Súd pre ľudské práva v Strasburgu tvrdo zaútočil na slobodu slova

Zodpovednosť za komentáre pod článkami nesie podľa rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v Strasburgu prevádzkovateľ portálu. Súd tak rozhodol v prípade estónskeho portálu Delfi AS. Rozsudok európskeho súdu pre ľudské práva v Strasburgu tak ohrozí aj slovenské portály, pretože naše súdy by sa mali rozhodnutím tohto súdu inšpirovať, je to pre ne vlastne akýsi precedens

W

W


Žalobu na portál podala lodná prepravná spoločnosť ešte v roku 2006. Tá sa sťažovala na urážlivé a výhražné príspevky na svoju adresu a na súdoch uspela. Portál tak má vyplatiť firme náhradu škody napriek tomu, že komentáre v diskusii zmazal. Provider je tak zodpovedný za to, že diskusiu pod článkom neupravoval.

Tento rozsudok tak znamená precedens v 47 krajinách rady Európy, ktorý bude viesť k autocenzúre médií, či úplnému koncu diskusií na internetových portáloch.

Každý nepohodlný portál tak môže byť permanentne žalovaný za príspevok, ktorý napísal anonymný diskutér a ktorý sa nemusí zhodovať s postojom redakcie. Nehovoriac o možnosti zámerne napísať hanlivý príspevok o sebe s cieľom vysúdiť odškodné.

Diskusie pod článkami sú často zaujímavejšie než samotný článok. Zvlášť, keď je článok hlúpou propagandou, diskusia ho uvedie na pravú mieru. Z tohto dôvodu je väčšina diskusií v mainstreamových médiách moderovaná, mazaná, či rovno zrušená. Absencia diskusií sa ich teda príliš nedotkne, skôr im príde vhod. Už sa nebudú musieť blamovať rušením diskusií, kde ich “hlas ľudu” odhaľoval. Teraz sa budú môcť vyhovoriť na precedens zo Strasburgu a obavy zo žalôb.

Horšie budú na tom portály, ktoré sa stali akýmisi ostrovmi slobody, kde sa ešte o udalostiach diskutovať dalo. Žiadna spätná väzba medzi novinami a čitateľmi tak už nebude. Čitateľ tak ostane so svojimi dojmami izolovaný, ako tomu bolo za bývalého režimu, keď ešte existovali len tlačené noviny ako hlasná trúba vtedajšieho ideologického oddelenia a názor čitateľskej verejnosti tak bol neznámy.

Dosiahne sa stav ako za socializmu, keď bude v novinách iba oficiálna propaganda, ktorú nebude možné nijako odhaliť, alebo vyvrátiť.

Súd pre ľudské práva v Strasburgu týmto svojím rozsudkom tvrdou zaútočil na slobodu slova. Pripravuje sa tak vlastne právny rámec, aby všetky nepohodlné severy boli umlčané, aby mohli byť pokutami šikanované a postupne zničené.

Boris Garman

http://www.hlavnespravy.sk/sud-pre-ludske-prava-v-strasburgu-tvrdo-zautocil-na-slobodu/634076

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.