Český kardinál Vlk otvorene proti Slovenským biskupom! Absolútne podkopal autoritu Cirkvi na Slovensku

Postoj kardinála Vlka je do neba volajúca nehoráznosť a nevysvetliteľné zasahovanie do kompetencii slovenskej cirkevnej provincie. Je to absolútne anti-katolícky zásah, ktorý nerešpektuje univerzálnosť (katolicitu) Cirkvi.
Medzi katolíkmi na Slovensku sa šíri zmätok ohľadom tohto nehorázneho zasahovania, sú hlboko zmätení a v stave omylu o základnej pravde pokory a poslušnosti.

Zatiaľ čo v minulosti autorita Cirkvi zabraňovala istým kresťanským „ inšpirátorom“ v súkromných„revoltách“, teraz sa niektorí katolícky „demokrati“ cítia slobodne spochybňovať dokonca aj nemenné učenie cirkvi. Pre nich už neplatí – Roma locuta, causa finita.
Vlk v kozi baranka
Je zjavné, že v tom je agenda, ktorá nemá nič spoločné s pravdou o poslušnosti a pokore tak, ako nás to učí sám náš Pán a ktorá nám bola odovzdaná prostredníctvom Cirkvi.
Nemôže existovať nič, čo by bolo pozemský správne, a zároveň by to nebolo doktrinálne nesprávne. Preto konať inšpiračne svojsky a nemať nič spoločné s doktrínou, je lož. Je to posadnutosť vládnuť !
Ľudia sú vedení kardinálom Vlkom k falošnému druhu uvažovania, že by mali praktizovať istý druh vnútorného inšpiračného vzdoru , aby boli zodpovednými „občanmi“ Cirkvi.

Úprimne, jeho odpoveď prostredníctvom tlače je niečo, čo môže obrátiť túto udalosť na dialóg cez tlač. Ale, ak už musel dať odpoveď, tak tá náhle robí smer dialógu znepokojujúcim.
Cum caput aegrotat, corpus simul omne laborat. – „Keď je hlava chorá, trpí celé telo.“

http://politolog.blog.pravda.sk/2015/04/19/cesky-kardinal-vlk-otvorene-proti-slovenskym-biskupom/

Kardinál Vlk si opäť rypol: Vyjadrite sa konečne k Bezákovi!

Ani mesiac od stretnutia odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka s pápežom Františkom neutícha tlak na slovenských predstaviteľov cirkvi. Český kardinál Miloslav Vlk, ktorý sa do kauzy odvolania Bezáka vložil, vyhlásil, že má dostatok závažných dokladov o prípade.

KARDINÁL VLK: Kauzu s Róbertom Bezákom. Bezák pohol dopredu.

Zdá sa, že nekonečné ticho zo strany apoštolského nuncia Maria Giordana, ktorý je jedným z katov odvolaného Bezáka, hnevá aj českého kardinála Vlka.

Ten na svojej webovej stránke zverejnil slová, ktorými sa zjavne snaží cirkevných predstaviteľov u nás prebudiť k činom.

„V rukách mám dostatočné množstvo dokladov, aby som sa k tomu mohol informovane vyjadriť, ale to vôbec nehodlám, pretože je to záležitosť miestnej cirkvi na Slovensku. Nechcem nijako vstupovať do ich kompetencií,“ uviedol. Opäť vytiahol skutočnosť, že dekrét o Bezákovom odvolaní vôbec neexistuje.
Vyvíja tlak
Cirkevný analytik Imrich Gazda si kardinálove slová vysvetľuje jeho snahou vyvinúť na slovenských kolegov tlak.

„Ako keby chcel vytvoriť tlak na slovenskú cirkev, že vie, ako to bolo, mohol by o tom hovoriť, ale nechce to urobiť, lebo chce vytvoriť priestor, aby si sami doma upratali,“ povedal Gazda, ktorý si zároveň myslí, že celý prípad bude v budúcnosti ešte gradovať.

„Slovenskí biskupi budú nútení poskytnúť svoj postoj a názor,“ dodal ku kauze Bezák Gazda. Nuncius Mario Giordano, ktorého sme o odpovede žiadali už niekoľkokrát, na naše otázky neodpovedal ani tentoraz.

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kardinal-vlk-si-opat-rypol-vyjadrite-konecne-k-bezakovi.html

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.