Sexuálne skúsenosti má stále viac 15-ročných školákov. Polovica dievčat uviedla, že so sexom mala radšej počkať, lepšie, keby k sexu vôbec nedošlo

Čítajte dole: Psychiater McHugh: Transgenderizmus je mentálna porucha, zmena pohlavia je biologicky nemožná
Medzinárodná štúdia Health Behaviour in School-Aged Children

Skúsenosti so sexom otvorene priznáva stále viac 15-ročných školákov. Hlási sa k nim asi 14 percent opýtaných dievčat a 18 percent opýtaných chlapcov z tejto vekovej kategórie.

Deti a sexualita

Ukázala na to medzinárodná štúdia HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) zaoberajúca sa správaním mladých ľudí súvisiacich so zdravím. Výskum sa konal vlani na vzorke asi 10.000 žiakov vo veku 11, 13 a 15 rokov zo 130 základných škôl z celého Slovenska.

“Je skoro mať sex v tomto veku, no ide o porovnateľné čísla s viacerými európskymi krajinami,” zhodnotil Pavol Jarčuška z národného tímu HBSC. Upozornil, že takmer polovica dievčat uviedla, že so sexom mala radšej počkať, alebo by bolo pre nich lepšie, keby k sexu vôbec nedošlo. Práve u dievčat došlo v tejto oblasti k štatisticky významnému nárastu oproti roku 2010. Naopak, vyše polovica opýtaných chlapcov si myslí, že sex mali v pravý čas alebo by chceli, aby sa to stalo ešte skôr.

“V priebehu posledného roka väčšina 15-ročných priznala, že s niekým chodila, respektíve mala rande,” podotkla Andrea Madarasová Gecková, tiež z národného tímu. Sexuálne témy nemôže so svojou rodinou preberať asi pätina školákov, pričom 26 percent dievčat a 41 percent chlapcov priznalo, že posledný rok hľadali informácie na internete.

O šikane už školáci hovoriť veľmi nechcú. Za jej obete sa označilo asi desať percent opýtaných mladých. O niečo viac sa priznalo, že sú aktérmi šikanovania. Výsmech z postavy priznalo asi 15 percent chlapcov a 21 percent dievčat. O šikanovaní nikomu nepovedala asi polovica opýtaných, ktorí sa s ním stretli. Podľa Madarasovej Geckovej sa školáci o šikane nezmieňujú, pretože im chýba najmä dôvera v učiteľa.

Výsledky prieskumu poukázali i na to, že asi tretina školákov nemá nijako organizovaný čas. Vyše 40 percent dievčat a 30 percent chlapcov vo veku 13 až 15 rokov trávi voľný čas nakupovaním v supermarketoch denne alebo niekoľkokrát za týždeň.

Dve tretiny školákov počas pracovného týždňa denne sledujú televíziu či hrajú počítačové hry aspoň dve hodiny. Štvrtina chlapcov a pätina dievčat je schopná týmito aktivitami stráviť štyri a viac hodín denne. “Za voľnočasové aktivity možno považovať šport či krúžky. Na tie ich musí rodič vziať, čo znamená čas. Tieto aktivity aj niečo stoja, čo si niektorí nemôžu dovoliť,” vysvetľuje Madarasová Gecková.

HBSC je jedna z prvých medzinárodných prierezových štúdií, ktorá začala ako iniciatíva troch krajín (UK, Fínsko a Nórsko) v roku 1983. Postupne sa pridávali i ďalšie krajiny, štúdia bola prijatá Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO (1983) a v súčasnosti na nej spolupracuje viac ako 40 krajín Európy a Severnej Ameriky.

“Štúdia by mohla spojiť ministerstvá, aby s niektorými rizikovými výsledkami niečo urobili,” dodal Jarčuška.

http://www.hlavnespravy.sk/sexualne-skusenosti-ma-stale-viac-15-rocnych-skolakov/629761

Psychiater McHugh: Transgenderizmus je mentálna porucha, zmena pohlavia je biologicky nemožná

Tí, čo šíria právo na zmenu pohlavia, ľuďom s transrodovou poruchou nepomôžu

Bývalý primár-psychiater z významnej Nemocnice Johnsa Hopkinsa, Dr. Paul R. McHugh, ktorý momentálne pôsobí ako profesor z odboru psychiatrie povedal, že transgenderizmus je mentálnou poruchou, ktorú treba liečiť a že zmena pohlavia je biologicky nemožná. “Ľudia, ktorí v spoločnosti propagujú chirurgickú zmenu pohlavia u ľudí, ktorí majú problém stotožniť svoj rod s pohlavím, len kolaborujú a propagujú šírenie mentálnej poruchy”.

Bruce

Vpravo Bruce Jenner, bývalý zlatý olympionik, otec sestier Kardashianových, vľavo ten istý Bruce, ktorý sa odteraz necháva volať Caitlyn, a takto sa objavil na titulke časopisu Vanity Fair

McHugh je autorom šiestich kníh a 125 recenzovaných lekárskych článkov a vo svojom minuloročnom článku pre Wall Street Journal vysvetľuje, že operačná zmena pohlavia u jedincov trpiacich transrodovou poruchou – situáciou, kedy ich mužskosť resp. ženskosť podľa nich nekorešponduje s ich biologickým pohlavím – nie je riešením.

Transrodoví jedinci nie sú po zmene pohlavia šťastnejší

V článku odkazuje na novú štúdiu, ktorá ukázala, že miera samovrážd u transrodových ľudí, ktorí podstúpili operačnú zmenu pohlavia, aby si “potvrdili svoj rod”, je 20krát vyššia než miera samovrážd u ostatných ľudí. Podčiarkol, že štúdia z Univerzity vo Vanderbilt ako aj Londýnska detská poliklinika Portman Clinic dokázali, že transrodové pocity sa časom až v 70-80% miere spontánne vytratia, bez chirurgického zákroku.

Kým súčasné bulvárne médiá ako napríklad časopis Time či Vanity Fair propagujú transgenderizmus ako normálny, “títo tvorcovia verejnej mienky škodia ako verejnosti tak aj samotným ľuďom trpiacim touto poruchou, tým, že ich zmätok uznávajú ako právo a nie ako poruchu, ktorá si zaslúži pochopenie, liečenie a prevenciu”, hovorí psychiater. Najnovším príkladom takejto propagácie je prípad Brucea Jennera, otca známych sestier Kardashianových, ktorý svoju poruchu prezentoval verejne a následne za podrobného sledovania médií začal svoju transformáciu na “ženu” aj prostredníctvom operačného zákroku.

Bruce Jenner, bývalý zlatý olympionik, otec sestier Kardashianových, ktorý sa odteraz necháva volať Caitlyn, a takto sa objavil na titulke časopisu Vanity Fair
Vpravo Bruce Jenner, bývalý zlatý olympionik, otec sestier Kardashianových, vľavo ten istý Bruce, ktorý sa odteraz necháva volať Caitlyn, a takto sa objavil na titulke časopisu Vanity Fair

“Tento intezívny pocit, že osoba je transrodová, je mentálnou poruchou v dvoch aspektoch: prvou je myšlienka, že osobe bolo “chybne priradené pohlavie”. Druhou je názor, že toto “chybné pohlavie” bude mať neblahý vplyv na psychiku človeka.”

“Transrodová porucha osobnosti”, pokračuje doktor McHugh, “spočíva v tom, že osoba si myslí, že jej rod je iný, než jej telesná skutočnosť tela – teda iný než mužskosť či ženskosť, ktorú im pridelila príroda. Táto porucha je podobná nebezpečne vychudnutej osobe trpiacej na anorexiu, ktorá hľadí na seba v zrkadle a myslí si, že má nadvádu”.

Až u 80% detí, ktoré prežívajú pocit, že ich rod sa s pohlavím nestotožňuje, tento pocit časom spontánne vymizne

Myšlienka, že rod človeka je len v jeho mysli bez ohľadu na jeho anatomickú realitu, viedla niektorých transrodových ľudí či aktivistov k nátlaku voči spoločenskej akceptácii a afirmácii ich vlastnej, subjektívnej “osobnej pravdy”, povedal McHugh. Výsledkom je, že v niektorých štátoch ako Kalifornia, New Jersey a Massachussetts prešli zákony, ktoré “bránia psychiatrom možnosť pokúsiť sa o nápravu prirodzených rodových pocitov u maloletých transrodových osôb, dokonca aj s rodičovským povolením”, dodal McHugh.

Aktivisti a advokáti premien u transrodových osôb nechcú vidieť štúdie, ktoré ukazujú, že 70%- 80% detí, ktoré prežívajú transrodové pocity, tieto pocity časom spontánne stratia. Taktiež tí, ktorí si prejdú operačným zákrokom na zmenu pohlavia, sú možno s operáciou spokojní, ale ich následné psycho-sociálne prispôsobovanie sa novej situácii nie je lepšie ako u tých, ktorí zákrok nemali”, hovorí McHugh.

“A preto sme v Hopkinsovej Nemocnici prestali robiť operačné zákroky zmeny pohlavia, pretože produkovanie “spokojných” ale aj tak utrápených a problémových pacientov bolo neadekvátnym dôvodom pre chirurgickú amputáciu normálnych orgánov”, dodal McHugh.

“Zmena pohlavia je biologicky nemožná. Ľudia, ktorí podstúpia chirurgickú zmenu pohlavia, sa nezmenia z muža na ženu či naopak. Skôr možno povedať, že sa stanú len feminizovanými mužmi alebo maskulínnymi ženami. Prehlasovať, že toto je vecou ľudských práv a povzbudzovať ľudí s touto poruchou ku chirurgickému zákroku je v skutočnosti len kolaborovaním na šírení mentálnej poruchy”, uzatvára McHugh.

mk

http://www.hlavnespravy.sk/psychiater-mchugh-transgenderizmus-je-mentalnou-poruchou-zmena-pohlavia-je-biologicky-nemozna/629649

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.