Ďalší signatári sa pridali k výzve historikov proti mediálnej poprave Romana Michelka

V priebehu víkendu sa k výzve historikov proti mediálnej poprave nominata vlády do Správnej rady Ústavu pamäti národa Romana Michelka pridali ďalší signatári: PhDr. Peter Sokolovič, PhD, prof. PhDr. Július Bartl, CSc, a prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. V súčasnosti tak jeho nomináciu podporilo desať renomovaných historikov, z toho päť profesorov, teda ľudí s najvyššou vedecko-pedagogickou hodnosťou

Romanovi Michelkovi, historikovi a spisovateľovi, ktorý sa dostal pod mediálny tlak liberálnych médií kvôli jeho nominácii na post člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, sme položili niekoľko otázok.

Michelko-Roman_2-5cm
Na snímke historik a spisovateľ Roman Michelko

Čo si myslíte, ako bude vláda reagovať na tento proti vám vedený mediálny útok?

Roman Michelko: To ako sa vláda nakoniec rozhodne, samozrejme, neviem teraz povedať. Bude záležať na tom, či má väčšiu váhu zjavne lživé tvrdenie Petra Wernera, prezidenta organizácie B´nai B´rith, ktorý moju prácu a názory vôbec nepozná a čerpal len z extrémne nedôveryhodných zdrojov, teda z médií typu Denník N alebo SME, alebo vyhlásenie renomovaných osobností, ktoré moju prácu dôverne poznajú.
Touto kauzou sa budeme ďalej zaoberať a v priebehu tohto týždňa vám prinesieme aj zvyšok rozhovoru, v ktorom Roman Michelko vysvetlí ďalšie súvislosti týkajúcich sa proti nemu vedenej mediálnej kampane.

Výzvu historikov v plnom znení ako aj mena signatárov si môžete prečítať tu:

Vyhlásenie historikov na podporu kandidáta do Správnej rady Ústavu pamäti národa Romana Michelka

Slovenskí historici, signatári tohto vyhlásenia, vyslovujeme znepokojenie nad politickou kampaňou vedenou v denníku SME a v Denníku N proti nášmu kolegovi Romanovi Michelkovi. Cieľom tejto organizovanej kampane je na základe vykonštruovaných tvrdení zdiskreditovať Romana Michelka a zabrániť jeho zvoleniu za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Kampaň, ktorá sa po zverejnení jeho nominácie rozpútala v uvedených denníkoch, nesie znaky organizovanej mediálnej popravy.

Za vrcholne tendenčné a lživé považujeme tvrdenie prezidenta organizácie B´nai B´rith Tolerancia Petra Wernera, ktorý bez akéhokoľvek dôkazu na adresu Romana Michelka vyhlásil: „Považujeme tohto kandidáta za absolútne neprijateľného vzhľadom na to, že je dlhodobo známy svojimi pokusmi o spoločenskú rehabilitáciu Jozefa Tisa, zodpovedného za najhoršie zločiny spáchané na židovskom obyvateľstve Slovenska počas druhej svetovej vojny.” Za pozornosť stojí, že doposiaľ žiadna relevantná vedecká inštitúcia a ani nijaký vedecký pracovník takýmto spôsobom Romana Michelka neobvinil.

V tejto súvislosti zodpovedne vyhlasujeme, že Roman Michelko sa nepodieľal a ani sa nepodieľa na rehabilitácii bývalého prezidenta J. Tisa. Jeho publikačná činnosť a spoločenská angažovanosť nedáva žiaden dôvod pre takýto tendenčný a lživý názor. Stanoviská a postoje Romana Michelka, týkajúce sa interpretácie uvedeného obdobia, sú založené na znalosti objektívnych historických faktov a nikdy neprekročili hranice, ktoré sú rešpektované v akademických kruhoch.

Vyzývame vládu Slovenskej republiky a osobitne pána premiéra, aby nepodľahli politickému tlaku určitých síl a záujmových skupín sústredených okolo denníka SME a Denníka N, ktorých evidentnou snahou je poškodiť odbornú reputáciu Romana Michelka s deklarovaným zámerom znemožniť jeho voľbu za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.

V Bratislave 17. júna 2015

Signatári:

prof. PhDr. Július Bartl CSc

Dr. Ján Bobák PhD

prof. Dr. Martin Homza PhD

prof.PhDr. Matúš Kučera DrSc.

PhDr. Martin Lacko PhD

prof. PhDr. Ján Lukačka PhD

prof. PhDr. Richard Marsina DrSc.

PhDr. Peter Mulík PhD

Mgr. Ivan A. Petranský PhD

PhDr. Peter Sokolovic PhD

http://www.hlavnespravy.sk/dalsi-signatari-sa-pridali-k-vyzve-historikov-proti-medialnej-poprave-romana-michelka/635580

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.