Najhoršie obavy sa naplnily! Do Európy sa s imigrantami dostávajú aj radikálny teroristi

Nejhorší obavy se naplnily! Do Evropy se spolu s uprchlíky dostávají radikální teroristé. Muž, který zřejmě spáchal aténtát na turisty v Tunisu, se na lodi s imigranty dostal v klidu do Itálie.

Italská policie zadržela muže, který zřejmě spáchal teroristický útok v muzeu Bárdá v Tunisu. Radikální islamisté tam 18. března zabili 22 lidí. Jednalo se zejména o západní turisty – více ZDE.

Nyní Italové tvrdí, že zadrželi dvaadvacetiletého Maročana, který je za útok v muzeu zodpovědný. Prý se skrýval u své matky na Sicilii a dostal se tam spolu s uprchlíky, kteří se snaží zmizet ze severu Afriky.

http://tn.nova.cz/clanek/potvrzeno-do-italie-dorazil-islamista-prevleceny-za-uprchlika.html

Aký osud čaká Európu? Foto len pre silné žalúdky!

„Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky“. (Zjv 20; 4)

SmilnicaSúd nad neviestkou
1 Tu prišiel ku mne jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a povedal mi: Poď so mnou, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá vládne nad vodami

2 a s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia sa opíjali vínom jej nemravnosti.“

3 Anjel ma preniesol v duchu na púšť. Tu som videl ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi, plnej rúhavých mien.

4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahokamami a perlami. V ruke držala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.

5 Na čele mala napísané meno tajomného významu: Veľký Babylon, matka všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi.“

6 Zhrozený som uvidel, že je opitá krvou veriacich a krvou Ježišových svedkov.

7 Prečo si taký zhrozený?“ spýtal sa ma anjel. Prezradím ti tajomstvo tej ženy aj tej sedemhlavej a desaťrohej šelmy, na ktorej sa nesie.

8 Šelma, ktorú si videl, už tu raz bola, ale bola premožená. Ešte raz vystúpi z priepasti, ale pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú už od ustanovenia sveta zapísané v knihe života, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, ktorá bola, nie je a zasa nakrátko bude.

9 Aby sme to pochopili, potrebujeme Božiu múdrosť: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Znamenajú aj sedem kráľov:

10 päť z nich už padlo, šiesty práve kraľuje, siedmy ešte nenastúpil, ale jeho vláda potrvá len krátko.

11 Šelma, ktorá tu predtým bola a teraz nie je, je ôsmy kráľ.

12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí sa ešte neujali vlády. Prevezmú moc spolu so šelmou, ale iba na krátku chvíľu.

13 Budú mať rovnaké zámery a ciele a svoju moc aj silu odovzdajú šelme.

14 Budú spolu bojovať proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo je Pán pánov a Kráľ kráľov. A spolu s ním zvíťazia všetci, ktorých si povolal, vyvolil a ktorí mu zostali verní.“

15 A anjel mi ešte povedal: Vody, ktoré si videl a na ktorých neviestka sedí, sú obrazom národov, davov, rás a jazykov.

16 Šelma aj desať rohov, ktoré si videl, napokon však neviestku znenávidia, postrhávajú z nej šaty až do naha, budú jesť jej mäso a spália ju.

17 To Boh im vnukol, aby vykonali jeho zámer a svorne odovzdali svoju kráľovskú moc šelme, až sa splní Božie slovo.

18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré vládne nad všetkými kráľmi zeme.“

(Zjv 17; 1 – 18)

Tajemná třetí část předpovědi: Proroctví z Fatimy se postupně naplňuje. Veliké světlo za noci. Jak vypadají duše v pekle? Co se nesmíme dozvědět – a proč?

MICHAL SEMÍN se vrací k úvahám o fatimském poselství statí o tajemství, jež obsahuje i posledními papeži odmítané proroctví o naší současnosti
Je asi pochopitelné, že to, co širší veřejnost – a nejen tu katolickou – na fatimském poselství nejvíce zajímá, je s ním spojované tajemství. Ne vše z „Fatimy“ totiž smělo spatřit světlo světa. Proč?
Sedembolestna Fatima
První dvě části tajemství nesdělují vše
Připomeňme: Jedná se o výroky Panny Marie, svěřené Lucii, Františkovi a Hyacintě v průběhu zjevení z 13. července 1917, obsahující rozličné rady, proroctví a varování. Svět se o jejich existenci dozvěděl na popud papeže Pia XII. teprve v roce 1942, když v srpnu roku předchozího o nich sestra Lucie žijící v klášteře napsala ve svých Pamětech:

„Tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou. Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: – Viděli jste peklo, kam padají duše ubohých hříšníků.

Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné Přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru…

Trýznivá muka sestry Lucie
8. prosince 1941 pak do nového vydání Pamětí vepsala před závěrečné věty slova, jež jsou všeobecně považována za pomyslnou vstupní bránu k třetí části tajemství: “V Portugalsku zůstane dogma víry navždy zachováno atd.“. V roce 1943 sestra Lucie vážně onemocněla. Biskup da Silva se obával, že v případě její smrti bude poslední část fatimského tajemství uložena spolu s ní do hrobu. Proto Lucii přikázal, aby ji neprodleně přenesla ze své paměti na papír. Pokoušela se o to po dobu dvou měsíců, ale působilo jí to natolik těžké a neobvyklé stavy, že toho nebyla schopna. Lucie si tehdy zapsala, že příčiny této neschopnosti „jistě nejsou přirozené“.

Třetí tajemství mělo být ohlášeno v roce 1960
2. ledna 1944 se jí zjevila Panna Maria a ujistila ji, že biskupův požadavek odpovídá Boží vůli. Současně s tím ona těžká duševní muka, jimiž při předchozích pokusech třetí část tajemství napsat trpěla, definitivně ustoupila. Poslední část tajemství napsala před svatostánkem v kapli, v níž se jí v roce 1929 zjevila Panna Maria. Vložila ji do obálky, na níž napsala, že její obsah má být zveřejněn po její smrti, nejpozději však v roce 1960. Zapečetěnou ji pak prostřednictvím svého zpovědníka předala diecéznímu biskupu da Silvovi, který ji bez toho, že by se s jejím obsahem seznámil, přechovával u sebe po několik následujících let.

Proč rok 1960? Sestra Lucie uvedla dva důvody: 1) rozhodnutí Panny Marie a 2) „tou dobou to všem bude srozumitelné“.

P. Schweigl: Třetí tajemství má dvě části
V září 1952 navštívil sestru Lucii rakouský jezuita Joseph Schweigl, pověřený papežem Piem XII. zkoumat okolnosti „třetího tajemství“. Později se jednomu ze svých kolegů svěřil: „Nemohu odhalit nic z toho, co jsem se dověděl ve Fatimě ohledně třetího tajemství, ale mohu říci, že má dvě části: jedna se týká papeže. Druhá, logicky – přestože nesmím nic říci – musí být pokračování věty: V Portugalsku zůstane dogma víry zachováno atd“.

Přichází „dobrý papež“ II. vatikánského koncilu Jan XXIII.
16. dubna 1957 byl text „třetího tajemství“ převezen do Říma, kde byl uložen do sejfu v jednom z papežských pokojů. Není příliš pravděpodobné, že Pius XII. text třetího tajemství znal. Možná, že čekal na rok 1960, kdy se jej chystal nejen přečíst, ale i oznámit celému světu. V roce 1958 však zemřel a na uprázdněný Petrův stolec byl zvolen Angelo Roncalli, známý pod svým papežským jménem Jan XXIII. Nový papež si nechal obálku s textem tajemství převést v srpnu téhož roku do papežského letního sídla v Castel Gandolfo. Obálku nerozpečetil hned, ale až za přítomnosti svého zpovědníka a tlumočníka z portugalštiny až několik dní po převozu. S jejím obsahem seznámil i prefekta Posvátného oficia (dnešní Kongregace pro nauku víry) kardinála Ottavianiho.

Do Fatimy v těch měsících proudily milióny věřících v očekávání, že se již také brzy dozví, co sestra Lucie v oněch pro ni tak dramatických dnech na počátku roku 1944 napsala. Nedočkali se.

Církevní anonym píše dějiny
8. února 1960 byl k nelíčenému překvapení všech mariánských ctitelů zveřejněn – prostřednictvím málo známé tiskové agentury – nikým nepodepsaný dokument, obsahující stručné oznámení, že se papež rozhodl obsah třetího tajemství nezveřejnit. Prý proto, že se netýká jeho pontifikátu.

V tom případě však nedává smysl, proč dokument jedním dechem sděluje, že s největší pravděpodobností nebude zveřejněn nikdy. Jako součást zdůvodnění v anonymním prohlášení Svatého stolce stálo: „Ačkoli Církev uznává pravost fatimských zjevení, nechce ručit za to, že slova, která Panna Maria třem pasáčkům sdělila, jsou pravdivá“.

Roubík pro Pannu Marii
Z těchto slov lze vytušit, že to, co si papež a další svědkové přečetli, je do té míry vyděsilo, že se raději rozhodli o věrohodnosti svědectví sestry Lucie pochybovat. Nebo jen nechtěli mezi věřícími vyvolat zveřejněním případného hrůzného proroctví paniku? Můžeme se právem domnívat, že text třetího tajemství nekorespondoval s optimismem Jana XXIII., jenž byl přesvědčen o tom, že nadešel čas, aby se Církev smířila s moderním světem.

Vždyť již několik měsíců před otevřením obálky s třetím tajemstvím celému světu ohlásil, že po téměř sto letech svolává celocírkevní koncil, jenž má mimo jiné, všem „prorokům zkázy“, jak kritiky modernismu při svém úvodním vystoupení na koncilu pojmenoval, symbolicky zavřít ústa.

Ve skutečnosti tím zavřel ústa Panně Marii. S důsledky, jež pociťujeme dodnes.

A možná ještě pocítíme. Bez zveřejnění třetího tajemství (neboť jak ještě uvidíme, text, zveřejněný Svatým stolcem v roce 2000, není úplný) totiž máme tu nevýhodu, že netušíme, co nás čeká – a co proti tomu činit.

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1744-tajemna-treti–predpovedi-proroctvi-z-fatimy-se-postupne-naplnuje-velike-svetlo-za-noci-jak-vypadaji-duse-v-pekle-co-se-nesmime-dozvedet-a-proc.htm

UPOZORNENIE: Foto len pre silné žalúdky. Zamlčaná pravda o ISLAMskej ideológii

„Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk 12, 39- 40)

25AE1D5300000578-2953742-image-a-2_1423937561553

isis muslims beheading syrian soldiers(3)
images (17)Deti Jezidou v Syrii

14077776461961_700images (12)Syria krestanska rodina

14065692051961_700
children-killed-in-Iraq
wlokareh1-mp4-2014-11-16-16-10-53
stiahnuť

Killing of Christians in Iraq by Islamic Terrorists ISIS

Branili sme Europu pred Islamom

Miesto vojny Europa

Moslim: Zem sa neotáča

Kotleba o imigrantoch

Svedsko a imigranti – varovanie pre ostatnych

Ako premysla muslim zijuci vo Svedsku o Islame

Alah nariadil moslimom vyhladit zidov, hovori umierneny moslimsky duchovny

Moslimská hrozba v Europe a vo svete

Egyptsky biskup varuje pred Islamom

Zastavme islamizaciu Katalanie

ISLAM – Velka Britanie – Muslimove honi policajty v Londyne

Masarykova debata – Islám je hrozbou pro Českou republiku

Znasilovanie deti moslimskymi imigrantmi v Britanii

Žirinovský v Štátnej dume o vraždení kresťanov: Každý rok zahynie vo svete 100 000 kresťanov, za mnohé roky už zahynulo 10% z celkového počtu

Islamisti nicia kostoly

V Mosule islamisti znicili vsetky kostoly

Imigranti nicia majetok v Taliansku

Islam nie je len naboženstvo, ale aj ideológia

images (16)images (14)

LiveLeak-dot-com-4eb_1407196993-3_1407197187.jpg.resized
images (2)images (31)
1104
images (1)images (20)

isis-beheading-syria-e1407950085839
images (21)
ISIS-crucifixion
stiahnuť (1)images (29)

images (11)Kristus dnes
siria Deti ktore odmietli konvertovat na Islam

1700-jencow-irackich-tikrit-egzekucje

 

 

dzieci-mordujace

homs-syria-4

Islamský fašizmus:  Motorkári z IS ťahali zajatcov ulicami, najprv ich dali roztrhať rozbesnenému davu!Motorkari z IS

Poprava krestanov

Moslimska demostracia v Londyne 7Europa, budeš platit

Moslimska demostracia v Londyne 5Moslimska demostracia v Londyne 4

 

 

Moslimska demostracia v Londyne 3Moslimska demostracia v Londyne 2

Moslimska demostracia v Londyne 1Moslimska demostracia v Londyne

JUST CAME OUT Muslims Conduct Mass Beheading Session, And Create A Huge Puddle Of Blood

ISIS poprava ukrizovanim

ISIS kamenovanie

ISIS poprava gayov

Isil popravilo osem zajatcovIsil popravilo osem zajatcov  2

Ukrizovanie krestanov

Islamsky stat

Na-snímke-dieťa-s-bábikou

Povrazdenie brancov v Mosule

Zdroj Google

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.