Podiel kresťanov v Európe zreteľne klesá. + Holandsko: Zatvoria 1000 kostolov

Washington, 19.4.2015 (kath.net/ KNA) 017 848 – Podiel kresťanov medzi obyvateľstvom Európy v nasledujúcich rokoch zreteľne poklesne bez toho, že by sa náboženský profil kontinentu radikálne zmenil. Vyplýva to z aktuálnej analýzy washingtonského inštitútu Pew Research Center. Možno očakávať, že podiel kresťanov v Európe poklesne zo 74,5 percent v r. 2010 na 65,2 percent v r. 2050.
Kostol
Naproti tomu počet moslimov vzrastie s 5,9 na 10,2 percenta.
Druhou najväčšou skupinou zostávajú podľa prognózy ľudia bez vyznania, ktorých podiel sa zvýši z 18,8 percent na 23,3 percent. Spoločenstvá hindov a budhistov sa prakticky zdvojnásobia, no zostanú naďalej malou menšinou asi 0,4 percenta.
Počet európskych židov poklesne z 1,42 milióna (2010) na 1,2 milióna, zreteľne pod úroveň podielu hindov, budhistov a prívržencov ľudových náboženstiev. Tým stratí židovstvo v Európe miesto druhej najväčšej náboženskej menšiny po islame.

Dôvod poklesu kresťanov spočíva podľa analýzy vo vekovej štruktúre náboženstiev: V r. 2010 bol priemerný vek európskych kresťanov 42 rokov, moslimov 32 rokov. Ako ďalší faktor sa uvádzajú vystúpenia z Cirkvi. Aj keď kresťania budú v roku 2050 nominálne predstavovať ešte dve tretiny obyvateľstva, nevypovedá to nič o počte praktizujúcich kresťanov.
Podiel moslimského obyvateľstva vďačí svojmu rastu popri nižšom priemernom veku aj vyššej pôrodnosti – 2,1 detí na ženu. Okrem toho získava moslimské spoločenstvo prisťahovalcami z Blízkeho Východu, Afriky a Ázie. –zg-

 

 

Holandsko: Budúcnosť bez kostolov. Zatvoria 1000 katolíckych kostolov
Rím, 20.4.2015 (kath.net/LSN/jg) 017 850 – Holandskí katolíci sa budú musieť zmieriť s „budúcnosťou bez kostolov“, ako informovalo Rádio Vatikán. Kardinál Willem Eijk, arcibiskup Utrechtu a predseda Biskupskej konferencie Holandska v pastierskom liste k Pôstnemu obdobiu ohlásil, že sa bude musieť zatvoriť asi 1000 katolíckych kostolov. Sú to asi dve tretiny všetkých katolíckych Božích domov v Holandsku. Vyvolala to potreba, pretože v mnohých farnostiach je počet veriacich taký nízky, že už nie je možné udržiavať fary, ako odôvodnil kardinál Eijk tieto opatrenia. Súčasne vyzval veriacich, aby vzhľadom na miznutie cirkvi nezatrpkli.
Je to výsledok „chýb miestnych cirkví po Druhom vatikánskom koncile a vzdania sa evanjelizácie,“ uviedlo v správe Rádio Vatikán ďalej.

V interview pre Rádio Vatikán arcibiskup Eijk už v r. 2013 pripustil, že počet praktizujúcich katolíkov veľmi rýchlo klesá. V 50. rokoch prichádzalo na nedeľnú svätú omšu ešte 90 percent katolíkov, dnes je to už iba 5 percent – asi 200 000 ľudí. Kardinál vtedy odôvodnil tento dramatický pokles „radikálnym individualizmom“, ktorý sa v Holandsku šíri.
S tzv. „holandským katechizmom“ sa cirkev v Holandsku v r. 1966 postavila na čelo liberálno-progresistického prúdu, ktorý sa v mnohých západných krajinách po Druhom vatikánskom koncile rýchlo šíril. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.