Kardinál Burke: Mám povinnosť hlásať pravdu. + Anglikanizácia pápežstva nežiadúca

Archanjel Michael

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Herzogenrath, 20.3.2015 (kath.net/KNA) 017 775 – Americký kardinál Raymond Leo Burke znova potvrdil svoje odmietnutie reforiem katolíckej náuky o manželstve. «Musíme sa vrátiť k tomu, čo Cirkev už vždy učila», žiadal kardinál kúrie 20. marca. Od toho sa nenechám odviesť prípadnými rozhodnutiami o reformách na vatikánskej synode biskupov októbri. Ako biskup mám povinnosť hlásať pravdu. A budem to robiť aj naďalej.» Kardinál to povedal v nemeckom Herzogenrathe pri Aachene na «Kolínskej liturgickej konferencii», na ktorú prišlo 200 kňazov i laikov.
Kardinál Burke pranieroval úpadok hodnôt v sekularizovaných západných spoločnostiach.

Povedal, že mimomanželské a homosexuálne partnerstvá sú znakom morálneho rozpadu. Bránil katolícke chápanie manželstva, ktoré je možné iba medzi mužom a ženou. Zdôraznil, že takéto manželstvo musí byť «dokonalé vo vernosti a dokonalé v záväznosti až po smrť». Cirkev treba podľa náuky považovať za mystické Kristovo telo. «V takej organickej skutočnosti niet nijakého priestoru pre revolúcie bez súčasného spôsobenia najvážnejších poškodení organizmu», zdôraznil 66-ročný kardinál.
Kardinál Burke sa postavil aj proti možným reformám v cirkevnom súdnictve v tejto oblasti. Kritizoval, že vo Vatikáne sú návrhy pri procese anulovania cirkevných manželstiev v budúcnosti zrušiť rozsudok druhej inštancie. «Som presvedčený, že tu musí existovať niečo viac ako rozsudok. Proces anulovania manželstva nepotrebuje reformy,» zdôraznil Burke.

Kardinál Burke bol do novembra prefektom vatikánskeho najvyššieho súdu – Apoštolskej signatúry. Od r. 2004 bol arcibiskupom St. Louis. Benedikt XVI. ho v r. 2006 menoval za člena Apoštolskej signatúry a v r. 2008 za jej prefekta. V r. 2010 sa stal kardinálom. V decembri 2013 pápež František ukončil členstvo Burkeho v Kongregácii pre biskupov aj v Kongregácii pre kauzy svätých. V novembri 2014 ho menoval za patróna Rádu maltézskych rytierov, ktorý sa angažuje v medzinárodnej humanitárnej pomoci. –zg-

Kardinál Koch: Anglikanizácia pápežstva nežiadúca

Würzburg, 20.3.2015 (kath.net/KNA) 017 776 – Kardinál Kurt Koch (foto), predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanstva sa vyslovil proti «anglikanizácii» úradu pápeža. Je skôr potrebné hľadať novú prax úradu s rovnakou substanciou, ktorá nachádza konsenzus aj v ekumenizme, ako povedal Koch pre katolícky denník vychádzajúci vo Würzburgu «Tagespost» zo soboty. Ekumenizmus «nie je ľahký, ale pekný», povedal švajčiarsky kardinál.
V pápežskom úrade vidí kardinál «veľmi veľký dar Pána svojej Cirkvi». Pápež môže v konfliktoch sprostredkovať a nielen na náboženskej rovine. Tak napríklad je stretnutie s moskovským patriarchom z rímskeho pohľadu «celkom realistické». Doteraz však nie sú nijaké signály z Moskvy.

Prenasledovanie kresťanov nazval Koch veľkým problémom. Dnes exsituje v rozmeroch, aké sme nepoznali ani v prvých storočiach kresťanstva, ako povedal. To je «ekumenizmus mučeníkov», ktorých krv je semenom jednoty Cirkvi. Tento rozmer sa príliš málo vníma.

Kardinál poukázal aj dve «ohniská» Cirkvi: mnohorakosť miestnych cirkví na jednej strane a jednota všeobecnej Cirkvi na strane druhej. Vo vzťahu medzi Rímom a miestnymi cirkvami nájsť dobrú strednú cestu je veľkou výzvou. No je celkom jasné, že úrad jednotlivých cirkví nemožno tak rozdielne stvárňovať, že na konci už nebudú všade jednotné. –zg-

Škótsky kardinál O’Brien stráca privilégiá kardinála

Vatikán, 22.3.2015(kath.net/KAP/red) 017 777 – Kvôli sexuálnemu pochybeniu odstúpený arcibiskup Edinburghu, Keith Michael Patrick O’Brien (archívne foto), stráca svoje práva a privilégiá ako kardinál. Ako oznámil Vatikán 20. marca, pápež František prijal odstúpenie 77-ročného škótskeho kardinála. Na základe obvinení sa O’Brien už v marci 2013 vzdal účasti na voľbe pápeža, avšak až vtedy, keď sa obvinenia proti nemu vzniesli verejne.
Týmto nariadením sa ruší právo O’Briena zúčastňovať sa voľby pápeža a radiť pápežovi. Nemôže sa zúčastňovať konzistórií a pápež ho už nebude pozývať s ostatnými kardinálmi do Ríma.

Pápež prijal žiadosť o odstúpenie O’Briena, ktorú tento „na konci dlhej cesty modlitby podal“, uvádza sa vo vyhlásení. „Týmto opatrením ohlasuje pápež všetkým veriacim cirkvi Škótska svoju pastoračnú starostlivosť a povzbudzuje ich s dôverou ďalej kráčať cestou obnovy a zmierenia.“

O’Brien pripustil svoje morálne pochybenia v čase, keď bol rektorom seminára v 80. rokoch. „Moje sexuálne správanie sa občas dostalo pod normy, ktoré sa odo mňa ako od kňaza očakávali. Toto hlboko ľutujem,“ vyhlásil O’Brien po odstúpení z úradu arcibiskupa. Reagoval tak na obvinenia, že ako rektor sa „neprimerane“ priblížil bohoslovcom a pritom zazneli obvinenia, že tieto stretnutia boli „vynútené“. Okrem toho mal v r. 2011/2012 ako predseda Biskupskej konferencie Škótska zabrániť vyšetrovaniu prípadov zneužívania v cirkvi. Predsedom BKŠ bol v r. 2002-2012.
O’Briena menoval za kardinála v r. 2003 pápež Jána Pavol II. Bol členom Pápežskej rady pre rodinu, pre pastoráciu migrantov a cestujúcich, a pre komunikácie. O explicitnom suspendovaní z kňazskej/biskupskej služby sa zatiaľ zrejme neuvažuje. No biskup sa už stiahol z verejnosti.-zg-

Foto Aktuality

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.