‚Index synody: Kasper klesá, Caffarra stúpa’. + Farár z Titanicu má byť svätorečený

Vatikanista Sandro Magister analyzuje najnovší vývoj okolo synody biskupov a vidí priblíženie sa pápeža ku kritikom kardinála Kaspera

Rím, 13.4.2015 (kath.net/jg) 017 826 – „Index synody: Kaspar klesá, Caffarra stúpa“. Týmito slovami opisuje známy vatikanista Sandro Magister svoju analýzu najnovšieho vývoja okolo synody biskupov. Pápež František sa stále viac dištancuje od kardinála Waltera Kaspera a podporuje kardinála Carla Caffarru, bolonského arcibiskupa. Pestuje dobré vzťahy s kardinálom Müllerom a podporuje afrického kardinála kúrie Roberta Saraha. Všetci traja sú neústupní obhajcovia tradičnej náuky Cirkvi o manželstve, ako zhŕňa Magister svoju tézu.
Milujme sa navzajom
„To vôbec nič nerieši,“ cituje Magister nedávnu výpoveď pápeža vzhľadom na podávanie svätého prijímania znovu zosobášeným rozvedeným. Prijímanie nie je „nijaký odznak, nijaký šperk“. V interview označil pápež zmeny náuky a pastorácie ohľadom katolíckeho manželstva ako „prehnané očakávania“.

Predtým sa pápež vždy pochvalne vyjadroval o tézach kardinála Kaspera, no v najnovšej dobe o tom už nič nepočuť.
Namiesto toho pápež poctil svojou priazňou iného kardinála a teológa: kardinála Carla Caffarru, arcibiskupa Bologne, obhajcu tradičnej náuky Cirkvi o manželstve. Kardinála Caffarru v r. 1981 pápež Ján Pavol II. menoval za vedúceho Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdie o manželstve a rodine na Lateránskej univerzite.
Príslušne veľké bolo prekvapenie, keď nijakého predstaviteľa tohto inštitútu nepozvali na mimoriadnu synodu o rodine 2014. Pápež František to na riadnu synodu skorigoval a menoval viceprezidenta Pápežského inštitútu, profesora Josého Granadosa, za poradcu generálneho sekretariátu synody, ako píše Magister.
Ak by Caffarru Biskupská konferencia Talianska nevyslala na riadnu synodu, Magister očakáva, že pápež František ho pozve osobne, ako to už urobil na mimoriadnej synode na jeseň 2014.

Kardinál Caffarra je okrem toho jedným z piatich kardinálov, ktorí protirečili Kasperovym tézam v knihe „Zostať v Kristovej pravde: Manželstvo a rodina v Katolíckej cirkvi“. V interview pre talianske noviny „Il Foglio“ v marci 2014 sa jasne postavil proti každej forme uznania druhého, manželstvu podobného zväzku, ako píše Magister a uvádza podrobný citát:
„Ide o otázku: Čo je s existujúcim prvým manželstvom? Kasperove tézy vzbudili dojem, že nie je anulované, že Cirkev nejakým spôsobom legitimizuje spolužitie v druhom partnerstve. Tým by Cirkev legitimizovala formu mimomanželskej sexuality a zavrhla uholný kameň sexuálnej náuky Cirkvi. Prečo by potom Cirkev nemala uznať každé spolužitie bez sviatostného uzavretia manželstva,“ pýta sa Caffarra ďalej. „Táto otázka sa netýka iba pastorácie, ale nevyhnutne aj náuky.“

Sú aj ďalšie náznaky priblíženia sa pápeža kritikom kardinála Kaspera, ako pokračuje Magister. Jedným z nich je demonštratívna podpora kardinálovi Gerhardovi L. Müllerovi ako prefektovi Kongregácie pre náuku viery. Müller je najprominentnejší z piatich kardinálov, ktorí sa v knihe „Zostať v Kristovej pravde“ vyslovili proti Kasperovi a varovali pred „subtílnou kristologickou herézou“, ktorá by znamenala oddelenie pastorácie od náuky.
Ďalší náznak vidí Magister v menovaní kardinála Róberta Saraha za prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. V dlhom interview vo forme knihy kardinál Sarah odmietol ideu pripustiť znovu zosobášených rozvedených ku svätému prijímaniu. To je v radikálnom rozpore s náukou Ježiša Krista a Cirkvi, cituje Magister kardinála pochádzajúceho z Guiney. –zg-

Farár z Titanicu má byť svätorečený

Thomas Byles (1870-1912), katolícky duchovný z «Titanicu», má byť svätorečený.

Londýn, 13.4.2015 (kath.net/KNA) Thomas Byles (1870-1912), 017 824 – katolícky duchovný z potopeného «Titanicu», má byť podľa želania svojej anglickej domovskej farnosti svätorečený.
«Dúfame, že sa k nemu budú modliť ľudia v núdzi na celom svete, », povedal súčasný farár z Chipping Ongar v grófstve Essex podľa správy BBC z nedele. Ak sa na jeho príhovor udeje zázrak, môže sa začať proces blahorečenia.
Byles bol v r. 1912 na ceste ku svojmu bratovi v New Yorku. Počas plavby slávil svätú omšu s cestujúcimi druhej a tretej triedy, a to aj ráno v deň havárie. Keď sa loď začala potápať, odmietol podľa údajov zachránených ľudí nastúpiť do záchranného člna, ale zostal na modlitbu a spovedanie u zostávajúcich cestujúcich a s nimi sa aj potopil. Pápež Pius XI. (1922-1939) si ho neskôr uctil ako «mučeníka Cirkvi».
Na blahorečenie a svätorečenie sú potrebné dôkazy dvoch zázrakov na príhovor kandidáta, alebo jeho mučeníctvo. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.