Žurnalista: ‘Kolosálne zlyhanie nemeckého episkopátu’. + Biskup Schwarz : Nezamestnanosť je viac ako osud jednotlivca

Bonn, 29.4.2015 (kath.net) 017 874 – „Koľko peňazí vydala bohatá katolícka cirkev v Nemecku na boj proti negatívnym vplyvom televízie, internetu a iných médií na ľudí? Aké katechetické opatrenia sa urobili, aby sa náuka Cirkvi udržala živá?“ Tieto dôrazné otázky položil nemecký katolícky publicista Mathias von Gersdorff v komentári pre médium „Junge Freiheit“ v súvislosti so stanoviskom Biskupskej konferencie Nemecka k dotazníku z Vatikánu v rámci príprav na synodu biskupov o rodine v októbri 2015.
Dokument je „priznaním kolosálneho zlyhania nemeckého episkopátu, čo sa týka obrany katolíckej viery a katolíckej náuky Cirkvi v tejto krajine“.

Ruka

„Ak toto stanovisko skutočne odráža tunajšiu situáciu, tak cirkev nemá nijaký vplyv na názory svojich veriacich čo sa týka manželstva, rodiny a sexuálnej morálky. V oblasti rozvodov, rôzne poskladaných rodín, antikoncepcie a homosexuálnych partnerstiev prevzali veriaci podľa stanoviska biskupov úplne tie názory, ktoré šíria proticirkevné časopisy ako Bravo, filmy, lacné opery, či Koalícia 90/Zelení. Inými slovami: podľa BKN sexuálna revolúcia urobila v Nemecku dobrú robotu. Katolícki biskupi nemajú nijaký vplyv na to, čo si veriaci myslia o manželstve a sexualite.“

Preto môžu biskupi „z chudobných biskupstiev“ právom klásť otázky ako: „Ako je možné, že taká bohatá cirkev vydala tak málo peňazí, aby veriacim sprostredkovala pravú katolícku náuku o manželstve a sexualite? Prečo je obsah encyklík pápežov Benedikta XVI., Jána Pavla II, (Familiaris consortio) a Pavla VI. (Humanae vitae) v Nemecku taký neznámy, alebo sa neberie vážne? Prečo nemeckí biskupi spochybnili ‚Humanae vitae‘ Königsteinským vyhlásením“?
Keďže navyše katolícke chápanie manželstva a sexuality sa úzko spája s kristológiou, musíme si položiť ešte zásadnejšiu otázku:
„Ak Nemci skutočne už sotva zdieľajú katolícku morálku manželstva a sexuality, treba sa opýtať, do akej miery sa ešte držia podstatných bodov katolíckej viery, ako je Kristovo božstvo, jeho spásonosné pôsobenie ako zmiernej obety a Vykupiteľa, ako je vzkriesenie atď.“

Gersdorff potom vyjadril svoj údiv nad tým, že práve nemeckí biskupi kladú na synodu požiadavky v tom zmysle, že náuka Cirkvi sa musí „ďalej rozvíjať“ a že treba prejaviť „ocenenie“ mimomanželským a homosexuálnym vzťahom. „Aké úspechy by chcela nemecká delegácia vlastne prezentovať, aby si mohla pripisovať kompetenciu klásť takéto požiadavky?“ Sotva sa môžeme diviť, ako pokračuje Gersdorff, že v mnohých krajinách katolíci nad nemeckými katolíkmi už len potriasajú hlavami. Dokonca aj absolútne nekonzervatívny cirkevný žurnalista z „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Daniel Deckers, nedávno konštatoval, že biskupská konferencia Nemecka je doteraz „jedinou na celom svete“, ktorá zastáva toto stanovisko.

Vzhľadom na nízke počty odpovedí nemeckých katolíkov na vatikánsky dotazník neponúkajú odpovede nijaký štatisticky výpovedný materiál, ktorý by BKN mala postúpiť Vatikánu, ale skôr, že pre malú účasť nebolo možné sa dozvedieť, čo si veriaci o manželstve a rodine myslia. „No namiesto toho, zredigovali dokument, ktorý odporúča okresanie katolíckej náuky o manželstve a sexualite.“

Gersdorff končí svoj komentár poznámkou: „Vyčkajme, čo teraz kardinál Marx a iní do synody zo seba vydajú. Nemecký kardinál Walter Brandmüller už v každom prípade konštatoval: ‚Kto chce zmeniť dogmu, je heretik – aj keď nosí na sebe purpur.‘“ –zg-

 

Biskup Schwarz : Nezamestnanosť je viac ako osud jednotlivca

Linz-Graz 28.4.2015 (KAP) 017 872 – Nezamestnanosť nie je osudom jednotlivca, ale spoločenský problém, ako povedal linecký diecézny biskup Ludwig Schwarz (rodák z Mostu pri Bratislave, pozn. prekl.).
„Nezamestnanosť vyvoláva beznádej a pocity viny,“ pripomenul na tlačovej konferencii v utorok v rakúskom Linci pri príležitosti „Dňa nezamestnaných“ 30. apríla. Biskup žiadal štrukturálne opatrenia vlády na zníženie nezamestnanosti.
V Rakúsku bolo koncom marca bez práce takmer pol milióna ľudí, ako pripomenula Christine Lengauerová z krajskej správy. Vzhľadom na tento „dramaticky vysoký“ počet nezamestnaných kritizovala plánované opatrenia v rámci šetrenia v oblasti aktívnej politiky trhu práce Služby trhu práce (AMS). Starosti vyvoláva najmä počet dlhodobo nezamestnaných a situácia veľmi mladých, ako aj starších nezamestnaných. Počet mladých ľudí hľadajúcich prácu sa od roku 2000 zdvojnásobil.
Dorothea Dorfbauerová, predsedníčka Sociálnej platformy Horného Rakúska zdôraznila, že je cynické samotným nezamestnaným pripisovať vinu, že sú bez práce: „Jednoducho chýbajú vhodné pracovné miesta a situácia sa bude ďalej priostrovať.“ Poradenské zariadenia, projekty na pomoc nezamestnaným a ponuky preškoľovacích kurzov by mohli ľuďom pomôcť nájsť si prácu, nové perspektívy a dôstojnosť a sú aj ekonomicky výhodné, ako ukazuje štúdia inštitútu Joanneum Research. Politické požiadavky ako zostrenie ustanovení pre nezamestnaných sú nedôstojné, ako povedala Dorfbauerová.

„Deň nezamestnaných” na Námestí Martina Luthera v Linci sa organizuje od 10.30 do 15.00 vo štvrtok. Organizátori na ňom upozornia na dôstojnosť nezamestnaných ľudí a budú žiadať pre nich spravodlivosť. Uskutočnia sa stretnutia s politikmi a diskusný kútik, na námestí budú informačné stánky aj pouličné divadlo, hudba aj vydávanie polievky.

Steiermark: Ruže pre nezamestnaných
Na situáciu ľudí bez práce upozorní 30. apríla aj Diecéza Graz-Seckau: Z iniciatívy Fondu nezamestnaných sa deň pred sviatkom práce budú rozdávať ruže ako symbol dôstojnosti každého človeka vo všetkých centrách AMS a v centre mesta Graz. Budú tam rôzne informačné stánky aj Fondu nezamestnaných.
Delegácia navštívi aj nového diecézneho biskupa Wilhelma Krautwaschla, aby upozornila na situáciu nezamestnaných. Krautwaschl ako diecézny biskup bude súčasne aj predsedom Kuratória Fondu nezamestnaných. Delegáciu prijmú aj Krajská sociálna rada a mestská radkyňa pre sociálne veci Martina Schröcková.
V Steiermarku bolo v marci 2015 na 50 267 ľudí hľadajúcich prácu 2802 voľných miest, ako oznámila Diecéza Graz-Seckau. Preto je situácia ťažká najmä pre tých, ktoré hospodárskym nárokom nevyhovujú pre zdravotný stav, nízku kvalifikáciu či pre nedostatok skúseností. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.