Vatikán sa bráni proti kritike OSN k ochrane detí

Vatikán-Ženeva, 5.2.2014 (KAP) 016 726 – Vatikán sa bráni proti kritike Komisie OSN pre práva detí (UNCRC), čo sa týka prístupu Katolíckej cirkvi k sexuálnemu zneužívaniu maloletých.
„Niektoré požiadavky komisie OSN zverejnené v stredu v Ženeve sú miešaním sa do cirkevnej náuky o dôstojnosti človeka a do náboženskej slobody,“ uvádza sa v stanovisku Vatikánskej tlačovej kancelárie. Podrobnosti sa neuvádzajú. „Svätý stolec uznáva svoju povinnosť obhajovať práva detí v zmysle ním podpísanej Konvencie OSN o právach detí a nábožensko-morálne hodnoty katolíckej náuky,“ píše sa vo vyhlásení.
Zástupca Vatikánu pri Úrade OSN v Ženeve, arcibiskup Silvano Maria Tomasi, v interview pre Rádio Vatikán vyjadril podozrenie, že postoj komisie OSN k najnovšej správe Svätého stolca o ochrane detí bol pripravený už pred nahliadnutím do nej. „Toto posúdenie nie je na úrovni aktuálnej situácie. Nezohľadňuje opatrenia, ktoré dávno podnikol štát Vatikán, ako aj národné biskupské konferencie, na ochranu maloletých detí pred zneužívaním. Tým komisia nerobí OSN nijakú dobrú službu,“ povedal arcibiskup Tomasi.

Svätý stolec má zosúladiť cirkevné právo s Konvenciou OSN

Komisia OSN v stanovisku kritizuje najnovšiu správu Svätého stolca o ochrane detí ako nedostačujúcu: „Doteraz chýbajú niektoré potrebné opatrenia,“ vyhlásili experti OSN vo svojej preverovacej správe k stanovisku Svätého stolca v stredu v Ženeve. Kritizovali, že v praxi by mohli páchatelia sexuálnych zločinov v Katolíckej cirkvi zostať nepotrestaní. Komisia vyzvala Svätý stolec, aby cirkevné právo zosúladila s Konvenciou OSN na ochranu detí.
Vyhlásila, že niektoré ustanovenia katolíckeho cirkevného práva nezodpovedajú požiadavkám Konvencie na ochranu detí. To sa týka zvlášť práva detí na ochranu pred diskrimináciou, pred násilím a pred všetkými formami sexuálneho zneužívania. Svätý stolec sa musí postarať o to, aby sa cirkevné zákony a ustanovenia zosúladili s konvenciou. UNCRC okrem toho požaduje bližšie údaje o tom, do akej miery sú duchovní na všetkých úrovniach povinní hlásiť prípady zneužívania štátnym orgánom.
Svätý stolec sa ako signatár Konvencie na ochranu detí po prvý raz podrobil periodickému hodnoteniu komisiou UNCRC. Dňa 16. januára zástupcovia komisie OSN a Vatikánu rokovali v Ženeve o otvorených otázkach ako detská pornografia, opatrenia proti sexuálnemu zneužívaniu a diskriminácii dievčat.

–zg-

 

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.