Taliansky majiteľ firmy I.C.A Svidník nevypláca šičkám minimálnu mzdu. + Odchod do dôchodku vo veku 50 rokov a 9000 euro mesačne pre úradníkov EÚ bol schválený

Odoprieť spravodlivú mzdu je ťažkým hriechom
17. Tou najdôležitejšou z ich povinností je dať každému spravodlivú odmenu. Rozhodovať o nej na základe spravodlivosti je podmienené mnohými okolnosťami, avšak vo všeobecnosti nech si kapitalisti a zamestnávatelia pamätajú, že ani božské, ani ľudské zákony nedovoľujú pre vlastný prospech utláčať núdznych a nešťastných a zarábať na biede blížneho. Odoprieť spravodlivú mzdu je taký ťažký hriech, že volá po pomste pred Božím pohľadom. „Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, (…) kričí. A (tento) krik… došiel k sluchu Pána zástupov. (Jak 5, 1-6)
Svidnicka fabrika
5 Napokon je povinnosťou zamestnávateľov neškodiť drobným úsporám robotníka ani násilím, ani podvodmi, ani otvorenou či zahalenou úžerou. Táto povinnosť je o to prísnejšia, o čo slabším a bezbrannejším je robotník a posvätnejším jeho drobný majetok. Nestačilo by už samo zachovávanie týchto prikázaní na zmiernenie trpkosti a odstránenie dôvodov k rozporu?

ENCYKLIKA PÁPEŹA LEVA XIII. RERUM NOVARUM

Podľa odborárov hovoria postoje zamestnávateľa v kauze I.C.A Svidník o trúfalosti a ignorovaní slovenských zákonov. Bezmocný je štát aj svidnícke ženy.

SVIDNÍK. Problémy s nevyplácaním mzdy trom stovkám žien vo svidníckej odevnej fabrike I.C.A trvajú už takmer rok.

Odborári podali desiatky podnetov na inšpekciu práce, políciu aj hygienu, zvolávajú jednu tlačovku za druhou, médiá informujú.

Zamestnávateľ podľa nich situáciu rieši nedostatočne a opakovane porušuje zákon. Pred časom ale zamestnal ďalších dvadsať ľudí.

Na posledný marcový deň pozval svidnícky primátor Ján Holodňák (nez.) kvôli riešeniu situácie v podniku zástupcov Inšpektorátu práce v Prešove, Odborového zväzu Kovo, Úradu práce a Regionálneho ústavu verejného zdravia vo Svidníku a predstaviteľov spoločnosti I.C.A.

Šička Svitlana Farkašová. Zarábame 2,18 eur na hodinu. FOTO: MH

Taliani na jednanie neprišli
„Na pracovnom stretnutí zvolanom na deň 31. marca 2015 sa nezúčastníme a považujeme ho za neprimeraný zásah do súkromnej obchodnej spoločnosti. Žiadna z prizvaných štátnych inštitúcií nemá nástroje na riešenie ekonomickej a sociálnej stability spoločnosti I.C.A. Pozvané orgány vykonali v našej spoločnosti kontroly a uložili nám opatrenia. Tieto sa realizujú v uložených termínoch. Žiadame, aby ste v budúcnosti takéto stretnutia nepodporovali,“ znela písomná odpoveď Mestu Svidník od talianskeho konateľa spoločnosti Stefana Vanzana.

Ako po rokovaní tlmočil novinárom člen predsedníctva Odborového združenia KOVO Jozef Balica, všetci zúčastnení na jednaní deklarovali, že nie je možné, aby existovala takáto tolerancia nedodržiavania zákonnosti na Slovensku.

Vytvára sa tak nekalá konkurencia oproti drvivej väčšine podnikateľov, ktorí musia zákony dodržiavať.

Zhodli sa aj na tom, že štát by si mal v takomto prípade plnenie svojich zákonov vynútiť.

„Momentálne pracujeme za 2,18 eur na hodinu, dostávame teda minimálnu mzdu, mesačne priemerne 339 eur v čistom. Zamestnávateľ nám ešte dlhuje štyri dni za október z minulého roka, platbu si ale odložil do mája,“ prezradila nám šička a podpredsedníčka odborového zväzu Kovo vo Svidníku Svitlana Farkašová.

Ceny oblekov, ktoré svidnícke ženy šijú za 339 eur mesačne, taliansky majiteľ predáva aj za 600 či 700 eur.

Odborár Jozef Balica. Chce osloviť prezidenta, ombudsmana aj poslancov. FOTO: MH

Minimálnu mzdu opakovane kráti
Po angažovaní odborov síce došlo k zlepšeniu komunikácie medzi zamestnávateľom a pracovníčkami, zamestnankyne už nie sú tak stresované ako v minulosti a trochu sa zlepšili aj teplotné podmienky.

Čo ale pretrváva, sú nevyhovujúce mzdové podmienky.

„Zamestnankyniam firma naďalej dlhuje cca. 27-tisíc eur v čistom na zadržaných mzdách celkovo za šesť dní,“ informoval na brífingu po rokovaní odborár Jozef Balica.

Zo šiestich nezaplatených dní z minulého roku Talian doplatil šičkám iba dva.

Za február dokonca znovu pracovníčkam nevyplatil minimálnu mzdu v stanovenej výške.

„Dlh voči zamestnankyniam momentálne činí 90 euro na jednu zamestnankyňu, čo je veľmi veľká suma – štvrtina z ich mzdy, ktorá ženám najmä teraz pred Veľkou nocou chýba,“ uviedol Balica.

Podľa zákona nie je možné mzdu takto krátiť.

Zamestnanec má po odpracovaní fondu mesačného pracovného času nárok na minimálnu mzdy, bez ohľadu na to, či je mesiac kratší alebo dlhší.

„Je to protiprávne konanie na ktoré sme dali podnet na inšpekciu práce, tá to momentálne šetrí,“ dodal Balica.

Čakajú na rozhodnutie
Ďalší podnet podali odborári kvôli nesprávnemu zaradeniu šičiek do stupňa pracovnej náročnosti.

Podľa nich aj minimálna mzda, ktorú taliansky majiteľ slovenským ženám vypláca je nespravodlivá a neadekvátna práci, ktorú vykonávajú.

„Ich minimálna mzda by mala byť 456 eur alebo 532 eur, podľa zaradenia. Tu je už šetrenie inšpekcie dokončené, výsledky ale ešte nevieme, čaká sa na vyjadrenie zamestnávateľa.“

Dobrý kšeft so štátom
Pri minimálnej hrubej mzde vo fabrike 380 eur navyše od začiatku roka zamestnávateľ nemusí platiť 14 percent odvodov zdravotného poistenia.

„To znamená, že ak aj zamestnávateľ vypláca vyššiu minimálnu mzdu ako bola v roku 2014 (od 1.1.2015 došlo k jej zákonnému navýšeniu – pozn. autora), tým, že nevypláca odvod, ušetrí na každom zamestnancovi 13 centov mesačne a celkovo 400 eur ročne. Takže prakticky nemá žiadne zvýšené náklady so zvýšením minimálnej mzdy. Je to celkom dobrý kšeft pretože zamestnávateľ získa, štát príde o odvody a zamestnancom ostanú oči pre plač, pretože oni z toho nemajú nič,“ vysvetlil Balica ďalší dôležitý moment kauzy.

Odborári znova opakujú, že ak sa prístup talianskeho majiteľa nezmení, obrátia na prezidenta, ombudsmana, poslancov Národnej rady a nevylučujú ani ostrý štrajk a zablokovanie dopravy vo Svidníku.

Majiteľ naďalej mlčí (a prijíma nových zamestnancov).

http://bardejov.korzar.sme.sk/c/7727831/taliansky-majitel-firmy-ica-svidnik-nevyplaca-sickam-minimalnu-mzdu.html?ref=trz

Petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele v NR SR už podpísalo viac ako 70 000 občanov SR 

 

Odchod do důchodu ve věku 50 let s 9000 eury měsíčně pro úředníky EU byl schválen!

Všimli ste si, že naši politici/poslanci a ich “pajtáši” robia všetko preto, aby sa dostali do európskej správy. Prečo? … bude vás to zaujímať.

Odchod do dôchodku vo veku 50 rokov s 9000 eur mesačne pre úradníkov EÚ bol schválený!

Už v tomto roku 340 zamestnancov odišli do predčasného dôchodku vo veku 50 rokov s penziou 9000 eur za mesiac.

EU

Príklad:

Giovanni Buttarelli, ktorý zastáva pozíciu “správca údajov – asistent kontrolóra” bude môcť získať užpo 1 roku a 11 mesiacov v tejto práci (kde pracuje od novembra 2010), dôchodok 1 515 € / mesiac.

Je to ekvivalent v priemere zamestnanca belgicka alebo francúzska v súkromnom sektore po odpracovaní 40 rokov.

Nehovoriac o slovenských dôchodkoch. Ale podme ďalej. Tak že tento náš príklad, bude mať po odpracovaných 10 rokovnárok na 9000 eur / mesačne na dôchodok.

Ďalšie príklady:

Roger Grass, vedúci kancelárie Európskeho súdneho dvora, bude dostávať € 12,500 mesačne na dôchodok.

Pernilla Lindh, sudca na súde prvého stupňa, mesačne € 12,900 na dôchodok.

Ruiz-Jarabo Colomer, General Counsel, € 14,000 za mesiac na dôchodok.

Tak že 350 eur im na dôchodok nestačí, aby si vychutnali slasti života “euroobčana” ?!

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1047-odchod-do-duchodu-ve-veku-50-let-s-9000-eury-mesicne-pro-uredniky-eu-byl-schvalen

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.