Z histórie demokracie na Slovensku: Protiprávne vylúčenie kandidátov ZO NKOS z kandidátnej listiny do Dozornej rady SPP, a.s.. v máji 2005

PRVÉ NEDEMOKRATICKÉ VOĽBY V SR OD NOVEMBRA 1989
ZO NKOS V SPP, a.s.

Mgr. Anton Čulen, predseda ZO NKOS, Wolkrova 3, Bratislava 851 01

Minister práce, soc. Vecí a rodiny SR
Ľudovit Kaník
Špitalská 4
Bratislava 1, 816 43

Vec: Protiprávne vylúčenie kandidátov ZO NKOS z kandidátnej listiny do Dozornej rady SPP, a.s..

Vážený pán minister,

dňa 16. 05 a 17. 05 2005 sa uskutočnili na celom území Slovenska v priestoroch SPP, a.s. prvé nedemokratické a zmanipulované voľby v SR od novembra 1989. Vylúčením zástupcov ZO NKOS z kandidátnej listiny a z organizácie volieb Dozornej rady SPP, a.s. došlo podľa nášho názoru k hrubému porušeniu základných princípov demokratickej spoločnosti a to najmä porušením § 200 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka SR, čl. 37 ods. 2 Ústavy SR, ale i ustanovení § 230 Zákonníka práce SR (príloha č. 1).
Podľa nášho názoru volebná komisia postupovala nad rámec svojich kompetencií, keď v rozpore s volebným poriadkom požadovala od ZO NKOS údaje o počte členov a členskej základni tejto odborovej organizácie (príloha č. 2 a 3).
Zo žiadneho zákona totiž nevyplýva, že odborová organizácia je povinná o počte svojich členov informovať zamestnávateľa, prípadne volebnú komisiu.
Vedenie SPP, a.s. upiera zamestnancom združeným v ZO NKOS mimo tohto i právo na kolektívne vyjednávanie. Potvrdil to i uzatvorením ďalšej kolektívnej zmluvy na rok 2005 – 2006 opäť bez účasti zástupcov ZO NKOS.
ZO NKOS tiež protestuje proti porušovaniu čl. 4 a § 238 Zákonníka práce SR a čl. 26 ods. 1, 2 a 3 Ústavy SR. Zamestnávateľ sa ho dopúšťa tým, že bráni ZO NKOS publikovať materiály (najmä mesačník a oznamy ZO NKOS) na intranetovej podstránke vytvorenej pre ZO NKOS, ale i strhávaním materiálov ZO NKOS z násteniek v priestoroch SPP, a.s. (príloha č. 4).
Vážený pán minister, napriek všetkému, čo sa v SPP, a.s. deje veríme, že i Vy nám svojím snažením napomôžete k vypísaniu nových demokratických volieb Dozornej rady SPP, a.s..

S pozdravom,

V Bratislave dňa 10. 05. 2005

Za ZO NKOS Mgr. Anton Čulen, predseda

Na vedomie: Verejný ochranca práv
Július Brocka
Minister hospodárstva SR
Prezident KOZ SR

PRVÉ NEDEMOKRATICKÉ VOĽBY V SR OD NOVEMBRA 1989

Príloha č. 1- List ZO NKOS zo dňa 5. 5. 2005
č. 2- email od predsedu volebnej komisie zo dňa 3. 5. 2005
č. 3-List predsedu volebnej komisie zo dňa 3. 5. 2005
č. 4-List ZO NKOS zo dňa 10. 05. 2005
č. 5-Právna subjektivita ZO NKOS zo dňa 7. 3. 2005

Základná organizácia v SPP, a.s.
Mgr. Anton Čulen, predseda ZO NKOS, Wolkrova 3, 851 01 Bratislava.

Minister hospodárstva SR
Pavol Rusko
Mierová 19
Bratislava 212, 816 43

Vec: Porušovanie § 200 Obchodného zákonníka SR zo strany Predstavenstva SPP, a.s. v súvislosti s voľbami členov Dozornej rady SPP, a.s. Bratislava.

Vážený pán minister,

v prílohe tohoto listu Vám zasielame protest Základnej organizácie Nezávislých kresťanských odborov Slovenska v SPP, a.s. (ZO NKOS) zaslaný predsedovi Predstavenstva SPP, a.s. v súvislosti s voľbami členov Dozornej rady v SPP, a.s. Bratislava (príloha č. 1).
Podľa nášho názoru došlo (vylúčením zástupcov ZO NKOS s organizácie volieb Dozornej rady SPP, a.s.) k hrubému porušeniu základných demokratických princípov porušením § 200 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka, podľa ktorého: „Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou“.
Takéto počínanie Predstavenstva SPP, a.s. je podľa nášho názoru i v rozpore s čl. 37 ods. 2 Ústavy SR. Vylúčenie zástupcov ZO NKOS je v rozpore i so základnými princípmi demokratickej spoločnosti, (právo kontroly priebehu volieb), čím je ohrozený samotný demokratický priebeh volieb členov Dozornej rady SPP, a.s. ktorého vlastníkom 51%- ného balíku akcií je SR.
Podľa vyjadrenia JUDr. V. Ottovej, ktoré nám bolo doručené prostredníctvom emailu dňa 29. 4. 2005 Predstavenstvo SPP, a.s. konalo v predmetnej veci v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka o voľbách členov Dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti (príloha č. 2).
Vážený pán minister, vedenie SPP, a.s. teda naďalej diskriminuje našu ZO NKOS upieraním práva zamestnancov organizovaných v našej ZO NKOS na kolektívne vyjednávanie, (potvrdilo to i dňa 9. 3. 2005 neplatným uzatvorením ďalšej Kolektívnej zmluvy SPP, a.s. na roky 2005 – 2006 opäť bez účasti zástupcov ZO NKOS- príloha č. 3), ale už i vylúčením zástupcov ZO NKOS z organizácie volieb Dozornej rady SPP, a.s..
Vzhľadom na blížiaci sa termín konania volieb Vás preto žiadame o urýchlene zjednanie nápravy a navodenie právneho stavu v SPP, a.s..

S pozdravom,

Bratislava 1. 5. 2005
Za ZO NKOS
Mgr. A. Čulen, predseda

Príloha č. 1-List ZO NKOS zo dňa 20. 4. 2005
č. 2-List JUDr. V Ottovej
č. 3 List ZO NKOS zo dňa 26. 4. 2005

Na vedomie- Predseda soc. výboru NR SR p. J. Brocka

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.