Rezort školstva sa od prednášok sexuológov Uzela a Caisovej dištancuje

Podpora ministerstva je uvádzaná neoprávnene

Bratislava 10. februára (TASR/HSP/Foto:TASR) Ministerstvo nijakým spôsobom nespolupracuje na prednáškach Sex nie je tabu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa dištancuje od aktivity Divadla Maska, ktoré v týchto dňoch ponúka prednášky sexuológov na základných a stredných školách pod názvom Sex nie je tabu. Ministerstvo nijakým spôsobom nespolupracuje na spomínanej iniciatíve Občianskeho združenia Divadlo Maska. Organizátori dokonca ani nepožiadali rezort školstva o podporu, ktorú teraz neoprávnene deklarujú na svojich propagačných materiáloch. Zdôrazňujeme, že zaradenie, resp. nezaradenie tejto aktivity do výchovno-vzdelávacieho procesu je v kompetencii riaditeľa školy, ktorý v každom prípade zodpovedá za dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu, ako aj za úroveň vzdelávania. Obsah ponúkanej prednášky by mal pred tým ako bude prezentovaný žiakom, sám zvážiť, a to aj v súvislosti s tým, do akej miery korešponduje so Štátnym vzdelávacím programom. Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu je súčasťou učebných osnov, ktoré schválilo ministerstvo školstva v roku 2010 pod č. 4560/2010-916. Koncepcia tohto dokumentu má multidisciplinárny charakter. Obsahovo v sebe integruje filozofické, sociologické, psychologické a biologické poznatky o manželstve, rodinnom živote a intímnych vzťahoch. Predmetné učebné osnovy sú zverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk. TASR o tom dnes informoval Michal Kaliňák, hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

zf

http://www.hlavnespravy.sk/oznamenie-rezort-sa-od-prednasok-sexuologov-distancuje-nikdy-sme-to/217765

 

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.