Kasper nie je pápežov teológ, hovorí kardinál Napier. + Egypt: Základný kameň kostola zasvätený líbyjským mučeníkom

Odporúčame aj článok dole: Nikaragua odmítá homosexuální svazky/adopce

Významný africký kardinál říká, že německý kardinál Walter Kasper – jenž rozdmýchal kontroverze svými názory podporujícími podávání eucharistie rozvedeným osobám, které uzavřely nový sňatek – nereprezentuje nutně teologické postoje papeže Františka.
Kardinal Wifrid Napier
Kasper není papežův teolog, říká významný africký kardinál
Odmítl také snahy nárokovat si papeže pro tu či onu stranu sporu před nadcházející synodou o rodině.

Jihoafrický kardinál Wilfrid Fox Napier odmítl tvrzení novinového titulku, že kardinál Walter Kasper je „papežův teolog“, a řekl, že „je přesvědčen, že papež František je samostatným teologem. A proto nepotřebuje, aby byl kdokoli označován jako „jeho“ teolog.

Kardinál Napier, arcibiskup z Durbanu, řekl 9. dubna agentuře CNA, že papež je „hlava Církve obecně a obzvláště kolegia biskupů“. „Proto je špatné, když se jej nějaká skupina nebo jednotlivec pokouší „vlastnit“, nebo jej dokonce prohlašovat za přívržence jedné konkrétní školy nebo té či oné teologie.“

Kardinál Napier vyjádřil obavy ohledně snahy prohlašovat papeže za přívržence kardinála Kaspera, jak se stalo 4. dubna v článku Religion News Service, v němž se probírala nová kniha tohoto německého kardinála. Článek byl nadepsán: „Kardinál Walter Kasper, ,papežův teolog‘, odhaluje mozek za Františkovým srdcem.“

Kardinál Napier napsal 5. dubna na Twitteru, že „pokud jde o kardinála Kaspera, je skutečně znepokojivé číst, že je ,papežovým teologem‘“.

„Proč je to znepokojivé?“ zamýšlí se africký kardinál. „Na rozdíl od papeže Františka není kardinál Kasper velmi uctivý k africké Církvi a jejím představitelům.“

Podle kardinála Napiera si kardinál Kasper o afrických biskupech myslí, že „je přespříliš ovládají tabu“ a příliš se zdráhají řešit mnohoženství a podobné manželské problémy. Tato charakteristika kardinála Kaspera je zřejmě nepřímou narážkou na slova tohoto německého kardinála, která pronesl v rozhovoru s novinářem Edwardem Pentinem 15. října 2014 během mimořádné synody o rodině.

Kardinál Kasper v rozhovoru vyjádřil svůj názor, že „Afrika se od Západu zcela liší. Také asijské a muslimské země jsou velmi odlišné, a to zejména pokud jde o homosexuály. S Afričany nebo s lidmi z muslimských zemí o tomto tématu nelze mluvit. Není to možné. Je to tabu. My naopak tvrdíme, že bychom neměli diskriminovat. V určitých ohledech nechceme diskriminovat.“

Kardinál Napier řekl 14. října 2014 novinářům, že afričtí biskupové jsou znepokojeni kontroverzní prozatímní zprávou ze synody, známou jako „relatio“. Při té příležitosti kardinál Napier zdůraznil, že „synoda nebyla svolána k diskusím o antikoncepci, potratech nebo manželství homosexuálů. Byla svolána proto, aby se na ní hovořilo o rodině.“

Arcibiskup z Durbanu řekl, že způsob, jakým byla zpráva napsána, „naznačuje, jako by panovala shoda v otázkách, ve kterých ve skutečnosti shoda neexistuje“. Pokračoval: „Doufám, že převládne linie synodu, a ne nějaké skupiny.“

Krátce po těchto vyjádřeních byl kardinál Napier jmenován do výboru pověřeného pomáhat s vypracováním závěrečné zprávy z mimořádné synody.

Diskuse o nadcházející synodě o rodině začaly již několik měsíců před říjnem 2015, kdy se sejdou nejvýznamnější biskupové z celého světa. Turné propagující novou knihu kardinála Kaspera bylo v sekulárních médiích často líčeno jako prezentace názorů papeže Františka na Církev. Kardinál je hlasitým zastáncem názoru, že Církev může a měla by změnit katolické učení, že manželé, kteří se rozvedli a uzavřeli nový občanský sňatek, aniž by bylo jejich předchozí manželství zneplatněno, by se měli zdržet přijímání eucharistie.

Papež František vybral kardinála Kaspera, aby v únoru 2014 přednášel konzistoři kardinálů o otázkách rodiny jako součást debaty před synodou v říjnu 2014. Vyjádření německého kardinála jsou často prezentována jako papežovy názory, ale kardinál Napier tuto interpretaci zpochybnil.

Agentuře CNA řekl, že věří, že přednáška kardinála Kaspera na konzistoři „byla míněna jako výchozí bod pro diskusi, která měla následovat“.

Arcibiskup z Durbanu řekl, že „jasně chápal“, že synoda v roce 2014 byla určena k tomu, „aby se soustředila na identifikaci, popis a analýzu hlavních problémů manželství a rodiny“. Proto „nebyla primárně o tom, jak porozumět, diskutovat a řešit konkrétní problémy, které velmi silně tíží Církev v různých částech světa“.

Kardinál řekl, že tyto problémy mohou zahrnovat rozvrat manželství, rozvod a civilní sňatek; soužití nesezdaných s úmyslem nebo bez úmyslu uzavřít sňatek; službu lidem, které přitahují osoby stejného pohlaví; polygamii, ať už současnou nebo následnou; a přípravu snoubenců na manželství.

Kardinál Napier zdůraznil význam dialogu mezi církevními představiteli.

„Aby došlo ke skutečnému dialogu, musí být všem stranám a každému jednotlivci poskytnut prostor a čas k účasti,“ řekl.

„Problém spatřuji v tvrzení kardinála Kaspera o tom, že na afrických biskupech nezáleží, protože se domnívá, že jsou příliš omezeni různými tabu,“ řekl kardinál Napier. Kardinál poukázal na to, že „ne všichni biskupové v Africe jsou spoutáni tradicionalistickou, kmenovou či ideologickou svěrací kazajkou. Mnozí, ne-li většina, přijali katolickou víru a církevní učení v plnosti stejně jako biskupové pocházející z jiných tradic a kultur ve světě.“

Ohledně zaměření letošní synody na roli rodiny při evangelizaci kardinál Napier řekl, že se někteří z významných afrických biskupů chtějí ve svých vystoupeních soustředit na „dobrá manželství, kterých existují miliony“, a na to, jak by tato manželství mohla „pomoci ostatním, která se potýkají s problémy“.

CNA
http://res.claritatis.cz/evropa/7167-Kasper-neni-papezuv-teolog-rika-vyznamny-africky-kardinal

 

Egypt – položen základní kámen kostela zasvěceného libyjským mučedníkům

Ve středu 1. dubna byl ve vesnici Al Awar poblíž Samalotu položen základní kámen kostela zasvěceného „libyjským mučedníkům“, 21 egyptským Koptům, které na libyjském území loni v lednu zabili džihádisté. Agentuře Fides to oznámily místní zdroje.

Egypt – položen základní kámen kostela zasvěceného libyjským mučedníkům
Vesnice se nachází 25 kilometrů od Minjá, v provincii, odkud pocházela většina obětí. Slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci místní islámské komunity.

Guvernér provincie Minjá uspořádal setkání smírčího výboru, kde se sešli zástupci starších a vlivných křesťanských a muslimských rodinných klanů v oblasti. Na setkání přišli i vrcholní představitelé armády a bezpečnostních složek. Setkání smírčího výboru a intervence soudní moci a armády byly nezbytné také pro překonání protestů, jež místní islamistické skupiny rozpoutaly ve snaze zablokovat navrhovanou stavba kostela, která je sponzorována vládou.

http://res.claritatis.cz/afrika/7166-Egypt-%E2%80%93-polozen-zakladni-kamen-kostela-zasveceneho-libyjskym-mucednikum

 

Nikaragua odmítá homosexuální svazky/adopce

Radikálně přepracovaný zákon o rodině v nikaragujském občanském zákoníku, známý též jako nový zákon o rodině, znovu potvrdil, že manželství je „nezbytným základem rodiny“ a že přirozená rodina je základem a jádrem dalšího rozvoje země. Zákon o rodině byl schválen nikaragujským národním shromážděním v červnu 2014 a vstoupil v platnost 8. dubna.

Nikaragua odmítá homosexuální svazky/adopce
Zákon stanoví, že manželství je definováno jako výhradní svazek jednoho muže a jedné ženy. Uvádí, že pouze manželé opačného pohlaví, ať už Nikaragujci nebo cizinci, mohou adoptovat děti, a zakazuje párům stejného pohlaví podstupovat léčbu neplodnosti za účelem dosažení těhotenství.

„Nový zákon o rodině svými hlavními principy spojuje veškerou rodinnou legislativu. Ruší všechny zákony, které jsou v rozporu s jeho principy, zachovává pozitivní opatření a doplňuje nové aspekty,“ uvedl poslanec Národního shromáždění Carlos Emilio Lopez ve zprávě pro Nicarague News Bulletin.

Zákon o rodině stanoví věk 18 let pro dosažení dospělosti a pro výkon nedílných práv a povinností mužů i žen, ruší bývalou genderovou nerovnost, stanoví, že spory mezi rodiči, dětmi a sourozenci budou řešit rodinné soudy, a brání práva žen, dětí, seniorů a osob se zdravotním postižením.

Předsedkyně nikaragujské Komise pro záležitosti žen, dětí, mládeže a rodiny, Marta Marina Gonzalezová, řekla, že klíčová část nového zákona je zaměřena na pomoc dospívajícím dívkám, které otěhotní, nabízí jim pomoc a poradenství s péčí o děti a umožňuje jim dokončit vzdělání.

Gonzalezová uvedla, že nový zákon o rodině „posiluje rodinný smír, harmonii a rovnost bez ohledu na pohlaví, věk nebo schopnosti“. Homosexuální aktivisté jsou kvůli zákonu o rodině znepokojení. Vůdce Hnutí za sexuální rozmanitost Marvin Mayorga řekl: „Máme pocit, že jsme byli tímto zákonem vyloučeni.“

Převážně katolická Nikaragua má silně pro-life a prorodinný charakter, který je opakovaně podporován legislativou, jako je nový zákon o rodině.

V roce 2006 nikaragujský kongres schválil právní reformy, kterými byly postaveny mimo zákon veškeré potraty, navzdory silnému tlaku mezinárodních feministických skupin a organizací prosazujících kontrolu populace.

Associated Press tehdy oznámil, že prezident Enrique Bolanos důrazně doporučoval, aby si Nikaragua zachovala zákaz potratů.

Během diskuse o tomto zákoně v národním shromáždění pozorovatelé oznámili, že jeden z poslanců použil velice silné výrazy při popisu zločinu potratu. Řekl, že země se „nesmí vrátit do Herodových dob“ a že Nikaragua je „svobodná a nezávislá“ země, pro kterou je nepřijatelné, aby jí kdokoli ze zahraničí vnucoval to, „co odporuje našim principům a kulturní identitě“.

http://res.claritatis.cz/latinska-amerika/7171-Nikaragua-odmita-homosexualni-svazky/adopce

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.