13. máj – Slovenský deň za voľnú nedeľu

Dňa 13. 5. 2015 si už po štvrtý krát pripomenieme Slovenský deň za voľnú nedeľu, ktorý vyhlásila Aliancia za nedeľu – Slovensko, o. z.. Cieľom tejto iniciatívy je poukázať na dôležitosť prijatia takých legislatívnych opatrení, ktoré by zaručovali každému zamestnancovi právo aspoň na jeden deň odpočinku po celotýždennej práci a zosúladenie pracovného a rodinného života.

Pochod za nedelu

V súčasnej spoločnosti plnej psychického vypätia a narušených ľudských vzťahov je veľmi dôležité zabezpečiť pre veľké množstvo Slovenských rodín aspoň jeden deň v týždni voľný čas na to, aby sa mohli rodiny stretávať a rodičia sa venovať svojím deťom. Aj v Európskej Únii silnejú hlasy na spolupodieľanie sa na vytváraní takého spoločenského prostredia, ktoré je ústretové k rodine a vytvára reálne možnosti pre dosiahnutie harmonickej rovnováhy pri plnení povinností v rodine a v práci. Sem patrí aj otázka spravodlivej mzdy, ktorá by všetkým občanom Slovenskej republiky, ale aj EÚ zaručovala vytvorenie dôstojných podmienok na život v rodine.

AZN spolu s organizáciami, ktoré ju podporujú považuje voľnú nedeľu za dôležitý pilier rodinného života, pretože bez spoločných štruktúr je rodinný život nemysliteľný. Nedeľa je jediný deň v týždni, ktorý môže rodina prežívať spoločne.

Preto vyzývame vládu, všetkých ľudí dobrej vôle, vedenie supermarketov, stavebné firmy, fyzické aj právnické osoby, občianske združenia, cirkevné spoločenstvá, odborové organizácie, zamestnanecké zväzy, politické strany, ale aj hnutia a združenia spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku, aby aj oni podľa svojich možnosti a schopností upozornili rôznymi akciami na ochranu nedele a na hodnotu nedeľného a sviatočného pokoja ako aj o pomoc pri zbere podpisov pod petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele, ktorú už podpísalo viac ako 70 000 občanov SR.

Anton Čulen,
Predseda AZN
Mob: 0902 711 487

Prečo by sa mala Cirkev v duchu encykliky Rerum novarom začať zaujímať o zlú sociálnu situáciu robotníkov na Slovensku, zlé pracovné podmienky a potreby zotročovaných robotníkov a podporiť petíciu (AZN) za prijatie zákona na ochranu nedele aj keď nie je z dielne istej kresťanskej politickej strany?

Prečo je dôležité chrániť tretie Božie prikázanie aspoň tak intenzívne, ako šieste?

„Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal: „Nescudzoložíš,“ povedal aj: „Nezabiješ.“ A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon“. (Jak 2, 10-11)

Petícia za prijatie zákona na ochranu nedele v NR SR

Alarmujúce údaje Eurostatu! „Slováci pracujú po nociach a v nedeľu najviac z Únie.

AZN pozvala predsedu KBS Mons. S. Zvolenského a Mons. P. Rusnáka na pochod za voľnú nedeľu. Neprišiel nikto, ani žiaden zástupca

Prejav podpredsedu AZN na konferencii Európskej aliancie za voľnú nedeľu konanej v Bruseli 21. 1. 2014 +FOTO

Autogenocída a minimálna mzda

List podpredsedu AZN biskupom Slovenska

Rádio Lumen sa v relácii Zaostrené venovalo aj petícii za nedeľu- audio

Video z Pochodu za voľnú nedeľu bez práce 12. 5. 2013

Podpora pochodu za voľnú nedeľu bez práce

Keďže sa nemôžem zúčastniť vami organizovaného pochodu za nedeľu, rada Vás posilním aspoň na diaľku. Erika Jurinová Podpredsedníčka NR SR

Výzva na začatie celoslovenskej modlitbovej akcie za úspešný priebeh: „Pochodu za voľnú nedeľu a tradičnú rodinu 12. mája 2013“.

Ochrana voľnej nedele v Rakúsku a na postbolševickom Slovensku

AZN vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle na dokončenie zberu podpisov pod petíciu za nedeľu

Arcibiskup podporil petíciu za prijatie zákona na ochranu nedele

AZN podporuje snahu poslancov J. Brocku a A. Přidala o prísnejšie uzákonenie práce v nedeľu

Rokovanie VI. zjazdu Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií prijalo výzvu na podporu voľnej nedele

Predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS Mons. Peter Rusnák a Fórum kresťanských inštitúcií podporujú výhradne aktivity na ochranu nedele z dielne KDH

A. Č.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.