Írske referendum: útok ma inštitúciu manželstva. + Kardinál Cordes sa postavil proti kardinálovi Marxovi: Nemôžete ignorovať Kristovo učenie o manželstve

Irské referendum: útok na instituci manželství

Za několik týdnů budou lidé v Irsku hlasovat v referendu o změně významu manželství v irské ústavě. Manželství má zásadní význam pro děti, matky a otce a společnost – každý z nás musí hluboce přemýšlet, než smysl manželství změníme. Biskupové v Irsku žádají účastníky referenda, aby velmi pečlivě zvážili obrovské důsledky, které by tato změna ústavy měla na prostředí rodiny a na naše chápání rodičovství.
Vatikán
Irské referendum: útok na instituci manželství
„Respektujeme názory lidí, kteří uvažují jinak než my, a věříme, že naše upřímně zastávané názory, jež jsou založeny na víře, budou také vyslyšeny a respektovány,“ píší biskupové Irska.

„Vstupujeme do této debaty s důvěrou, že spojení muže a ženy v manželství, které je otevřeno plození dětí, je dar od Boha, jenž nás stvořil jako ,muže a ženy‘. Rozum také poukazuje na pravdu o lidské sexualitě, která činí vztah mezi mužem a ženou jedinečným. Matky a otcové vkládají do života dítěte odlišné, avšak vzájemně se doplňující dary a zdroje.

Nemůžeme podpořit změnu ústavy, která předefinuje manželství a v podstatě postaví svazky dvou mužů nebo dvou žen na roveň manželskému vztahu mezi manželem a manželkou, jenž je otevřen plození dětí.

Obáváme se, že pokud bude tato změna přijata, bude čím dál těžší hovořit na veřejnosti o manželství jako o svazku mezi mužem a ženou. Co pak budeme učit děti ve škole o manželství? Budou ti, kdo upřímně věří, že manželství je svazkem mezi mužem a ženou, nuceni jednat proti svému svědomí? Lze nalézt způsob, jak chránit občanská práva homosexuálů, aniž by se narušil základní význam manželství, jak byl po staletí obecně srozumitelný napříč kulturám a náboženstvím?

Již v návrhu zákona o dětech a rodinných vztazích se požaduje odstranění zmínek o matkách a otcích z celé řady předchozích právních předpisů.

Vyzýváme všechny, aby o těchto otázkách přemýšleli a aby 22. května přišli hlasovat. Tento navrhovaný pozměňovací návrh bude mít dalekosáhlé důsledky pro tuto generaci i pro ty budoucí. Všem účastníkům referenda říkáme: Manželství je důležité – přemýšlejte, než je změníte.

Vyzýváme věřící, aby zahrnuli toto rozhodnutí do svých modliteb.

V nadcházejících týdnech a zejména v květnu, mariánském měsíci, vyzýváme k modlitbám za manželství a rodinu.“

15. 03. 2015, catholicbishops.ie

http://res.claritatis.cz/evropa/7128-Irske-referendum-utok-na-instituci-manzelstvi

Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství

Německý kardinál Paul Josef Cordes, který do roku 2010 stál v čele papežské rady Cor Unum a kardinálem jej jmenoval papež Benedikt XVI., se veřejně postavil proti slovům a směřování německé biskupské konference. V dopise šéfredaktorovi německého listu Die Tagespost 7. března 2015 se kardinál Cordes postavil proti slovům kardinála Reinharda Marxe, předsedy německé biskupské konference, a biskupa Franze-Josepha Bodeho (z Osnabrücku).

Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství
Po setkání německých biskupů v severoněmeckém Hildesheimu pronesl kardinál Marx slova, která vyvolala odpor kardinála Cordese. Ten reagoval především z obavy, že Marx způsobil zmatek mezi věřícími.

Kardinál Cordes nejprve pokáral kardinála Marxe za jeho tvrzení, že katolická církev má od německé církve velká očekávání. Poznamenal, že v Německu zbylo jen velmi málo víry v nadpřirozeno (pouze 16,2 procenta německých katolíků věří v trojjediného Boha jakožto jednajícího osobního Boha namísto jakési abstrakce), a proto Německo může být jen stěží vzorem pro jiné země, pokud jde o víru. „Nemáme tedy žádný důvod stavět se s naší vírou do popředí před církve jiných zemí,“ řekl.

Kardinál Cordes se ohradil také proti tvrzení kardinála Marxe, že německá církev není pouhou „podřízenou Říma“, ale že musí učinit vlastní rozhodnutí o manželství a o těch, kdo uzavřeli sňatek mimo Církev, a tudíž „německá církev musí učit evangelium vlastním způsobem“.

Kardinál Cordes trvá na tom, že řešit takovéto otázky je zodpovědností Říma, a nikoli německých biskupů. Problematika manželství se nachází v samotném centru teologie, a proto nějaký „kardinál nemůže prostě oddělovat pastorační přístup od učení,“ řekl. „Pokud tedy nechce ignorovat závazný smysl Kristových slov a závazné vyjádření Tridentského koncilu.“

Kardinál Cordes spatřuje nebezpečí v duchu nezávislosti, který přichází od kardinála Marxe, jenž trvá na tom, že Německo nemůže „čekat, až nám synoda v Římě poví, jak máme nakládat se záležitostmi manželství a rodiny“. Varuje, že takovýto „protiřímský postup“ je destruktivní silou v severních oblastech Evropy, destruktivní pro jednotu víry.

Kardinál Cordes pokáral také biskupa Bodeho, který podpořil Marxova tvrzení argumentem, že lidé mají obohacovat víru Církve, což znamená, že Církev má v sobě zahrnovat život moderního člověka a přijmout odpovídající učení. Podle biskupových slov by se mělo jednat o změnu paradigmatu.

Podle Cordese však „víra katolické církve může pramenit pouze z Písma svatého a učitelského úřadu Církve“. „Nehledě na tuto prostou poučku by i tak bylo paradoxní, kdybychom chtěli přidělit malé skupině členů Církve, kteří žijí sice zbožně, ale objektivně v protiprávním stavu, funkci zdroje víry.“

Kardinál Cordes na závěr vyjádřil své přání, aby nadcházející synoda dala těmto členům Církve jasné instrukce, jak se mohou přiblížit k Ježíši Kristu, „aby se stali svědky Boží moci v lidském životě“. „Snad také dojde k tomu, že synodní otcové vyjádří úctu těm párům, které dodržují slib, jenž si kdysi daly a nenavazují nové vztahy. Takové rovněž existují.“

15. 03. 2015, lifesitenews.com

http://res.claritatis.cz/evropa/7129-Kardinal-vytyka-predsedovi-nemecke-biskupske-konference-Nemuzeme-ignorovat-Kristovo-uceni-o-manzelstvi

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.