Verejno-právna tvorba názoru v službe homosexuálnej lobby

Gabriele Kubyová

gabriele_kuby_1Mníchov, 5.2.2014 (kath.net) 016 707 – Predstavme si, že by verejnoprávne televízie, ktoré je každý občan nútený financovať, boli verné článkom ústavy, ktoré znejú:

1. Manželstvo a rodina sú pod mimoriadnou ochranou štátneho poriadku. 
2. Starostlivosť o deti a ich výchova sú prirodzeným právom rodičov a prednostne im prislúchajúcou povinnosťou (čl: 6, 2)

Ako by potom vyzerala talkshow o pláne vzdelávania zeleno-červenej vlády v nemeckom Baden-Württembergu? Dovoľme si odvážny výlet do krajiny fantázie.
Pálčivá otázka pre občanov tejto spolkovej krajiny, ktorú by musel položiť  verejno-právny vysielač, znie: Prispieva plán vzdelávania k ochrane manželstva a rodiny? A druhá otázka by bola: Rešpektuje právo rodičov na výchovu detí?
Koho by bolo treba pozvať, aby primerane diskutoval o tom, či má byť cieľom vzdelávania vyučovať „Prijímanie sexuálnej mnohorakosti“ vo všetkých vekových skupinách ako prierezovej úlohy všetkých predmetov, aby sa deti od malička naučili, že je celkom samozrejmé byť homosexuálom, lesbou, bisexuálom, transsexuálom, transgenderom, či intersexuálom?

Aby sa miliónovému publiku umožnilo vytvoriť si aj vlastný názor, bol by mysliteľný nasledovný zoznam:

1. zodpovedný minister,
2. iniciátor „Otvorenej petície“ ako zástupca 192 500 odporcov plánu vzdelávania (petíciu odovzdali 30. 1. 2014 do parlamentu Baden-Württembergu).
3. zástupca zväzov rodičov, ktorý sa zasadzuje za zachovanie práva rodičov na výchovu detí.
4. psychológ, ktorý by priblížil vedecké poznatky o zvláštnych fyzických a psychických rizikách neheterosexuálneho štýlu života.
5. zástupkyňa sexuálno-pedagogického programu, ktorý pripravuje deti a mladistvých na manželstvo a rodinu, napr. tínedžerská hviezda
6. homosexuál, ktorý sa priznáva k homosexualite.
7. manželský pár, ktorý sa priznáva k heterosexualite a k početným deťom.

Ak vysielač chce emocionálne varovať publikum pred objektívnymi nebezpečenstvami homosexuálneho štýlu života, mohol by pozvať:

8. matku, ktorá stratila svojho mladistvého syna samovraždou po tom, čo jeho otec objavil jeho homosexualitu a rodinu opustil.
9. mladého muža, ktorý má dve matky, darkyňu vajíčka a nájomnú matku, a dvoch otcov, rodiča 1 a rodiča 2, a zúfalo hľadá svoj pôvod a svoju identitu.

Čo však namiesto toho zažívame vo všetkých talkshow, ktoré sa zaoberajú témami súčasnej kultúrnej revolúcie, ktorých jadrom je prevrat morálnych noriem sexuality? Vysoko profesionalizovanú manipuláciu mienky v službe homosexuálnej lobby! Na to majú moderátori talkshow mnohoraké možnosti:

1. Jednostranný výber hostí: väčšina hostí za LGBT, malá menšina hostí za rodinu.
2. Zasadací poriadok: moderátor za LGBT v blízkosti, hostia za rodinu na okraji.
3. Riadené moderovanie: hosťom za LGBT dať zreteľne viac času na diskusiu. Nedať ľuďom dohovoriť. Klásť rétorické otázky, ktoré hosťa za rodinu zosmiešňujú, alebo publikum robia voči nemu zaujaté.
4. Princíp slznej žľazy: vyvolávať súcit s jednotlivými prípadmi v službe cieľov LGBT.
5. Jednostranné zostavenie publika.
6. Nasadení ľudia v publiku, ktorí riadia potlesk.
7. Vedenie kamery: Hostí za rodinu vo chvíli negatívneho výrazu tváre dať na veľký detail.
8. Pri záznamoch robiť dlhšie relácie, aby sa mohlo strihať až po zamieňanie otázok a odpovedí!
9. Pri interaktívnych reláciách či komentároch na internete strategické voľby príspevkov.
10. Prehrávať negatívne recenziehostí za rodinu v iných médiách.

V súvislosti so súčasnou diskusiou o pláne vzdelávania časť obyvateľstva, ktorá s takmer 200 000 podpismi vyjadrila svoje výhrady, by ocenila, keby médiá vnímali jej kritickú funkciu osvety, aby sa objasnilo, čo sa vlastne tým prijatím „sexuálnej mnohorakosti“ myslí. Vzhľadom na skutočnosť, že 12 zástupcov skupín LGBTTIQ sedí v poradnej rade pre zeleno-červený plán vzdelávania, radi by sme vedeli, k čomu majú byť deti vlastne vychovávané. Okrem prijatia homosexuality aj k prijatiu bisexuality – raz muži, raz ženy, raz oboje; ako aj transsexuality – šaty a/alebo zmeny pohlavia; polyamorie – viacerí dospelí ľubovoľného pohlavia v sexuálnom spoločenstve a so „zodpovednosťou za deti“ – všetkých týchto sexuálnych anomálií, ktoré sa označujú spoločným termínom „queer“?

Kam táto cesta smeruje, ukazuje „Rezolúcia Queer“ mládeže zelených z marca 2013. Tam sa požaduje „Akčný plán pre mnohorakosť“, ktorý chce zrušiť „privilegovanie manželstva ‚muža’ a ‚ženy’ queerovou ústavou“. Odpor zo strany predsedníctva Strany zelených alebo premiéra Kretschmanna? Nezáujem!

Zvlášť nápadným príkladom manipulácie mienky bola relácia „Nočná kaviareň“ z 24. januára 2014. Celkom nečakane zaplavila televízny vysielač SWR vlna protestov. Televízia prechodne odpojila stránku Facebook a prekvapila potom vyhlásením, že moderátor, WielandBackes, sa po 700 hodinách relácií „Nočná kaviareň“ rozlúčil so svojím postom.

Vynikajúca práca kresťanského fóra

Vynikajúcu osvetovú prácu pritom urobilo „ChristlicheInformationsforum“ www.medrum.de. Zatiaľ čo médiá „mainstreamu“ (hlavného prúdu) svoje vlastné demokratické poslanie stále menej plnia a stratégie mocných stále menej prezentujú verejnosti ústavne zakotvené hodnoty, ukazuje sa, že aj neverejno-právna, ale solídne pracujúca internetová služba, dokáže túto funkciu účinne plniť.

Trvalé vymývanie mozgov

Či bola kedy vo verejno-právnej (alebo súkromnej) televízii nejaká relácia, ktorá by sa v pálčivých otázkach kultúrneho boja o morálne normy sexuality orientovala ústavou alebo životnou realitou veľkej väčšiny obyvateľstva? Ako je možné, že máme dojem, že médiá „mainstreamu“ sa stali predĺženým ramenom lobby LGBT? Spočíva to vari v tom, že veľká časť obyvateľstva je politicky zelená až červená, nezosobášená, nemá deti a mnohí sú homosexuáli ako niektorí moderátori a šéfovia tvorby programov?

Prečo podrobujú nútene financované televízie a médiá „mainstreamu“ národ trvalému vymývaniu mozgov, čo systematicky podkopáva hodnotové základy životných foriem veľkej väčšiny obyvateľstva?
Sotva dokážeme uveriť, keď čítame štatistické výsledky Eurostatu: V priemere žije v EÚ až 74 percent detí do 18 rokov so svojimi zosobášenými rodičmi v jednej domácnosti! („Životné formy v EÚ27“)!
Prečo neexistuje takmer nijaký odpor pracovníkov médií, ktorí nie sú slobodní, bezdetní, zelení, homosexuáli ani konzumenti porna? Majú strach, že stratia prácu? Čo sú to za mocnosti, ktoré výrobcu cestovín „Barilla“ po kritickej poznámke na adresu homosexuálov prinútili podľa maoistického vzoru k verejnej sebakritike a vysloveniu oddanosti homosexuálnej lobby? Akú cenu by musel zaplatiť, keby to neurobil?
Americká profesorka CamillePaglia o tom vie svoje. Ona sa už v r. 1969, pred začiatkom homosexuálneho hnutia, verejne priznala, že je lesba. To znamenalo vtedy naozaj diskrimináciu. Dnes futbalistu, ktorý sa po konci kariéry a dlhom heterosexuálnom vzťahu, prizná k homosexualite, oslavujú politici aj médiá ako „hrdinu“.
Ak naproti tomu občan iniciuje petíciu proti plánu vzdelávania so zmenou hodnôt rodiny, tak podľa podpredsedníčky parlamentu Baden-Württembergu, poslankyne zelených BrigitteLöschovej, „nemá v tejto spoločnosti čo robiť“.
CamilePaglia napísala knihu o problematických stránkach homosexuálneho štýlu života s následkom, že sa homosexuálna lobby pokúsila „ma zničiť“. Hovorí o „homo-fašizme“ a „stalinistických metódach“ aktivistov. Táto lesbická ateistka hovorí o strate slobody názoru, náboženstva, pravého vzdelania na školách a univerzitách a sebapopieraní  „celého stavu psychológov“, ktorí už nesmú skúmať príčiny poruchy identity
Metóda Barilla nie je vždy účinná: PhilRobertson, americkámediálna hviezda v najznámejšej reality show americkej histórie, „Duck Dynastie“, sa v interview jednoznačne vyjadril o ľudských pohlavných orgánoch, ktoré dokopy pasujú a o takých, ktoré nepasujú! Za to ho z televízie A & E vyrazili. Ale tento raz im to nevyšlo! Milióny nasledovníkov na internete vyzvali k bojkotovaniu A & E. Sledovanosť dramaticky klesla a A& E sa sklopila uši, ospravedlnila sa a PhilaRobertsona, ktorý sa po drogách a rockn’rolle obrátil k Ježišovi, znova zamestnala (http://www.lifesitenews.com/news/duck-dynasty-family-to-ae-dump-dad-and-you-lose-all-of-us).

Žijeme ešte v krajine, ktorá si svojho demokratického ducha a pluralizmus názorov zachovala, alebo sa štát a médiá, OSN a EÚ podrobili diktátu malej, sexuálne definovanej menšine? Vedecké skúmania zhodne hovoria o 1,5 až 3 % percentách homosexuálov v obyvateľstve – menšine, ktorej špecificky sexuálne podmienené záujmy nemožno definovať ako napomáhajúce verejné blaho. Dňa 4. februára parlament EÚ bude rokovať o správe rakúskeho poslanca Lunaceka, ktorý chce presadiť, aby každý zákon EÚ bol zosúladený s cieľmi LGBT a kritici boli trestne stíhaní. V ostatných 20 rokoch to všetko prešlo ako nôž maslom. Ale po stroskotaní správy Estrela už znova podpísalo 175 000 občanov Bürger (CitizenGo, 2.2.2014) petíciu proti totalitnej správe Lunaceka.

Medzitým to začína v Európe vrieť: veľké časti obyvateľstva protestujú vo Francúzsku proti homosexuálnemu „manželstvu“. V Chorvátsku referendum spôsobilo, že manželstvo sa definuje v ústave ako zväzok muža a ženy. Maďarsko si dalo kresťanskú ústavu, ktorá chráni manželstvo a rodinu, ako aj život. Vo Francúzsku rodičia deti jeden deň v mesiaci nepošlú do školy, aby protestovali proti „genderovej pedagogike“.
Biskup Huonder vo Švajčiarsku a biskupské konferencie na Slovenskuna Ukrajine uverejnili nekompromisné vyhlásenie proti genderizmu. Litva a Rusko zakazujú homosexuálnu propagandu v školách.

Kdekoľvek sa zdvihne takýto odpor, bojujú veľké sily EÚ za to, aby tento odpor zlomili. Ale mohlo by sa stať, že robia účet bez demokratického hostinského a síce bez národov Európy, ktoré budú v máji voliť nový Európsky parlament.

–zg-

 

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.