Arménsky arcibiskup: Európa sa prikláňa k islamu. + Netolerancia voči kresťanom v Európe rastie

„Pre kresťanskú vieru v Európe nastávajú ťažké časy. Islam nie
je pokojamilovné náboženstvo. On sa šíri – ak je to nutné – aj mečom“.

Kolín, 4.4.2015 (kath.net/idea) 017 786 – Európa sa pomaly prikláňa k islamu. To je pre malú menšinu Arménov nebezpečenstvo. Tento názor vyslovil arcibiskup Arménskej apoštolskej cirkvi, Karekin Bekdjian (Kolín), v interview s Evanjelickou spravodajskou agentúrou „idea“. Povedal to pri príležitosti 100.

Tretie tajomstvo Fatima

Tretie Fatimské tajomstvo

výročia genocídy kresťanskej menšiny Arménov v Osmanskej ríši, z ktorej v r. 1923 vzišlo Turecko. Od 24. apríla 1915 z 2,3 milióna Arménov 1,5 milióna deportovali, nechali vyhladovať a povraždili.

„Pre kresťanskú vieru v Európe nastávajú ťažké časy. Islam nie je pokojamilovné náboženstvo. On sa šíri – ak je to nutné aj mečom. V Európe vplyv kresťanstva pomaly ale trvalo klesá, nevidíte to? Je už len málo mladých, ktorí chodia do kostola,“ hovorí arcibiskup Bekdjian.

Podľa pozorovania Bekdjiana sú viaceré náznaky toho, že islam sa v Európe rozpína: „V Nemecku, Francúzsku, Belgicku a Holandsku už sú imamovia, ktorí neprichádzajú z Turecka či Saudskej Arábie, ale vyrástli v západnej Európe. Vidím na uliciach aj nemecké ženy s modrými očami, ktoré zrazu nosia šatku.“

Podľa slov Bekdjiana sú Arméni v Turecku „občanmi druhej kategórie“. Nesmú sa stať policajtami ani poslancami. Majú aj problémy dostať prácu na univerzite. Turecká vláda dodnes popiera genocídu Arménov. Fakty sú však jednoznačné: „Státisíce Arménov poslali na dlhé dni pochodov a vykázali do sýrskej púšte. V tejto púšti nie sú šance na prežitie. Už na ceste tam – bez potravy a vody – prišlo veľa Arménov o život.“

No Turecko nedávno zmiernilo svoje výroky – chce sa dostať do Európskej únie. Na to musí splniť demokratické kritériá. Občania druhej kategórie tam už byť nesmú.

Demokratická republika Arménsko má 3 milióny obyvateľov, ďalších 5 miliónov žije po celom svete. Arménska apoštolská cirkev je najstaršou národnou cirkvou. V Nemecku má 70 000 členov v 15 farnostiach. Asi polovica z nich je z Arménska, ďalší sú zo Sýrie, Libanonu a Turecka. –zg-

Netolerancia voči kresťanom v Európe rastie
Online dokumentačný archív obsahuje 1400 prípadov

Bad Blankenburg, 31.3.2015 (kath.net/idea) 017 784 – Netolerancia voči kresťanským presvedčeniam v Európe rastie. Informuje o tom právnička a katolícka teologička Dr. Gudrun Kuglerová (38) z Viedne. Táto viacnásobná matka pracuje okrem iného aj pre „Dokumentačný archív netolerancie voči kresťanom“ (www.IntoleranceAgainstChristians.eu). Ako povedala 26. marca účastníkom fóra „Kresťan a politika“ v durýnskom Bad Blankenburgu, archív v súčasnosti dokumentuje až 1400 prípadov v západnej Európe, keď boli kresťania diskriminovaní.

Europe for christ net

Tak vo Francúzsku napríklad medici nesmú doštudovať, ak z dôvodov viery počas štúdia odmietajú mať účasť na potratoch. Zamestnanci radnice sa vystavujú nebezpečenstvu, že ich zažalujú, ako z kresťanského presvedčenia odmietnu registrovať homosexuálne páry. To sa rovná istému „druhu zákazu výkonu povolania“, povedala Kuglerová. Aj práva rodičov sa stále viac obmedzujú. Tak v Nemecku, Švédsku, Česku a Chorvátsku je zakázaná výuka detí doma. Tým sa diskriminujú predovšetkým kresťania, pretože najmä oni sa rozhodujú pre domácu výuku svojich detí.

„Potrebujeme odvahu prenasledovaných kresťanov

Aj v iných oblastiach sa kresťania stále viac dostávajú pod nátlak. V severnom Nemecku bolo v r. 2010 až 2014 až 3500 vlámaní do kostolov: „A to iste neboli iba mládežnícke výčiny, pri ktorých by ukradli pokladničku.“

Europe for christ net 1

Vo Francúzsku bolo iba v r. 2012 vyše 700 aktov vandalizmu na kultových miestach. Týkalo sa to 583 kresťanských, 84 moslimských a 40 židovských zariadení.

Dr. Kuglerová povzbudila, aby sa vzhľadom na tento vývoj ekumenicky spolupracovalo a aby ľudia jasne zastávali svoje kresťanské postoje: „Čo my kresťania v Európe potrebujeme, to je trocha z odvahy a sily našich bratov a sestier v krajinách, kde ich do krvi prenasledujú.“

To, že vietor proti kresťanom v Európe veje stále ostrejšie, sa ukazuje aj na tom, že parlamentárne zhromaždenie Rady Európy koncom januára schválilo rezolúciu, v ktorej varuje pred vytláčaním kresťanstva na okraj. Sloboda viery, názoru a zhromažďovania sa musí kompletne zachovať, ako sa uvádza v rezolúcii. Rovnako musí platiť sloboda výhrady vo svedomí na pracovisku aj v budúcnosti. Rodičia musia mať právo, vzdelávať svoje deti tak, aby sa zachovalo ich náboženské presvedčenie.

Konferenciu „Kresťan a politika“ organizuje Nemecká evanjelická aliancia. –zg-

Kardinál: Procesy anulovania manželstva rýchlejšie

Za nového pontifikátu – pápež je najvyšší zákonodarca Cirkvi – bolo podnietených už viacero zmien v cirkevnom práve

Viedeň, 31.3.2015 (kath.net/KAP) 017 783 – Vo Vatikáne pružne napreduje skúmanie možností urýchlenia procesov anulovania manželstva. Pravdepodobne do júna obe príslušné komisie predložia svoje výsledky pápežovi, ako vyhlásil kardinál Francesco Coccopalmerio, predseda Pápežskej rady pre výklad textov zákona vo Viedni pre „Kathpress“.

„Návrhy bude mať k dispozícii Riadna synoda biskupov o manželstve a rodine na jeseň.“ To, že za tým bude nasledovať už aj rozhodnutie „je pravdepodobné a aj potrebné“, ako povedal kardinál na okraj svojej prednášky o cirkevnom práve vo viedenskom Výskumnom centre pre kultúrne vedy.

Pre urýchlenie procesu je zrejme možné, že na rozsudok bude potrebná už len jedná súdna inštancia, ako povedal Coccopalmerio. Doteraz to museli byť najmenej dve – diecézny a metropolitný súd a niekedy aj tretia inštancia – rímska Rota Romana – aby boli predložené dva rovnako znejúce rozsudky. To, že procesy anulovania manželstva budú čoskoro jednoduchšie, František už viackrát oznámil. Pritom časté označovanie „anulovanie“ je nesprávne, ako kardinál zdôraznil: „Cirkev nemôže uzavreté manželstvo rozlúčiť, iba konštatovať, že je neplatné a nikdy neexistovalo, ak k tomu chýbali predpoklady.“

Čo sa týka predpokladov označil kardinál za rozhodujúce, aby sa paralelne kládol väčší dôraz na predmanželskú prípravu ako aj na neustále sprevádzanie v prvých rokoch manželstva. Zintenzívnenie úsilia v tejto oblasti žiadala už mimoriadna synoda biskupov na jeseň. Coccopalmerio poukázal na to, že pri konkrétnej realizácii úmyslu je okrem vydania kníh a podkladov katechézy aj lepšie zapojenie laikov: „Staršie manželské páry môžu tie mladšie sprevádzať.“

Riešenie znovu zosobášených „iste možné“

Pre synodu na jeseň 2015 si kardinál želá, aby sa našla možnosť prijímania sviatostí pre znovu zosobášených rozvedených veriacich, ako vyhlásil. On sám chová nádej, že sa tu nájde riešenie, aj preto, že z pohľadu cirkevného práva „je to iste možné“. Vyzval k zachovaniu pokoja vzhľadom na rozdielne postoje synodálnych otcov a ťažkého hľadania konsenzu. Zhromaždenie biskupov je predsa predovšetkým duchovný proces: „Musíme sa modliť o podporu Ducha Svätého.“

Pápežom Františkom vzhľadom na synodu stále znova požadované milosrdenstvo nie je protikladom spravodlivosti, ako povedal predseda Rady pre výklad textov zákona. „Právo a milosrdenstvo patria dokopy a nemožno ich od seba oddeliť. Milosrdenstvo neoprávňuje chybné správanie človeka, no umožňuje prijať ho. „Pravá spravodlivosť je láska k tým, ktorí niečo potrebujú – teda milosrdenstvo,“ vyhlásil kardinál. Vo všeobecnosti každý zákon obsahuje záväzok voči druhým, čo má byť výrazom lásky. Coccopalmerio: „Pre cirkevné právo to platí obzvlášť.“

Nová formulácia Kódexu kánonického práva

Prefektom Coccopalmeriom vedený orgán kúrie skúma všetky pápežovi predkladané texty, ako aj právne návrhy iných dikastérií z hľadiska ich súladu. „Za nového pontifikátu – pápež je najvyšší zákonodarca Cirkvi – bolo podnietených už viacero zmien v cirkevnom práve,“ ako vyhlásil kardinál. Tak František spolu so synodou biskupov dal do pohybu novú formuláciu tej časti Kódexu kánonického práva, ktorá sa týka manželstva. Budúca formulácia sa bude explicitnejšie ako doteraz vzťahovať na rodinu, pričom však v každom prípade „nemožno očakávať výsledky pred synodou“.

„Reforma kúrie, na ktorú pápež nalieha, potrebuje ešte veľa času, ešte sa vlastne nenaštartovala, ale je naďalej v štádiu ideí a návrhov,“ konštatoval Coccopalmerio. Diskusia o jeho vlastnom návrhu zriadiť inštitút kuriálneho moderátora rôznych vatikánskych rovín správy „v tejto chvíli ešte nie je ukončená“ a on považuje tento inštitút naďalej za potrebný, ako kardinál vyhlásil. S tým, že funkcie moderátora majú byť zjavne usídlené v Štátnom sekretariáte, kardinál súhlasí, „no úlohy treba ešte presnejšie definovať“. –zg-

 

Pápež František má hotovú ekologickú encykliku

Vatikán, 30.3.2015 (KAP) 017 782 – Po intenzívnom týždni práce bol text plánovanej encykliky o životnom prostredí hotový. Na celý týždeň sa pápež František pred Veľkou nocou stiahol a odriekol všetky termíny, aby urobil konečnú úpravu textu. Rukopis, ktorý má byť trocha kratší ako jeho programátorská encyklika „Evangelii gaudium“ z novembra 2013, teraz dostanú prekladatelia. Na počiatku leta, asi v júni, má potom vyjsť v najdôležitejších svetových jazykoch.

Viac ako rok pracoval František na svojej encyklike o otázkach životného prostredia. Pápež v príhovoroch opakovane kritizoval poškodzovanie prírody človekom. Človek ovláda prírodu, hrá sa na pána prírody, „sestry Zeme“. Popri klasickej ochrane prírody má ísť v encyklike aj o otázky „ekológie človeka“. Človeka je potrebné chrániť pred sebazničením, pretože nemožno napomáhať povinnosti voči životnému prostrediu a voči človeku ich ignorovať, vyjadril pápež svoje presvedčenie.

Na vypracovaní encykliky sa podieľal veľký tím zo všetkých kontinentov. V encyklike sú zrejme o. i. aj podnety brazílskeho biskupa Amazónky rakúskeho pôvodu Erwina Kräutlera.

Plánovaný termín vydania encykliky pred letnou prestávkou nie je náhodný. František mal pritom na mysli aj ďalšiu konferenciu OSN o klimatických zmenách 30. novembra až 11. decembra 2015 v Paríži. Pápež sa netajil tým, že s výsledkami ostatnej konferencie v peruánskej Lime spokojný nebol.

Reforma pokračuje

Po tejto intenzívnej práci na konečnej úprave encykliky František potom znova začal svoj normálny program audiencií. Prijal viacerých vedúcich dikastérií na rozhovor o ich práci ako predsedov pápežských rád pre laikov a pre rodinu kardinála Stanislava Rylka a biskupa Vincenza Paglia. Ich rady sa majú spojiť do jednej „sociálnej“ štruktúry. Niektorí to očakávali už v januári, po ostatnom zasadnutí Rady kardinálov C9 pre reformu kúrie.

No Vatikán sa očividne poučil z doterajšieho priebehu reformy a chce najprv vyčkať ďalšie vyjasnenia vecí. Pretože rýchle založenie nového Ekonomického sekretariátu pred rokom sa postaralo o niektoré rozpory a nedorozumenia, keďže štatúty vydali až neskôr. Prefekt, kardinál George Pell, nakoniec nedostal všetky kompetencie, ktoré očakával a ktoré ohlásil. Preto sa chce s novými štruktúrami vyčkať na jasné vymedzenie kompetencií a ich právne zakotvenie. Či to bude do ďalšieho zasadnutia C9 od 13. apríla zostáva otvorené.

Vyhlásenie Svätého roka

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva pápež František slávnostne vyhlási Svätý rok milosrdenstva. Má sa začať 8. decembra 2015, presne 50 rokov po ukončení Druhého vatikánskeho koncilu (1962-65) a bude trvať do 20. novembra 2016.

Program ešte pripravený nie je. František svojím vyhlásením pri pobožnosti pokánia 13. marca, v druhom roku svojho pontifikátu, tým takmer všetkých prekvapil. Plánovaním poverená Pápežská rada pre novú evanjelizáciu musí ešte len vyvinúť koncepciu. A mesto Rím musí rozmýšľať, ako tento nový „Anno Santo“ oslávi. Iste to nebude mať rozsah “Veľkého jubilea“ v roku 2000, keď prišlo do Ríma 25 miliónov pútnikov a návštevníkov, aby prekročili cez Svätú bránu. Skôr sa bude orientovať mimoriadnym Svätým rokom zmierenia 1983/84. Ale aj vtedy prišlo do Ríma 10 miliónov ľudí a Večné mesto bolo často na hranici svojich kapacít. –zg-

Rada lekárov pre pápeža: Menej cestovín, viac pohybu

Vatikán, 1.4.2015 (kath.net) 017 785 – Lekári radia pápežovi Františkovi diétu a viac pohybu. V úrade pápež pribral, čo zhoršuje jeho chorobu ischiasu. Informoval o tom rakúsky ORF. František je však „nedisciplinovaný“ a dopraje si takmer denne tanier cestovín.

Len pred niekoľkými týždňami František v interview s mexickou televíziou pripustil, že predpokladá, že bude mať krátky pontifikát, ako uviedol ORF. „Štyri alebo päť rokov. Neviem. Alebo dva či tri. Dva roky už uplynuli. Mám trocha vágny pocit, že ma Pán vyvolil na krátku misiu.“ Pri inej príležitosti František nevylúčil ani odstúpenie. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.