Vedec kritizuje diktatúru štúdií o ideológii gender. + Turíce s Benediktom XVI.

Prof. Klein: Kto sa vzbúri proti pseudovede, je považovaný za reakcionára. Náuka o genderi je však „v eklatantnom rozpore s poznatkami biológie“.

Frankfurt am Main, 22.5.2015 (kath.net/idea) 017 938 – Ostrú kritiku rastúcej diktatúry tzv. „štúdií o genderi“ v škole a vede vyslovil nemecký profesor didaktiky biologických vied Hans Peter Klein (Frankfurt am Main).
Europe for christ net 1
Ako píše v denníku „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, majú propagandisti „gender mainstreamingu“ odborníkov na univerzitách a na školách pevne v rukách. Kto sa proti tomu vzbúri, toho označia za „reakcionára“, pritom však na rodovú rovnosť orientované študijné plány vôbec nemožno vedecky obhájiť. Feministicky poznačené „štúdie o genderi“ učia, že pohlavie nie je prirodzene dané, ani nezmeniteľné, ale sociálne a kultúrne podmienené. Prof. Klein poukazuje aj na diskusiu okolo študijného plánu v nemeckom Baden-Württembergsku“, ktorý určuje vo všetkých školách a predmetoch vzdelávanie „citlivé voči genderu“. Už ôsmaci si majú objasniť, či skutočne chcú byť heterosexuáli! Podľa Kleina však náuka o rodovej rovnosti „je v eklatantnom rozpore s poznatkami biológie“.

Vzdelávací program gender bez demokracie
Na nemeckých univerzitách už zriadili takmer 200 profesúr pre štúdie o genderi. Ani verejné protesty ich nedokážu zvrátiť z ich cesty. Prof. Klein: „Chcú, aby všetci ľudia zmýšľali tak ako oni, pretože sa nazdávajú, že vlastnia pravdu, ktorú všetci ostatní ignorujú, alebo nechcú brať na vedomie.“ Tento vzdelávací program nie je v nijakom súlade s demokraciou:
„Vzbudzuje úžas ako menšiny – očividne s politickou podporou – dokážu diktovať väčšine svoje predstavy s takmer náboženskou horlivosťou. Vytvárajú klímu, v ktorej inak zmýšľajúcich podozrievaním a obvineniami úplne zastrašujú. Kto sa proti tomu vzbúri, musí počítať s hanobením a diskreditovaním vlastnej osoby, alebo s cenzúrou kritických príspevkov.“

Humanisti cenzurujú biológov evolúcie
Zakúsil to napríklad biológ zaoberajúci sa evolúciou a kritik kreacionizmu Prof. Ulrich Kutschera (Kassel). Jeho článok s názvom „Univerzitná pseudoveda“ už deň po jeho zverejnení v Humanistickej tlačovej službe padol za obeť cenzúre. Prof. Kutschera informoval o konferencii biológov na tému evolúcia v kalifornskom San José, kde sa odsudzoval ako kreacionismus (náuka o stvorení) tak aj „genderizmus“. Ako sa tam ozvalo – biológovia evolúcie by mali „pseudovedu genderizmus“ analyzovať a vecne vyvracať s rovnakou horlivosťou ako kreacionizmus. Namiesto toho, aby sa zaoberali obsahom článku, ako uvádza Klein, vplyvní protagonisti genderu proste nariadili cenzúru. –zg-

Veni, Creator Spiritus –
Turíce s Benediktom XVI.

Benedikt XVI. – Svetlo viery: Tam, kde ľudia chcú byť bohmi, môžu stáť iba proti sebe. Kde však vstúpia do pravdy Pána, otvárajú sa pôsobeniu jeho Ducha.

Rím, 21.5.2015 (kath.net/Armin Schwibach-as) 017 939 – Zoslanie Ducha Svätého 2015: Cyklus B, Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b – 7.12-13; Jn 20,19-23. Trikrát slávil pápež Benedikt XVI. slávnosť Zoslania Ducha Svätého v cykle B: 2006, 2009 a – na svoje posledné Turíce v Bazilike sv. Petra – 2012.

Tak tento pápež prežiaril príchod Ducha Svätého, jeho význam a realitu vždy z nových pohľadov. Boží Duch – on je sila, ktorá je schopná hýbať svetom, „nie nejaká bezmenná a slepá sila, ale pôsobenie ‚Božieho Ducha’, ktorý sa na počiatku stvorenia ‚vznášal na vodami’ (porovn. Gn 1,2)“. Ježiš Kristus nepriniesol pritom nejakú životnú silu na Zem, ktorá tam už existovala, „ale Ducha Svätého, to znamená Božiu lásku‚ ktorá ‚obnovuje tvárnosť zeme’ tým, že ju očisťuje od zla a od vlády smrti. „Tento čistý, podstatný a osobný ‚oheň’, oheň lásky, zostúpil na apoštolov zhromaždených s Máriou na modlitbách vo Večeradle, aby pokračoval v Kristovom diele obnovy skrze Cirkev.“

Benedikt XVI. stále znova zdôrazňoval:
Duch Svätý víťazí nad strachom a obavami, ktoré tak často vládli pred jeho príchodom, on ich zaháňa: „On nám dáva spoznať a precítiť, že sme v rukách Všemohúcnosti lásky: Nech sa deje čokoľvek, jeho nekonečná láska nás neopustí“. To ukazuje podľa Benedikta XVI. „svedectvo mučeníkov, odvaha vyznávačov viery, neohrozený elán misionárov, úprimnosť kazateľov, príklad všetkých svätých, z ktorých niektorí boli dokonca mladiství a deti“(31. máj 2009). Áno, existencia samotnej Cirkvi, ktorá napriek všetkým slabostiam a všetkému zlu naďalej kráča v čele, je dôkazom tejto moci očistného ohňa Ducha.
V poslednej turíčnej homílii Benedikt XVI. potom zdôraznil okrem iného dôležitosť skutočnosti, že kresťan, keď hovorí, myslí a koná, to nerobí v uzavretosti svojho ja, ale „vždy v rámci celku a vychádzajúc z celku“ ako ozveny Ducha jednoty a pravdy.

„Práve preto, že Duch Svätý takto koná, uvádza nás do celej pravdy, ktorá je Ježiš, uvádza nás do prehĺbenia a pochopenia: My nerastieme v poznaní, ak sa uzatvárame do svojho ja, ale iba ak sa staneme schopní počúvať a podeliť sa, iba ak sme ‚my’ Cirkvi v postoji hlbokej vnútornej pokory. A tak sa jasnejšie ukazuje, prečo je Babylon Babylonom a prečo sú Turíce Turícami. Tam, kde ľudia chcú byť bohmi, môžu stáť iba proti sebe. Kde však vstúpia do pravdy Pána, otvárajú sa pre pôsobenie jeho Ducha, ktorý ich nesie a zjednocuje.“ –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.