Prejav predsedu AZN na Protestnom zhromaždení proti povinným kvótam pre imigrantov a islamizácii Európy

„Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu“. (Mt 24,43).

Aj Slovenský národ zažil koncom 19. a začiatkom 20. storočia vysťahovalectvo ktoré bolo súčasťou migračných vĺn, ktoré zasiahli Európu. Bolo to predovšetkým v časoch hospodárskej krízy, keď ľudia nemali prácu a peniaze na živobytie pre svoje rodiny. A tak aj Slováci odchádzali do Ameriky z nádejou na získanie zamestnania a dobrého zárobku v amerických oceliarňach, železiarňach, alebo uhoľných baniach.
protest-utecenci-imigranti-Bratislava (1)
Aby uspeli, tak sa museli naučiť reč. Budovali USA a stali sa jej súčasťou. Rešpektovali americkú kultúru, náboženstvo, tradície, ctili si americkú ústavu a rešpektovali ich zákony.

Dnes sme svedkami doslova invázie státisícov islamských imigrantov na lodiach, z Afriky. Utekajú vraj pred vojnou, ale miesto vojnou zúbožených starcov, žien a detí je na člnoch vidieť takmer výlučne mladých a dobre oblečených mužov, o ktorých je známe, že za cestu do vysnívanej Európy zaplatili aspoň 8 000 dolárov. Preplnené člny skôr pripomínajú inváziu mladých bojaschopných mužov do Európy.
protest-Bratislava
Po príchode do Európy sú často (česť vínimkám) agresívny a o ich úcte k rešpektovaniu kultúry, tradícií a zákonov hostiteľskej krajiny sa vo väčšine prípadov hovoriť nedá. Sú to predovšetkým moslimovia, hoci v ich domovských krajinách z ich strany prebieha krutá genocída a holokaust kresťanov. Hrôzy ktoré sú tam páchané sa už snáď ani nedajú porovnávať ani s hrôzami komunizmu a fašizmu.

Informovaní občania EÚ sa teda právom obávajú o pokoj v Európe, o svoju bezpečnosť a budúcnosť nášho kontinentu. Média priniesli aj správy o kresťanských imigrantoch na lodiach, ktorých žiaľ pre ich vieru nahádzali do mora, aby sa utopili. Potrebuje EÚ takýchto imigrantov?

Islam sa už stáročia snaží o dobytie kresťanskej Európy. Zatiaľ neúspešne. Treba si preto dobre uvedomiť, že ak sa kresťanská Európa v minulosti dokázala postaviť proti invázii islamu, (v bitke pri Lepante v roku 1571, alebo v bitke pri Viedni v roku 1683) tak to bolo vďaka Cirkvi a kresťanom. Iste preto nie je náhoda, že v súčasnosti prebiehajú obrovské útoky na katolícku Cirkev a kresťanskú morálku prostredníctvom genderideológie. Sú to dobre premyslené a rafinované útoky vzbúrencov proti Bohu na všetko čo je kresťanské.
Právom sa teda natíska otázka:
protest-utecenci-imigranti-Bratislava (2)
Sú imigranti v súčasnosti iba ďalším pokusom Islamu o dobytie kresťanskej Európy? Je Islam trest Boží za to, že kresťanská Európa zradila Krista?

V situácii ktorá nastala, je potrebné z hľadiska ľudského a tým pádom aj kresťanského prijímať utečencov, ktorým ide bezprostredne o život. Najviac postihnutou menšinou sú kresťania zo Syrie (Maroniti a Kopti). A týmto kresťanom by malo Slovensko poskytovať azyl.

Anton Čulen

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.