Škripek vyzýva KDH na spoluprácu. + Parlament EÚ odhlasoval rezolúciu o rovnoprávnosti. + Útok na synodu

Branislav Škripek sa viackrát vyjadroval k problematike prenasledovania kresťanov a iných náboženských skupín

Poslanec Európskeho parlamentu za OĽaNO Branislav Škripek víta iniciatívu KDH pomôcť prenasledovaným kresťanom, ktorú deklarovalo včera vo svojom vyhlásení. Škripek pozýva do širšej spolupráce.
Na snímke Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentuNa snímke Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu
Branislav SKRIPEK - 8th Parliamentary term
Branislav Škripek sa od svojho zvolenia do EP viackrát vyjadroval k problematike prenasledovania kresťanov a iných náboženských skupín. Uvedené skupiny čelia genocíde páchanej teroristickou organizáciou Islamský štát (IS). Vo svojom úsilí zaznamenal aj prvé úspechy. „Minulý rok na jeseň som na pôde EP predsedal konferencii, kde bola prijatá deklarácia, ktorá umožnila prenasledovaným skupinám vytvoriť vlastnú samosprávu a vyzbrojiť domobranu,“ hovorí o konkrétnych aktivitách Branislav Škripek. „Skutočne sa potrebujeme spojiť a vyvinúť politické, diplomatické, humanitárne úsilie a potrebnú vojenskú pomoc, ktorá by umožnila prenasledovaným skupinám chrániť svoje životy a majetok,“ reaguje Škripek na konkrétne požiadavky prenasledovaných kresťanov. Branislav Škripek je súčasťou frakcie ECR, v spolupráci s ktorou pripravuje ďalšie kroky na pomoc utláčaných skupín v oblasti Blízkeho východu.

Práca na Slovensku Škripekova práca v problematike prenasledovania kresťanov sa nerealizuje len na pôde Európského parlamentu. „Hoci som sa nemohol zúčastniť verejného zhromaždenia v Bratislave na podporu prenasledovaných kresťanov a menšín, pretože som práve vtedy bol na tlačovej konferencii so syriackymi kresťanmi, veľmi som uvítal túto iniciatívu,“ hovorí Branislav Škripek. Potešiteľným faktom je aj to, že slovenská verejnosť sa snaží pomáhať prenasledovaným skupinám a to rôznymi aktivitami. „Uvítam preto, ak sa ako politici z rôznych politickým strán či európskych frakcií spojíme a pomôžeme presne tam, kde to je potrebné,“ uzatvára Branislav Škripek, pôsobiaci vo frakcii ECR za stranu OĽaNO.

http://www.hlavnespravy.sk/skripek-vyzyva-krestanskych-demokratov-na-spolupracu/576270

 

Poslanci EP odhlasovali právo žien disponovať svojím telom

Brusel, 10.3.2015 (KAP) 017 737 – V utorok odhlasoval Európsky parlament v Štrasburgu rezolúciu o rovnoprávnom postavení mužov a žien. Hodnotila sa v nej situácia z r. 2013. Dikusia sa zakladala na dvoch správach, ktoré obsahovali o. i. aj paragraf Právo na potrat. Hlasovanie sa konalo popoludní a dosiahlo väčšinu hlasov 441 poslancov, 205 hlasovalo proti a 52 sa zdržalo.
EU
Ako dôležité opatrenie na „zredukovanie nespravodlivosti“ zaradila správa belgického socialistu Marca Tarabellu realizáciu „práva žien disponovať svojím telom“. Táto formulácia sa stretla v diskusii od pondelka so súhlasom, ako aj s odporom. Druhá správa talianskeho socialistu Piera Antonia Panzeriho zdôrazňovala právo na bezpečný a legálny potrat.

Európsky zastrešujúci zväz katolíckych združení pre rodinu (Fédération des Associations Catholiques Familiales en Europe/FAFCE) poslancov varoval pred schválením rezolúcie. Zdôraznil, že dokument sa zaoberá citlivými otázkami, ktoré sú v kompetencii 28 členských štátov a tam aj musia zostať. Odsúhlasením správy sa ignoruje princíp subsidiarity, ako uviedla organizácia pre rodinu. Proti správe zozbierala 60 000 podpisov.

FAFCE naproti tomu žiadal, aby sa potvrdil alternatívny návrh k Estrelovej správe z r. 2013. Vtedajšiu správu portugalskej socialistky Edity Estrelovej, ktorá sa tiež sústredila aj na témy plánovania rodiny a potrat, predložil Výbor pre práva žien a rovnosprávnosť, pri hlasovaní však bola zamietnutá. Namiesto nej schválený návrh stanovoval, že politika zdravotníctva, jeho organizácia, ako aj zdravotná starostlivosť a sexuálna výchova na školách zostáva jedine v kompetencii členských štátov EÚ.

V štrasburskej rezolúcii išlo o. i. aj o pružnejšie modely podnikania a zarábania. Tie majú rozšíriť možnosti žien mať aktívnu účasť na pracovnom trhu. Konštatovalo sa však tiež, že flexibilita by mohla mať negatívne účinky na mzdy a dôchodky žien, preto by si muži a ženy mali vyváženejšie rozdeliť rodinné a spoločenské záväzky. Otcovia by mali mať možnosť zobrať si platenú otcovskú dovolenku v dĺžke najmenej 10 pracovných dní. Väčšina poslancov bola nespokojná s blokádou smernice o ochrane matiek v rade od r. 2010 a členské štáty výslovne žiadala, aby znovu začali rokovania o tejto veci. –zg-

Nemecko:´Ľavicoví´ katolíci plánujú útok na synodu o rodine?

„Tešíme sa, že nemeckí biskupi vyše 2/3 väčšinou hlasovali za cestu, ktorá je návrhu kardinála Waltera Kaspera veľmi podobná.“ Predseda Centrálneho výboru katolíkov má za partnera aj „Wir sind Kirche“. Komentár: Prof. Hubert Gindert

Bonn, 10.3.2015 (kath.net/Forum Deutscher Katholiken) 017 738 – „Aktívne cielene“ chce predseda nemeckého Centrálneho výboru katolíkov (ZdK) Alois Glück vybaviť ešte „niekoľko naliehavých úloh“. K tomu patrí príspevok ZdK „K synode o rodine na jeseň“. Na otázku v interview Christopha Renzikowského z Katolíckej spravodajskej agentúry KNA: „Aký príspevok to bude?“ Glück odpovedal: „Biskupská konferencia Nemecka vydá pre budúcou synodou na jeseň ďalšie stanovisko. Do tohto procesu sa chceme zapojiť. Prístup znovu zosobášených rozvedených ku sviatostiam je dôležitou témou, na ktorú sa však nesmie všetko zužovať. Napriek tomu sme sa tešili, že nemeckí biskupi vyše 2/3 väčšinou hlasovali za cestu, ktorá je návrhu kardinála Waltera Kaspera veľmi podobná.“ (Konradsblatt 4/2015).

Postoj Centrálneho výboru nemeckých katolíkov a na neho napojených združení ako BDKJ (Zväz Nemeckej katolíckej mládeže), kfd (Katolícke spoločenstvo žien Nemecka) a Katolícke nemecké združenie žien (KDFB) k otázke znovu zosobášených rozvedených je známy. Už sa viackrát prezentoval. Je to požiadavka pripustenia ku sviatostiam.

Ako bude vyzerať zapojenie sa ZdK do „stanoviska“ biskupov a s akými spojencami bude ZdK spolupracovať, o tom možno špekulovať.

Ako partner sa ponúka o. i. hnutie „Wir sind Kirche“. Niekedy sa hovorí, že je už mŕtve. No nemali by sme ho podceňovať. Nielenže má v rukách nástroj v časopise „Publik-Forum“, ale okrem toho ho podporujú všetky hlavné médiá „mainstreamu“. S ich pomocou zozbieralo „Wir sind Kirche“ pri „referende Božieho ľudu“ v r. 1995 v Nemecku 1,8 milióna (!) podpisov pre svoje proticirkevné požiadavky.

Žurnalista, spisovateľ a angažovaný bojovník za právo na život, Mathias von Gersdorff, 20. januára 2015 v článku „Ľavicoví katolíci plánujú útok na synodu o rodine“ o. i. napísal:

„Pre novo vzplanutú diskusiu skrze kardinála Kaspera o možnom novom hodnotení Cirkvi, čo sa týka znovu zosobášených rozvedených katolíkov, sa dostali na stôl aj všetky ďalšie podobné témy hnutia ‚Wir sind Kirche‘. Dlhý čas bolo o tomto tzv. ‚hnutí bázy‘ sotva niečo počuť. Istým spôsobom ho kardinál Kasper znova vytiahol z hlbín na povrch.“

„‘Wir sind Kirche‘ sa však neobmedzuje iba na kladenie požiadaviek a ´redigovanie´ pracovných materiálov. Chce sa stať aktívnym na všetkých úrovniach, aby zriadilo novú revolučnú cirkev. Zoznamom takmer 20 ‚možností akcie na mieste‘ vysvetľuje svojim prívržencom, ako môžu s názormi hnutia oboznamovať ľudí. ‚Cestovný plán pre synodu‘ uvádza najdôležitejšie etapy až do synody a koordinuje celonemecké aktivity, aby sa dosiahol čo najväčší možný účinok.“

Čo treba urobiť? Pre katolíkov, ktorí sa chcú držať Kristových slov „Čo Boh spojil, nech človek nerozdeľuje“ a náuky Katolíckej cirkvi o manželstve, ide teraz o to, aby čas do stretnutia biskupov v októbri 2015 v Ríme neprespali.

Realisticky musíme vychádzať z toho, že väčšina nemeckých katolíkov náuku Cirkvi o manželstve a rodine už nepozná a preto ich možno manipulovať. Tým máme my všetci – nielen biskupi, farári, diakoni, katechéti, pastorační asistenti a katolícke vzdelávacie inštitúty – povinnosť urobiť všetko, čo je možné, aby sme pripomínali náuku Cirkvi o manželstve a rodine. Aktuálna diskusia o otázke rozvedených má aj tú prednosť, že nachádzame záujem o túto tému. –zg-

Prof. Dr. Hubert Gindert (foto) je iniciátor a predseda Fóra nemeckých katolíkov

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.