Patriarcha: ‘Naša krv je lacnejšia ako ropa’

Na 1. sýrsko-pravoslávnom cirkevnom dni v nemeckom Warburgu varoval patriarcha Mor Ignatius Aphrem II. prd zlyhaním Západu tvárou v tvár teroru:
„Je to konflikt medzinárodný! Tu stoja Rusi a ich spojenci na jednej strane – USA ich spojenci na druhej strane!“
Obama, Putin a Arabi
Warburg, 19.5.2015 (kath.net -Michael Hesemann) 017 925 – Boli to hneď dve udalosti, ktoré neprepočuteľne ohlasovali, že Sýrsko-pravoslávna cirkev sa udomácnila v spoločnosti a v srdciach Nemecka. Od r. 1848 sa v Nemecku konajú „cirkevné dni“ sprvu katolícke, potom aj evanjelické. Od r. 2003 existujú dokonca „ekumenické cirkevné dni“ – doteraz dva. No v r. 2015 sa vo východovestfálskom mestečku Warburg konal prvý sýrsko-pravoslávny cirkevný deň. To svedčí o zdravom sebavedomí asi 100 000 veriacich v tejto staro-orientálnej cirkvi, ktorých počet sa pre občiansku vojnu v Sýrii, teror IŠ a diskrimináciu kresťanov v Turecku neustále zvyšuje. …
Vrcholom tohto historického cirkevného dňa bola nemenej historická udalosť: prvá návšteva sýrsko-pravoslávneho patriarchu v Nemecku. Jeho Svätosť Moran Mor Ignatius Aphrem II., bol predtým búrlivo privítaný veriacimi aj vo Frankfurte v Gießene.

Obe udalosti si vyžadujú pohľad do histórie Cirkvi, pretože Sýrsko-pravoslávna cirkev je najstaršou v kresťanstve. Keď sa Ježišovi učeníci rozhodli z poverenia Pána hlásať Evanjelium celému svetu, založil sv. Peter na každom z vtedy známych kontinentov „misijné centrum“. Spoločenstvo v Antiochii, najvýznamnejšieho mesta Ázie, bolo založené už v prvom storočí po prvých Turícach. Tu Ježišových učeníkov „po prvý raz nazvali kresťanmi“ (Sk 11,26). Po návrate do Ríma založil Peter v Antiochii druhý apoštolský stolec, než vyslal Marka do tretieho misijného centra – do Alexandrie. Pretože knieža apoštolov ako dokladajú Skutky apoštolov a List sv. Pavla Galaťanom, sám roky predsedal spoločenstvu Antiochie, prisvojuje si dnešný patriarcha (ktorý už dávno sídli v Damasku) pre seba (úplne legitímny) nárok popri rímskom pápežovi sa tiež nazývať „nástupcom sv. Petra“ a to na „Svätom stolci Antiochie a celej Ázie“. Rozkoly v Cirkvi v r. 451 (Chalcedon) a v r. 1054 viedli k tomu, že už je päť patriarchov Antiochie a síce sýrsko-pravoslávny, grécko-pravoslávny, maronitský, melkitský (gréckokatolícky) a sýrsko-katolícky so sídlami v Damasku a Bejrúte. Najdlhšiu líniu nástupníctva má však sýrsko-pravoslávny patriarcha, Moran Mor Ignatius Aphem II., zvolený 31. marca 2014 za „123. patriarchu na apoštolskom Petrovom stolci“.

Tento 50-ročný patriarcha je šťastím pre svoju cirkev. Nielenže je statnou a dobrotivou postavou, je aj mužom ekumenizmu a pravý kozmopolita. Narodil sa 3. mája 1965 v sýrskom Qamishli, študoval v Libanone a Egypte a slúžil ako sekretár zomrelému patriarchovi Morovi Ignatiusovi Zakkovi. V r. 1995 študoval v St. Patrick’s College v írskom Maynoothe, kde promoval. Vo veku iba 30 rokov sa stal arcibiskupom a patriarchálnym vikárom v novej Arcidiecéze USA so sídlom v Teanecku/New Jersey. Založil veľa farností aj vo Washingtone D.C. Bol aj poverencom pre ekumenizmus a čoskoro aj členom Ekumenickej rady cirkví a Národnej rady cirkví v USA. Nedávno sa stretol v arménskom Ečmiadzine s predstaviteľmi svetovej cirkvi, kde si pripomenul nielen 1,5 milióna arménskych obetí z genocídy r. 1915/16. Vtedy Turci totiž zavraždili aj 300 000 sýrsko-pravoslávnych kresťanov, Aramejcov a Asýrčanov.

Tisícročný Warburg je popri Güterslohu, Paderbornu a Delmenhorstu najdôležitejším centrom tejto cirkvi v Nemecku odkedy jej v r. 1997 odovzdali novogotický kláštor, ktorý sa týči nad mestom a stal sa jej biskupským sídlom zasväteným sv. Jakubovi zo Sarugu. Tu sa slávi liturgia aramejsky, v Ježišovom jazyku. Tu sa konal aj cirkevný deň slávnostne otvorený 15. mája. Jeho cieľom bol program: „Urobiť cirkev živú a hodnú prežívania“.
Už slávnosť otvorenia ukázala ako dobre môže ekumenizmus fungovať. … Predseda Ekumenickej komisie pri BKN biskup Dr. Gerhard Feige (Magdeburg), pripomenul spoločné vyhlásenie z 23. júna 1984, v ktorom Ján Pavol II. a sýrsko-pravoslávny patriarcha Antiochie, Ignatius Zakka I. Iwas, vyhlásili zhodu v chápaní kristológie a vzájomnú pastoračnú pomoc. … Vzhľadom na napätú situáciu na Blízkom a Strednom Východe poukázal biskup na prenasledovanie a vyháňanie kresťanov v Sýrii a ďalších krajinách. V cirkevnom dni vidí šancu v Nemecku ešte viac na túto situáciu upozorňovať. …

Situácia kresťanov na Blízkom Východe bola aj v centre druhého dňa. Patriarcha Moran Mor Ignatius Aphrem II. diskutoval s Prof. Thomasom Schirrmacherom zo Svetovej evanjelickej aliancie a Prof. Heribertom Hirtem (CDU).
„Vieme, že pre politiku nie sme dôležití. Naša krv je vám nemej hodná ako ropa,“ konštatoval patriarcha rezignujúco. Pochopenie pre to, že Západ podporuje sýrsku opozíciu patriarcha nemá.
„Mali sme väčšinu slobôd, ale predovšetkým sme mali pokoj. Sýria bola bezpečným miestom pre každého predtým, než vypukla „arabská jar“. A verte mi, to nebolo spontánne hnutie nespokojných občanov. To bolo riadené zvonka. Stáli za tým mocnosti: Saudská Arábia, Katar a Turecko!“

Ani Schirrmacher si nerobí ilúzie:
„Ak takto budeme pokračovať, je problém za tri roky vyriešený. Potom budú kresťania mŕtvi a krajiny Blízkeho Východu zničené. Aby sme tomu zabránili má politika dve možnosti: Mohla by doširoka pootvárať dvere a prijať státisíce utečencov, alebo by musela v Sýrii a Iraku vojensky zasiahnuť. Som za to, aby sme kresťanov chránili v ich domovine!“

No pre toto nemožno získať v Európskom parlamente a ani v nemeckom väčšinu, namietol patriarcha:
„V Nemecku chýba porozumenie pre takýto zásah. Musí teda najprv všetko ´krachnúť´, musí najprv v Nemecku samotnom dôjsť k terorizmu, aby si Nemci uvedomili vážnosť situácie?

Schirrmacher: „Rozmýšľame o novom riešení. No dovtedy platí v politike princíp sv. Floriána: ´Ušetri môj dom, zapáľ iné domy!´ Pápež František to trefne nazval ´globalizácia ľahostajnosti´.“
Zlyháva doteraz spoločenstvo štátov? „Sú si vlády vôbec v niečom jednotné?“, položil patriarcha na to otázku. Konflikt v Sýrii rozhodne vidí „nie ako lokálny, regionálny, ale medzinárodný“:
Tu stoja Rusi a ich spojenci na jednej strane – USA ich spojenci na druhej strane. Nás pritom vôbec neberú do úvahy. Nás považujú za kolaterálnu škodu. Ale my si myslíme, že sme si zaslúžili iný osud.“
A Moran Mor Ignatius Aphrem II. vyhlásil:
„Úplne sa podceňuje aké nebezpečenstvo hrozí od ´Islamského štátu´. IŠ je proti civilizácii, oni zastupujú kultúru smrti. Západ to nesmie pripustiť, pretože teror nepozná nijaké hranice!“

Kam to môže viesť, ak spoločenstvo štátov kolektívne hľadí inam, ukazuje výstava k „Sayfo“ („Roku meča“) o genocíde aramejských a asýrskych kresťanov pred sto rokmi. Niet pochýb, že sýrski kresťania boli rovnako krvavo prenasledovaní ako Arméni. No ich domovina bola príliš ďaleko od Konštantínopolu a veľkých miest s ich konzulátmi, aby si to vtedy všímali. Okrem toho Turci tvrdili, že deportácie s masakrami sú opatrenia proti politickému úsiliu Arménov o autonómiu. Sárskych kresťanov už vtedy vyhlásili za kolaterálnu škodu. Až postupne sa spoznalo, že nešlo iba o Arménov a o to, aby neboli povstania, ale o dlho pripravovaný plán: násilnú premenu multináboženského mnohonárodného štátu Turecka na homogénny národný štát – na takmer úplné vyhladenie kresťanského prvku v Anatólii.
To, že sa to Turkom celkom nepodarilo, urobilo sýrskych kresťanov silných a sebavedomých. Už majú dosť toho, že sú prehliadaní a prepočutí. Aj tým bol cirkevný deň vo Warburgu jasným signálom: Sme tu a chceme tiež patriť k spoločnosti! Teraz sme všetci vyzvaní ich objať ako bratov … a zabrániť, aby sa strašné udalosti roku 1915 pred našim i očami zopakovali. –zg-

Arcibiskup Romero bude patrónom Caritasu

Rím-San Salvador,18.05.2015 (KAP) 017 924 – Zavraždený salvádorský arcibiskup Oscar Romero sa má stať patrónom Caritas Internationalis, ako zastrešujúca organizácia charít oznámila v nedeľu vo Vatikáne. Romero (1917-1980), ktorý sa zasadzoval zvlášť za práva chudobných, bude v sobotu v San Salvadore blahorečený.
Len počiatkom marca prezident Caritas Internationalis, kardinál Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, dostal cenu za obranu ľudských práv Univerzity Oscara Romera v Daytone v USA, štát Ohio. Pri prepožičiavaní ceny sa zdôraznilo, že arcibiskup Romero je jeden z ľudí, ktorí prácu charity najviac inšpirovali. V Caritas Internationalis je združených 165 národných charít. Najmladším členom je Caritas Južný Sudán.

V San Salvadore bežia posledné prípravy blahorečenia „Monseñor Romera“, ako mučeníckeho biskupa nazývajú v jeho vlasti. Na slávnostnú omšu na námestí „El Salvador del Mundo“ sa očakáva 285 000 veriacich. Blahorečenie povedie prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato, a s ním arcibiskup Vincenzo Paglia z Vatikánu – postulátor a tým aj Romerov advokát v procese blahorečenia.

Vláda z El Salvadora pozvala všetkých prezidentov Južnej Ameriky a účasť potvrdili mnohí z nich ako aj viacerí premiéri Južnej Ameriky. Podľa ministra zahraničia Huga Martineza prídu prezidenti Rafael Correa z Ekvádora, Orlando Hernández z Hondurasu, Juan Carlos Varela z Panamy, viceprezident Helio Fallas z Kostariky, premiér Dean Barrow z Belize, ako aj delegácie z Mexika, USA, Brazílie, Chile, Kolumbie, Nikaraguy, Uruguaja i z Talianska. Z Venezuely účasť nepotvrdili.

Okrem politikov prisľúbili účasť piati kardináli, 15 arcibiskupi a 60 biskupi.
Piatok a sobotu vyhlásila vláda na žiadosť katolíckej cirkvi voľné dni, aby umožnila účasť čo najviac veriacim. Bezproblémový priebeh slávnosti má zabezpečiť viacero bezpečnostných opatrení, v nasadení bude 2000 policajtov a 1700 vojakov spolu so 45 000 členmi civilnej ochrany, hasičského zboru, červeného kríža a iných tímov. Už v piatok od 9 hod. budú pre dopravu uzavreté desiatky ulíc v centre San Salvadora.

Už v piatok popoludní sa bude konať veľká procesia od katedrály k námestiu blahorečenia, kde mnohí veriaci prenocujú na voľnom priestranstve. V mnohých častiach krajiny sa bude slávnosť prenášať na veľkoplošné obrazovky. Vatikán prenajal na celosvetový prenos dva satelity a postará sa o preklad do viacerých jazykov.
Hudobne bude svätú omšu sprevádzať zbor s členmi z celého El Salvadora. Prednesie aj zhudobnenú báseň v r. 2010 zosnulého spisovateľa Francisca Andreasa Escobara, ktorú zložil hneď po zavraždení arcibiskupa Romera.
„Pastier, ktorý si sám bol baránkom a obdivuhodným príkladom vo viere, nech Boh prijme tvoju smrť a obetu tvojej krvi,“ uvádza sa v texte. Báseň je mimoriadne aktuálna vzhľadom na súčasnú krízu krajiny, „keď strácame to najhodnotnejšie, čo máme – život,“ vyhlásil Salvador Marroquín, ktorý báseň zhudobnil a bude aj dirigovať.

„Happy End“ po dlhom procese
Arcibiskup Romero bol zastrelený vo veku 62 rokov 24. marca 1980 počas svätej omše v nemocenskej kaplnke neznámym mužom. Neúnavným zasadzovaním sa za práva chudobných a utláčaných pritiahol na seba nenávisť reakcionárskych kruhov. Vraždu objednal zrejme vojenský režim, jej pozadie sa nikdy dôkladne nevyšetrilo. V následnej občianskej vojne medzi bezpečnostnými silami, pravicovými eskadrónami smrti a ľavicovými gerilami prišlo do r. 1992 o život až 75 000 ľudí.
Počiatkom februára pápež František priznal Romerovi štatus mučeníka a tým otvoril cestu k jeho blahorečeniu. Proces sa začal v r. 1990 v San Salvadore a neskôr pokračoval vo Vatikáne. Viackrát bol blokovaný, pretože Romero sa zdal zúčastneným v procese podozrivý ako predstaviteľ teológie oslobodenia a okrem toho bolo treba objasniť, či bol Romero usmrtený pre jeho vieru, alebo pretože politicky stranil skupine bojujúcej proti vláde.
Benedikt XVI. však tento proces v decembri 2012 znova uvoľnil. Pápež František mu potom krátko po svojom zvolení v marci 2013 dodal nový silný impulz. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.