Východoeurópski biskupi kritizujú ‘nové pohľady na rodinu’. + Bude sa Katechizmus označovať ako „nenávistné kázanie“? + Rímske ‘tajné stretnutie’–všetko sa hradilo

Východoeurópski biskupi kritizujú ‘nové pohľady na rodinu’

Záhreb, 29.5.2015 (kath.net/KAP) 017 967 – Predsedovia biskupských konferencií strednej a východnej Európy hodnotili svoje spoločné poradné stretnutie v znamení synody biskupov o rodine ako úspech. Zdôraznil to predseda Konferencie biskupov Chorvátska, arcibiskup Želimir Puljič, pre záhrebský katolícky týždenník „Glas Koncila“.
„Úspešná plodná spoločnosť spočíva na zdravých rodinách, z ktorých vyjdú mnohé deti,“ povedal Puljič. Silný pokles pôrodnosti a úbytok obyvateľstva to je hlavná starosť chorvátskej cirkvi.
ae62ef6e04644d9892c634b91e9e7f3b-1e239d63b7124fef9dd48057d603426c-4
Témou stretnutia 11./12. mája v Bratislave bola „Súčasná kultúra a pastorácia rodiny“. Iniciatíva vyšla od predsedu Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), kardinála Petra Erdőa a slovenského predsedu KBS arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Na stretnutí sa zúčastnili predsedovia biskupských konferencií Bieloruska, Česka, Chorvátska, Litvy Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Konferencia mala za cieľ výmenu skúseností, vízií, návrhov a problémov vzhľadom na rodiny. Slúžila ako príprava na synodu biskupov o rodine v októbri v Ríme a na synodálnu diskusiu o rodine.

Biskupi podľa komuniké poukázali na „nové pohľady na rodinu v postmodernej dobe“, ktorými sa spoločnosti ukladajú normy, ktoré nie sú v súlade s klasickým pohľadom na rodinu“. Analyzovali jednotlivo aj stav stredoeurópskych štátov 25 rokov po páde komunizmu. Pritom sa diskutovalo aj o prínose cirkví k procesu zmierenia v postkomunistických krajinách. Táto otázka sa nastolila najmä s pohľadom na konflikt na Ukrajine. Účastníci stretnutia navrhovali, čo môžu cirkvi v tejto situácii urobiť.

Arcibiskup Puljič vo vystúpení kritizoval individualizmus, ktorý zasahuje všetky oblasti života a ničí rodinné vzťahy. Rodina však tvorí model pre spoločnosť. Puljič nazval egoizmus a stratu viery ako príčiny problémov rodín.
Biskupi diskutovali aj o ideológii gender, ktorá je v ich krajinách prítomná. Školstvo, zákonodarstvo a učebné plány sú ňou už ovplyvnené. „Hovorili sme o tom, čo je v ľudskej povahe predprogramované a čo je opísané vo Svätom písme. Boh stvoril človeka ako muža a ženu – a nie 35 ľudských identít,“ zdôraznil arcibiskup Puljič.
Počas konferencie v Bratislave pozvali biskupi k modlitbe za úspešný priebeh synody biskupov o rodine, aby priniesla novú inšpiráciu pre pastoráciu a rodinu, ako informoval arcibiskup. „Všetkým rodinám, ktoré odovzdávajú hodnoty mladšej generácii, vyjadrili biskupi svoju vďaku. Pretože ak sa rozboria hodnoty v rodine, rozborí sa aj spoločnosť.“ –zg-

Rímske ‘tajné stretnutie’–všetko sa hradilo

„Tajné“ stretnutie niektorých biskupov z Nemecka, Švajčiarska a Francúzska v Ríme – namiesto „Teológie tela“ sa má propagovať „teológia lásky“. Vyvoleným žurnalistom sa celá cesta hradila.
Rím, 29.5.2015 (kath.net) 017 966 – „Tajné“ stretnutie niektorých biskupov z Nemecka, Švajčiarska a Francúzska v Ríme minulý pondelok naďalej vyvoláva diskusie. O tomto stretnutí informovali francúzske noviny „Le Figaro“ minulý týždeň ako prvé médium. Až neskôr priniesli tieto informácie aj rôzne tlačové kancelárie. Teraz už poznáme aj podrobnosti stretnutia. V pozvánke účastníkom, ktorú má „kath.net“ k dispozícii, sa uvádza, že ide o „uzavreté podujatie“, ktoré má pre žurnalistov „charakter rozhovoru o pozadí diania“. Mimoriadne zaujímavé je, že biskupské konferencie hradili náklady na cestu a prenocovanie všetkých účastníkov (aj žurnalistov).

Témy, o ktorých sa diskutovalo boli:
„Ježišove slová k rozvodu. Úvahy o katolíckej biblickej hermeneutike“. „Sexualita ako výraz lásky“. „Úvahy o teológii lásky“ a „Dar vlastného života“. „Úvahy o teológii biografie.“
Pozoruhodné v prípravnom texte je, že sa ani jediným slovkom nespomína „Teológia tela“, ktorú Ján Pavol II. roky propagoval a ktorá je súčasťou náuky Cirkvi. Namiesto toho sa tam doslovne uvádza:
„Žiadúca je novo vyvinutá teológia lásky, ktorá nadväzuje na tradíciu morálno-teologickú schopnosť rozlišovania a integruje do nej nové náhľady antropológie ako aj sociológie.“
Čo sa myslí tou „teológiou lásky“ nám môže ukázať dôkladnejší pohľad na účastníkov stretnutia. Bol tam napríklad páter Andreas Batlogg, ktorý v Mníchove už celebroval pri „omšiach pre homosexuálov“. Podľa správy katolíckych novín „Münchner Kirchennachrichten“ Batlogg by bol aj ochotný požehnať homosexuálny pár.
Podujatie moderoval mimochodom páter Bernd Hagenkord, vedúci nemeckej redakcie „Rádia Vatikán“, ako aj Francine Charoy.

Americké noviny („National Catholic Register“) už uverejnili zoznam účastníkov:

Biskupi:
Kardinál Reinhard Marx, predseda Biskupskej konferencie Nemecka (BKN), mníchovský arcibiskup
Arcibiskup Georges Pontier, predseda Biskupskej konferencie Francúzska, arcibiskup Marseille
Biskup Markus Büchel, predseda Biskupskej konferencie Švajčiarska, diecézny biskup St. Gallenu
Biskup Franz-Josef Bode z Osnabrücku, Nemecko
Biskup Heiner Koch z Diecézy Dresden-Meißen, Nemecko
Biskup Felix Gmür z Bazileja, Švajčiarsko
Biskup Jean-Marie Lovey zo Sittenu, Švajčiarsko
Biskup Bruno Ann-Marie Feillet z Reims, Francúzsko
Biskup Jean-Luc Brunin z Le Havre, Francúzsko
Profesori/kňazi:
Hans Langendörfer SJ, generálny sekretár BKN
Hans Zollner SJ, profesor psychológie, prorektor Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme
Vdp. Achim Buckenmaier, profesor dogmatiky na Akadémii pre teológiu Božieho ľudu“, inštitútu Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme; konzultant Pápežskej rady pre napomáhanie novej evanjelizácie
Andreas R. Batlogg SJ, profesor filozofie a teológie, šéfredaktor časopisu „Stimmen der Zeit“ (Hlasy doby)
Alain Thomasset SJ, profesor morálnej teológie v Centre Sèvres, Francúzsko
Humberto Miguel Yañez SJ, dekan a profesor morálnej teológie, Pápežská univerzita Gregoriana, Rím
Vdp. Eberhard Schockenhoff, profesor morálnej teológie na Univerzite Alberta Ludwiga vo Freiburgu, Nemecko
Vdp. Philippe Bordeyne, profesor teológie, Katolícky inštitút v Paríži
Prof. Thomas Söding, profesor biblickej teológie na univerzite Ruhr-Universität Bochum, Nemecko
Prof. Werner G. Jeanrond, teológ, Master na St Benet’s Hall, Oxford, Anglicko
Prof. François Xavier Amherdt, teológ, Univerzita vo Fribourgu, Švajčiarsko
Prof. Erwin Dirscherl, teológ dogmatiky, Univerzita v Regensburgu, Nemecko
Prof. Monique Baujard, riaditeľ, Service National Famille et Société pri Biskupskej konferencii Francúzska
Prof. Eva Mária Faberová, teologička dogmatiky a fundamentalistiky a rektorka Teologického kolégia v Churi, Švajčiarsko
Prof. Thierry Collaud, teológ, Univerzita vo Fribourgu, Švajčiarsko
Prof. Francine Charoy, profesorka morálnej teológie, Katolícky inštitút v Paríži
Prof. Anne-Marie Pelletierová, biblistka na Európskom inštitúte náboženských vied (IESR)
Ďalší:
Msgr. Markus Graulich SDB, audítor tribunálu Rímskej róty
Marco Impagliazzo, prezident laickej komunity Sant’Egidio, Rím

Médiá:
Bernd Hagenkord SJ, riaditeľ nemeckej sekcie Rádia Vatikán
Simon Hehli, žurnalista, Neue Zürcher Zeitung, Švajčiarsko
Tilmann Kleinjung, korešpondent nemeckej televízie ARD
Michael Bewerunge, korešpondent nemeckej televízie ZDF
Jörg Bremer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, vatikánsky korešpondent
Frédéric Mounier, katolícky denník La Croix, Francúzsko
Marco Ansaldo, žurnalista talianskeho denníka La Repubblica
Antoine-Marie Izoard, riaditeľ I-Media – Francúzskej katolíckej spravodajskej agentúry, Rím –zg-

 

Bude sa Katechizmus označovať ako „nenávistné kázanie“?
Senátor USA: Kto sa zastáva tradičného manželstva toho progresivisti rýchlo odsúdia ako ‚bigotného’, ‚homofóbneho’ alebo ako ‚nenávistníka’.

New York, 29.5.2015 (kath.net/LSN/jg) 017 965 – „Každého, kto sa zastáva tradičného manželstva označujú ako ‚homofóbneho’ a ako ‚nenávistníka’, vyjadril sa americký senátor Marco Rubio voči známemu kazateľovi Patovi Robertsonovi. Čoskoro sa Katechizmus Katolíckej cirkvi bude hanobiť ako „nenávistné kázanie“, pokračoval politik, ktorý nominuje za kandidáta na prezidenta USA vo voľbách 2016.
Rubio nepreháňal, ako napísal Bill Donohue, prezident katolíckej laickej organizácie „Catholic League“ v komentári pre LifeSiteNews. Progresivistická lobistická skupina „People for the American Way“ Rubiove obavy potvrdila tým, že ho označila za „homofóbneho“.

Lobistické skupiny homosexuálov a ich publikácie často opečiatkujú prívržencov tradičného manželstva ako „bigotných“. Progresivistické a liberálne médiá ako Huffington Post zatínajú do rovnakého pňa.
„Niektoré obvinenia sú absurdné,“ pokračoval Donohue. Konferenciu na renomovanej Univerzite v Stanforde na tému tradičná rodina odsúdili ako „homofóbnu“. Už po ohlásení podujatia niektorí ustarostení varovali, že samovraždy homosexuálov podstatne stúpnu. Pred dvomi rokmi riaditeľ homosexuálneho podniku „Starbucks“ navrhol odporcom svojej kampane za „manželstvo“ homosexuálov, aby svoje akcie v podniku predali. Jedným dychom potom chválil otvorenosť svojho podniku voči mnohorakosti všetkého druhu.

„Mnohorakosť názorov k tomu však očividne nepatrí,“ komentoval to Donohue. „Prívrženci tradičného manželstva sa musia proti týmto tendenciám jasne a s celou rozhodnosťou postaviť. Inak by sa obavy Marca Rubia čoskoro stali skutočnosťou,“ píše Donohue na záver.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.