Príroda nie je diktátor. A byť ženou a mužom je skutočne dobré.

Marina Kovačičová

http://www.hlavnespravy.sk/komentar-mysleli-sme-si-ze-sme-slobodni-ved-gender-je-nova-totalita/572104

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.