Predseda BK USA na ‘Pochode za manželstvo’

„Manželstvo je výlučne zväzok medzi jedným jediným mužom a jednou jedinou ženou. To je nádherná pravda! Deti nepotrebujú nijaké experimenty, ale potrebujú lásku svojej matky a svojho otca.“
Vyhlásil to predseda Biskupskej konferencie USA, arcibiskup Joseph Kurtz z Louisville, v sobotu v príhovore na „Pochode za manželstvo 2015“ [March for Marriage] pred Kapitolom vo Washingtone D.C.

zenich a nevesta
„Manželstvo možno v jeho podstate meniť rovnako málo, ako dar ľudského života. Moji milí priatelia, nás neumlčia! A nie sme sami.“

Americká biskupská konferencia predtým na svojej stránke upozornila na toto podujatie a pozvala na neho ľudí.
Pre „Catholic News Agency“ arcibiskup Kurtz vzhľadom na „Pochod za manželstvo“ povedal, že dar manželstva ako zväzku muža a ženy sme príliš dlho považovali za samozrejmý. No všeobecné spoločenské chápanie, že manželstvo je iba „priateľstvo dospelých“, zakrýva pohľad na aspekty ako „obetavá láska“ a „jeden jediný telesný zväzok, o ktorom hovorí aj sám Ježiš“.
„My sme základ obetavej lásky nenapomáhali, ale stali sme sa istým spôsobom obeťami kultúry, ktorá má sklon hovoriť o rozhodnutiach a možnostiach dospelých. No predpokladám, že sa teraz mocne navrátime ku koreňom a budeme hovoriť, že rodina je základ dobrej, zdravej civilizácie a spoločnosti a že obetavá láska je zasa základom rodiny.“
V liste americkým biskupom Richard Malone z Buffala a predseda Komisie pre laikov, manželstvo, rodinu a mládež biskupským spolubratom píše:

„Podporujeme Pochod za manželstvo a povzbudzujeme zúčastniť sa na ňom. Prosím vás o zváženie, či vo Vašej diecéze a vašich farnostiach chcete na toto podujatie upozorniť a sami sa zúčastniť, ak je to možné. Pochod … sa dobre hodí k výzve biskupov k modlitbe za život, manželstvo a náboženskú slobodu. Je to dôležité svedectvo hnutia, ktoré sa venuje budovaniu kultúry manželstva a rodiny. Biskupská konferencia USA je hlboko vďačná za každú podporu, ktorú môžete poskytnúť tomuto pochodu.

„Pochod za manželstvo“ sa konal po tretí raz a tento rok bol tematicky motivovaný nadchádzajúcim rozhodnutím najvyššieho súdu o otázke, či sa má v USA zaviesť tzv. „homosexuálne manželstvo“.
Podujatie vzniklo v r. 2013 ako reakcia na dve rozhodnutia Najvyššieho súdu USA, týkajúce sa definície manželstva a oprávnenia štátu definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy. Pochod za manželstvo sa zasadzuje za klasickú definíciu manželstva. Organizátormi a účastníkmi sú rôzne cirkvi a cirkevné spoločenstvá. Médiá hovorili o „viacerých tisícoch“ účastníkov, polícia však odmietla oznámiť ich oficiálny počet. –zg-

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.