Ľútosť a súcit sú v našich vzťahoch nevyhnutné, ale aj pevnosť, charakter a zodpovednosť. + Porno ako súčasť vyučovania

Nerád sa dotýkam tej najchúlostivejšej a často najdôležitejšej témy, v ktorej sa ale akože vyzná a znalecky mudruje o nej aspoň toľko ľudí, ako o futbale. Treba sa ale vyjadriť, pretože vidíme, že sa používa ako najväčšie a najúčinnejšie baranidlo na rozbitie pevnosti Cirkvi a na popretie a výsmech kresťanstva. V poslednom čase sa práve tieto podpásové témy až zúfalo pretláčajú a pletú sa nimi hlavy aj ináč rozumným ľuďom. Orwell už dávno povedal, že
štatistikou sa nedá podchytiť pravda. Nemôžeme ju podchytiť ani anketami a dotazníkmi, pretože tam ľudia hovoria o svojich dojmoch a nerozoberajú sa pojmy.
Jezis a dnesny clovek 1
Môže byť, že zo sto homosexuálnych vzťahov sa im polovica javí dobrá, takisto, ako aj zo sto heterosexuálnych, ale to ešte nedokazuje rovnakú hodnotu a podstatu. Takisto môže v štatistike figurovať, že druhé a ďalšie manželstvá fungujú tak dobre a aj zle, ako prvé, ale tiež sa pritom neberie do úvahy kvalita vzťahov a počet dotknutých, trpiacich a ukrivdených osôb.

Tieto spochybňovania a relativizovania idú, akože inak, práve z neďalekého Nemecka, kde sa paradoxne práve zmysel Nemcov pre disciplínu a poriadok stáva zdrojom neporiadnosti a špekulácie najprv v myslení a následne aj v náuke a viere. Reformisti i
deformisti sa odvolávajú na Kristovo milosrdenstvo a na jeho reakcie v jednotlivých prípadoch hriešnikov a hriešnic. To je isteže pravda, ale Ježiš nikdy nezapochyboval o obludnosti hriechov a pokušení. Občas som vo svojich úvahách kritizoval svätého Augustína,
že sa natoľko prísne a zjednodušene stavia k problémom spojeným so sexualitou.

V poslednom čase ale vidím nielen to, nakoľko sú tieto pokušenia veľké, silné a zásadné, ale hlavne to, nakoľko a ako zákerne sú zneužiteľné a aj zneužívané. Iste sa musíme správať podľa vlastného svedomia a nevyhnutne podľa toho posudzujeme aj ľudí. Ale práve preto si uvedomujme, aké je to naše osobné svedomie omylné a krehké!

Určite môže byť základom rešpektu k dôstojnosti ľudí a úcte k nim, ale ťažko môže byť základom doktríny a racionálneho uvažovania. Pudy samé osebe nemusia byť hriešne a často sú aj nevyhnutné, ale nemôžu byť zdrojom morálky a základom našich zásad a nielen kresťanskej, ale všeľudskej etiky. Už len v jednom človeku sa je ťažko vyznať, pretože „kto vie lepšie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom?“ Ako teda môžeme opovážlivo súdiť o vzťahoch dvoch ľudí, teda muža a ženy? Ak Kristus zdôrazňuje to už starozákonné „milosrdenstvo chcem a nie obetu“, iste tým nemyslí také druhy milosrdenstva, ktoré povedú k anarchii, teda k rozbíjaniu a porušovaniu akýchkoľvek zásad. Ľudský druh sa vyznačuje zodpovednosťou, plánovaním a dodržiavaním sľubov. Ak toto raz porušíme a rozbijeme, buď zbohom nielen pevnosti stavby Cirkvi, ale aj zásadám zdravého rozumu.

Isteže teraz vidíme komplikácie v medziľudských vzťahoch, ktoré sú zapríčinené nielen vinou ľudí, ale aj prudkými populačnými zmenami a zásadnými premenami spôsobu života. V celej Biblii čítame výstrahy pred tým, čo sa deje a môže diať v anonymných a pokrokových
mestách, či už ide o Sodomu, Babylon, Ninive, alebo Rím. Nemyslime si teda, že biblickí pisatelia a Ježiš zvlášť, nevideli a nechápali moderné nebezpečenstvá a nehľadali na ne recepty. Ľútosť a súcit sú v našich vzťahoch nevyhnutné, ale aj pevnosť, charakter a zodpovednosť. Možno sú nám tieto a iné pravidlá smiešne a vidíme a vieme, ako sa zásady ťažko dodržujú a aké sú pokušenia veľké a komplikované, ale to nie je dôvod k tolerancii akýchkoľvek abnormalít a experimentov.

Ak sa modlíme „naša vina, naša vina, naša preveľká vina“, dajme si pozor, aby sme tie naše viny a pokušenia, o ktoré sa všetci v rôznej miere potkýname, nepotencovali ešte ospravedlňovaním a apoteózou ciest vedúcich k nezmyslom, nezodpovednosti a povzbudzovanej a niekedy až nariaďovanej nemorálnosti.

Pretože to biblické mene, tekel, fares, teda máš to zrátané a tvoje kráľovstvo prevezmú iní, možno jednoduchší, ale čistejší, charakternejší a zodpovednejší voči sebe navzájom, stále
platí. A chvála Bohu, platí to in saecula saeculorum, teda pevne a navždy.

Vlado Gregor

Porno ako súčasť vyučovania v dánskych školách

Dáni chcú, aby sa porno stalo súčasťou vyučovania. Ich cieľom je naučiť študentov pochopiť rozdiel medzi sexom v reálnom živote a takým, čo vidia vo filmoch. Podľa portálu TheLocal.dk sa teda porno môže dostať do oficiálnych osnov dánskych škôl.
AIDS

Sexuológ na univerzite Aalborg, Christian Graugaard, obhajuje ukazovanie porna počas vyučovania nasledujúcimi slovami: „Namiesto toho, aby bola sexuálna výchova nudná a technická, kedy naťahujete kondóm na uhorky, radšej by sme mali vychovávať naše deti tak, aby boli kritické k tomu, čo vidia a hodnotili porno s odstupom a nadhľadom.“

Sexuológ vo vysielaní dánskeho verejnoprávneho rozhlasu DR uviedol, že z uskutočnenej štúdie vyplýva, že v Škandinávii až 99 percent dospievajúcich chlapcov a 86 dospievajúcich dievčat videlo porno. Práve z tohto dôvodu by mali školy dospievajúcim pomôcť pochopiť, čo sa nachádza len vo filme, a čo v skutočnom sexuálnom živote.

Graugaard tiež argumentuje, že dospievajúci sa snažia kopírovať to, čo videli v tvrdom porne. Využívanie konceptov porna v reálnom živote vedie podľa neho následne ku sklamaniu a neúspechu vo vzťahoch.

Podľa informácií TheLocal.dk študenti v Aalbordu prijali návrh vysielať porno na vyučovaní pozitívne.

Veľká Británia a Švédsko

Dánsko je krajinou, ktorá v roku 1967 porno zakázala. Avšak, následne o dva roky sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá ho úplne legalizovala.

Prieskum z októbra minulého roka preukázal, že tri štvrtiny dánskych mužov a tretina dánskych žien sleduje porno.

Žiadosť Dánov, aby sa porno stalo súčasťou vyučovania nie je v Európe ojedinelá. Podobné snahy aktuálne prebiehajú aj vo Veľkej Británii a vo Švédsku.

ru

http://www.hlavnespravy.sk/porno-ako-sucast-vyucovania-v-danskych-skolach/594543

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.