Pápežovu komisiu pre sexuálne zneužívanie znepokojilo vymenovanie biskupa. + Ak odstránime právo, bude potom štát niečim iným než veľkou zločineckou bandou?

Experti spochybnili Františkov sľub, že poženie biskupov na zodpovednosť
Niekoľko členov poradnej komisie pápeža Františka pre problém sexuálneho zneužívania vyjadrilo obavy a nedôveru nad jeho rozhodnutím vymenovať čilského biskupa aj napriek obvineniam, že kryl najznámejšieho pedofila v Čile.
I
Títo experti v rozhovoroch a e-mailoch zaslaných tlačovej agentúre AP spochybnili Františkov sľub, že poženie biskupov na zodpovednosť za takéto konanie a zaistí bezpečnosť detí – poukázali na podiel biskupa Juana Barrosa na kauze reverenda Fernanda Karadimu.

Päť členov komisie v rozhovoroch s agentúrou AP zdôraznilo, že sa nevyjadrujú v mene komisie. Tú František vytvoril koncom roka 2013 a za jej šéfa vymenoval bostonského kardinála Seana O’Malleyho. „Mám veľké obavy,“ uviedla členka komisie Dr. Catherine Bonnetová, francúzska detská psychiatrička.

http://www.hlavnespravy.sk/papezovu-komisiu-pre-sexualne-zneuzivanie-znepokojilo-vymenovanie-biskupa/587089

 

Jak poznáme, co je správné?

„Odstraníme-li právo, bude potom stát něčím jiným než velkou lupičskou bandou? Přirozený zákon, který Bůh vepsal do svědomí lidí, je společným rysem všech lidských bytostí a všech národů. Je to společné vodítko, které mohou uznat všichni lidé a které tvoří základ vzájemného porozumění.“

Benedikt XVI.

Jak poznáme, co je správné?
Lidská práva tedy mají svůj základ v Bohu, ve Stvořiteli, který každému člověku dal inteligenci a svobodu. Není-li brána v úvahu tato pevná etická základna, zůstávají lidská práva křehká, protože jim chybí řádné základy,“ řekl Benedikt XVI. 10. prosince 2008 ve svém projevu po koncertě pořádaném Papežskou radou pro spravedlnost a mír u příležitosti 60. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv.

Přirozený zákon je, jak prohlásil Benedikt XVI., „zdroj, ze kterého společně se základními právy pramení i morální přikázání, jejichž dodržování je závazné“. Představa zákona, který je zapsán v přirozenosti člověka a z něhož musí vycházet zákonodárství pozitivního práva, sahá až do dob starověkých Řeků a byla zdokonalována především stoiky. Přirozenost člověka – jeho bytí – je uspořádána tak, aby rozum dokázal spatřovat zákon v rozpoznání toho, co je rozhodující pro lidské jednání, jež je rozumem posuzováno.

Tento „přirozený zákon“ – lex naturalis či nepsaný zákon – vyjadřuje přirozenost člověka, není ničím dodatečným, ale patří k jeho podstatě.

Jak Joseph kardinál Ratzinger vysvětlil 19. ledna 2004 na setkání Bavorské katolické akademie v diskusi s filozofem Jürgenem Habermasem, přirozený zákon zůstal zejména v katolické církvi „argumentační figurou, pomocí které se v rozhovorech se sekulární společností a dalšími náboženskými společnostmi apeluje na společný rozum a hledají se základy pro pochopení etických principů práva v sekulární pluralitní společnosti“. Ratzinger však také zdůraznil, že se tento nástroj „bohužel otupil“, protože pokud tato myšlenka přirozeného práva předpokládá pojem přirozenosti, „v němž společně působí přirozenost a rozum, pak je samotná přirozenost rozumná“. Tento pohled na přirozenost, vysvětlil kardinál, „utrpěl velké škody s vítězstvím evoluční teorie“.

Znovu naostřit nástroj přirozeného práva patřilo k největším touhám papeže Benedikta XVI., a to v neposlední řadě z hlediska státní legislativy: hlavním měřítkem a základem práce politika nesmí být podle papeže úspěch a už vůbec ne hmotný zisk. Základním úkolem politika zůstává sloužit právu a vzdorovat vládě bezpráví. Benedikt XVI. velice dobře chápal, že v historické hodině, kdy člověku připadne moc, jakou si do té doby nedokázal představit, je tento úkol obzvláště naléhavý.

„Jak poznáme, co je správné?“ zněla naléhavá otázka Benedikta XVI. v jeho historickém projevu v německém parlamentu. Odpověď na tuto otázku patří k zásadním bodům jeho učitelského úřadu.

01. 03. 2015, Kathnet

http://res.claritatis.cz/evropa/7120-Jak-pozname-co-je-spravne

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.