Novodobé otrokárstvo: Zamestnanci dostali od šéfstva list s firemnými pravidlami: Vydýchli si, dýchať im dovolili!

HENCOVCE – Zamestnanci spoločnosti Bukóza Holding sú pobúrení. Zamestnávateľ im listom zakázal nosiť si so sebou do práce tekutiny a vynášať akékoľvek jedlo. Čo spoločnosť k tomuto rozhodnutiu viedlo, nie je známe. Bukóza sa nám doteraz nevyjadrila.
Bukoza holding
Bukóza Holding

„S účinnosťou od 4. mája 2015 od 6-tej hodiny je prísny zákaz vnášania akýchkoľvek tekutín do areálu SSBH zamestnancami skupiny spoločnosti Bukóza Holding. V prípade, ak si zamestnanec napriek uvedenému bude chcieť priniesť na pracovisko akúkoľvek tekutinu, táto mu bude na vstupnej bráne odobratá a bude mu vydaná pri odchode z areálu,“ stojí v prvom bode zákazu, ktorý nariadila svojim zamestnancom Bukóza Holding.

Hencovské mamičky: Po siedmich dňoch ostrého štrajku a blokovaniu prístupových ciest sa 300 statočným šičkám z textilných fabrík Kali Agro a Slo. vi z Hencoviec podarilo vybojovať v rokovaniach s talianskymi zamestnávateľmi nárast miezd o úctyhodných 15% čo je 50 eur.
Pracovníci obmedzujúcemu zákazu nerozumejú, nedokážu si vysvetliť, čo mohlo vedenie spoločnosti k tomu donútiť. „Do závodu si nemôžeme doniesť žiadnu vodu ani v uzatvárateľnej fľaši, ani v plechovke,“ sťažuje sa zamestnanec. Medzi pracovníkmi sa v tichosti hovorí, že dôvodom obmedzenia mohlo byť nosenie si alkoholu. Údajne tak niektorí zamestnanci robili.

Znenie listu vedenia zamestnancom
Zamestnanci dostali od šéfstva
Obmedzenie platí aj na stravu

S účinnosťou od rovnakého dátumu je v platnosti aj ďalšie obmedzenie: „Prísny zákaz vývozu varenej stravy vrátane balenej z areálu SSBH, s výnimkou 1 ks mrazenej stravy zakúpenej zamestnancom na poobedňajšej, nočnej zmene alebo cez víkend/sviatok.“

Obmedzeniami sa už zaoberá Inšpektorát práce. „Máme informáciu o tejto situácii a v najbližších dňoch tam bude vykonaná inšpekcia práce,“ povedala nám Katarína Timková, hovorkyňa prešovského Inšpektorátu práce. Ako doplnila, s obmedzeniami, ktoré sa týkajú vynášania stravy zamestnancami z pracoviska, sa ešte nestretla. „Ak zamestnávateľ takto obmedzí zamestnanacov, musí preukázať dôvod takého konania,“ dodala Timková s tým, že predpisy nezakazujú zamestnávateľovi obmedzovať donášanie tekutín na jeho pracovisko. „Jedlo máme formou balenej stravy, ktorú varia v spoločnosti a za ktorú si doplácame. Ak jedlo nezjeme, nemôžeme si ho zobrať so sebou,“ doplnil nahnevaný zamestnanec Bukózy.

Inšpektorát práce bude konať

Na zamestnávateľa si posvieti Inšpektorát práce a bude skúmať, či sú jeho zákazy odôvodnené a či dodržal všetky ostatné podmienky. „Ak zistíme nedostatky, môžeme uložiť pokutu až do výšky 100 tisíc eur,“ konštatovala hovorkyňa.

Posledný bod zákazu sa týka alkoholu. „V prípade, ak bude u zamestnanca počas pracovnej zmeny na základe dychovej skúšky zistená prítomnosť alkoholu v dychu, bude s takýmto zamestnancom okamžite skončený pracovný pomer bez možnosti opävného zamestnania v skupine spoločnosti Bukóza Holding.“

Spoločnosť sa nám aj po opätovných žiadostiach k zákazom nevyjadrila.

http://www.topky.sk/cl/100278/1473443/Zamestnanci-dostali-od-sefstva-list-s-firemnymi-pravidlami–Vydychli-si–dychat-im-dovolili-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.