Nemecko: ZdK sa opäť stavia proti Rímu. Aká je lojalita ZdK voči biskupom?

Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) sa novými požiadavkami k manželstvu a rodine znova raz jasne stavia proti Rímu.

Würzburg, 11.5.2015 (kath.net) 017 902 – V cirkvi sporný Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) minulý týždeň na konferencii vo Würzburgu znova schválil sporné požiadavky, so svojou obvyklou výzvou, aby sa stavali „mosty k životnému prostrediu veriacich“. Medzi iným výbor požaduje, aby sa s mladými pármi, ktorí nie sú zosobášení, viedli „rovnoprávne“ rozhovory a aby sa rešpektovalo spolužitie „pevných nemanželských partnerstiev“.
Pri téme „umelá regulácia počatia“ chcú realizovať jej prehodnotenie. Zvláštny dôraz sa kladie na požiadavku, aby sa „liturgické formy“ ďalej rozvíjali – „najmä požehnávanie párov rovnakých pohlaví a nových partnerstiev rozvedených“.
images
Ani žitá homosexualita, ktorú Cirkev jasne odsudzuje, nie je pre ZdK nijaký problém. Chce presadiť „bezvýhradné prijatie spolunažívania pevných partnerstiev rovnakých pohlaví“ ako aj „jasný postoj proti vyhraničovaniu a zhadzovaniu homosexuálov“.
ZdK je v cirkvi sporné. Oproti výrokom, ktoré používa ZdK samotný, centrálny výbor nezastupuje katolíkov v Nemecku a ani demokratickým spôsobom k tomu nedostal kompetencie. –zg-

 

Aká je lojalita ZdK voči biskupom?

Pasovský biskup Štefan Oster vyslovil ostrú kritiku vyhlásení Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK): ZdK si robí z pápeža nástroj pre vlastný nebiblický program

Pasov, 11.5.2015 (kath.net) 017 903 – Pasovský diecézny biskup Štefan Oster v pondelok na Facebooku ostro kritizoval sporné vyhlásenia Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK). Ten žiadal cez víkend okrem iného aj požehnávanie homosexuálnych partnerstiev a druhých zväzkov rozvedených.

Pre biskupa Ostera je jasné, že „pozitívny prístup k týmto požiadavkám“ by znamenal „dramatickú zmenu mnohého doteraz platného“ vzhľadom na manželstvo a sexualitu, ak sa pozrieme na doteraz „žitú a zdieľanú vieru Cirkvi“. Biskup pripomenul, že na základe Svätého písma „každá iná forma naplnenej sexuálnej praxe mimo manželstva sa hodnotí ako smilstvo, alebo cudzoložstvo“ a v tejto súvislosti poukázal aj na „sčasti veľmi dramatické dôsledky“ pre tých, ktorí sa na to dajú. „Cirkev tento úsudok Svätého písma vždy zdieľala a prevzala,“ uviedol biskup. „Centrálny výbor sa z môjho pohľadu týmto vyhlásením chystá opustiť veľmi podstatné aspekty biblického obrazu človeka a biblického chápania zjavenia. A skutočne znepokojujúce pre mňa je, že touto cestou kráča očividne s veľkou väčšinou svojich predstaviteľov,“ kritizoval pasovský biskup.

„Stále nové úsilie odvolávať sa na pápeža Františka v snahe podporiť nový program s takou dramatickou zmenou kurzu určite nemá opodstatnenie. Nevidím ani jediné verejné vyjadrenie pápeža alebo doterajšieho Učiteľského úradu Cirkvi, ktoré by sa čo len náznakmi priblížilo k vyššie formulovaným požiadavkám ZdK. Nadchádzajúca synoda biskupov s veľkou pravdepodobnosťou ukáže, že meno a program pápeža Františka tu použili ako nástroj na presadenie vlastného politického a absolútne nie biblického programu. Ako príznačné sa mi tu javí, že v katalógu požiadaviek ZdK a jeho odôvodneniach sa biblické argumenty v podstate už vôbec ani nespomínajú,“ píše biskup Oster.
Biskup tiež pripomenul najnovší dokument Biskupskej konferencie Nemecka o cirkevných pracovníkoch a poukázal na to, že aj v novej verzii sa civilné manželstvo a registrované partnerstvo katolíkov zásadne hodnotí ako „závažné porušenie povinnosti lojality voči Cirkvi“ ako zamestnávateľovi.
krst
„Preto sa pýtam, ako je to vlastne – pri takýchto požiadavkách – s lojalitou ZdK voči biskupom a im zverenému učiteľskému úradu. Skutočnosť, že mnohí katolíci sa po takýchto požiadavkách dnes už necítia byť výborom ZdK zastupovaní, treba podľa môjho pohľadu pripísať na vrub katolíkom v tomto výbore. A ak sú dnes sťažnosti na tendenciu vytvárania táborov v Cirkvi, tak sa to podľa môjho názoru práve takýmito požiadavkami iba podporuje,“ zdôrazňuje biskup Oster. –zg-

 

Tieto „múdrosti“ Biskupskej konferencie Nemecka sú hodné 2 milióny

Na oficiálnom mediálnom portáli Biskupskej konferencie Nemecka sa proti pasovskému biskupovi Osterovi strieľa ostrou muníciou – Redaktor sa vyjadruje, že náuka Cirkvi ho v podstate nezaujíma. Komentár: Roland Noé

Mníchov, 13.5.2015 (kath.net/rn) 017 904 – „Nijaký škandál, iba láska.“ Katholisch.de, čo sa chápe ako oficiálny portál katolíckej cirkvi Nemecka, strieľa teraz v komentári proti pasovskému biskupovi Štefanovi Osterovi ostrou muníciou. Biskup Oster sa na Facebooku kriticky vyjadril k vyjadreniam Výboru nemeckých katolíkov (ZdK) k manželstvu a rodine. (Pozri správu nižšie).
Felix Neumann, ktorý je súčasne redaktorom stránky katholisch.de aj členom „ZdK“ hneď na začiatku svojho príspevku celkom vážne tvrdí, že v „ZdK“ je zastúpená široká škála katolíckych veriacich v Nemecku. Tu vyvstáva hneď niekoľko otázok: Kedy boli ostatné voľby do ZdK? Kedy smeli katolíci vyplniť hlasovací lístok? Odpoveď je celkom jasná: Prirodzene, že nikdy. Pretože toto nedemokratické grémium zastupuje predovšetkým samé seba a rozhodne nie katolíkov.
Zvlášť zaujímavý je potom poukaz na to, že ani „duchovný asistent“ grémia, biskup Gebhard Fürst, nevyslovil veto k sporným požiadavkám ZdK. Bizarnou sa stáva aj ďalšia myšlienka redaktora. Ten na základe vlastných úvah usudzuje, že prístup k homosexuálom sa „pre stále viac katolíkov“ stáva „otázkou svedomia“. Omyl. Veľkú časť katolíkov táto téma sotva zaujíma a ak sa na to spýtame katolíkov, ktorí vieru seriózne praktizujú (pravidelná návšteva svätých omší, spovede atď.), tak získame u „ZdK“ zážitok mimoriadnej kvality.

Úplne podivuhodné na vyjadrení Neumanna je, že redaktora oficiálneho katolíckeho média v Nemecku náuka Cirkvi v rozhodne nie nedôležitej etickej otázke vôbec nezaujíma. Skôr by chcel tých, ktorí v tom zastávajú náuku Cirkvi, prezentovať ako „rozkolníkov“ a „pomätencov“ – jasné zvrátenie stavu faktov.

Vzhľadom na takéto vážne pošmyknutie tu však vznikajú ešte ďalšie otázky, ako: Kto je v Biskupskej konferencii Nemecka kompetentný v otázke zamestnávania takých redaktorov oficiálneho portálu cirkvi, ktorých náuka Cirkvi proste nezaujíma? A nemali by sa katolíci v Nemecku brániť proti tomu, aby sa tu každý rok rozplytvali 2 milióny eur na šírenie takýchto „múdrostí“? Bolo by rozhodne na čase, aby sa v Nemecku katolíci zamysleli nad cirkevným štrajkom v prípade, že biskupská konferencia tomuto vyčíňaniu nezabráni. A ak ste z Nemecka a ste katolík, tak prosím nezabudnite, že v budúcnosti „ZdK“ bude už vydávať zrejme iba pochybné vyjadrenia. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.