Tri otázky Katolíckych novín pre Milana Melníka

melnik_slovo1. Podporili by ste vo funkcii prezidenta legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia?
Nie, v žiadnom prípade. Som veriaci kresťan a súčasné ťaženie proti rodine považujem za čosi, čo je proti Bohu ale aj proti prírode. A poviem aj to, že liberálne, homo-lesbické Spojené štáty Európske, nápadne kopírujúce pomery v pohanskom starom Ríme, sa nesmú stať budúcnosťou Slovenska. Trend  likvidácie  pojmu a formy Bohom danej inštitúcie manželstva a rodiny  –  trend, ktorého som svedkom – by nás nemal zastrašiť a zahnať do kúta. Práve naopak, musí sa stať mobilizujúcim prvkom pri národnom, duchovnom a mravnom  uvedomení si indentity,  ktorá v nás vyrástla z dedičstva viery a odkazu sv. Cyrila a Metoda.

2. Popri ťažkej ekonomickej situácii čo považujete za najvážnejší spoločenský problém na Slovensku?
Najvážnejším spoločenským problémom na Slovensku sú prejavy demoralizácie, presadzovanie plytkých hodnôt konzumu a vlády peňazí. Tak isto tu máme snahy o odkresťančovanie národa, negatívne vplyvy globalizácie, odnárodňovanie a duchovné tunelovanie spoločnosti. Toto spolu s tlakom dobre organizovaných agresívnych menšín, vytvára priestor na rozvrat rodiny a spoločnosti, na vzrast spoločenskej entropie a nástup chaosu z ktorého má vzniknúť, akýsi „nový poriadok“.

3. Aká je podľa vás úloha Cirkví v našej spoločnosti?
Cirkev je súčasťou spoločnosti, jej zrkadlom i učiteľkou.  Kresťanstvo formovalo dušu slovenského človeka okolo tisíc rokov. Cirkev preto musí byť v spoločnosti aktívna aj dnes. A práve dnes   je potrebné, aby okrem starostlivosti o svoj vnútorný duchovný rozvoj stála Cirkev aj na čele ľudových hnutí. Hnutí,   povstávajúcich na obranu a vôbec záchranu prirodzených,  tradičných rodinných a kresťanských hodnôt, ktoré vyplývajú z Evanjelia.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Správy a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.