Indický filozof: Západ sa má vrátiť k Biblii! + Belgickí lekári pacientov bez povolenia usmrcujú.

Vishal Mangalwadi: Na to je potrebné odvrátiť sa od „falošných teológov“! Aj úspechy techniky sa zakladajú na biblickom myslení: Technika je aplikovaná teológia.

Wetzlar, 25.6.2015 (kath.net/idea) 018 047 – Úpadok kresťanstva v západnom svete možno zadržať, ak sa Západ vráti k Biblii. O tom je presvedčený indický filozof Vishal Mangalwadi (65). Je autorom diela „Kniha Stredu. Akými sme sa stali, čím sme. Biblia je srdcom západnej kultúry“ (Vydavateľstvo `fontis, Bazilej). V interview pre evanjelickú agentúru „idea“ (Wetzlar) vyzýva kresťanov, aby sa odvrátili od „falošných teológov“ a hovorí: „Tak bude možné nové obrodenie.“
sedembolestná-so-synom-v-náručí1
Filozof evanjelickej teológii v Nemecku vyčíta, že Bibliu podkopala. Teologické fakulty – kde dominuje historicko-kritický výklad Biblie – ničia sami seba. Mangalwadi: „Kto chce vedieť o Biblii viac, dnes už nemusí ísť na univerzitu. Môže si čítať Sväté písmo samotné, alebo vyhľadať dobré kurzy: „Každé spoločenstvo sa dnes samotné môže stať univerzitou.“ To, že kresťanské spoločnosti sa stali takými úspešnými, odôvodňuje filozof Bibliou. Reformáciou v 16. storočí začali ľudia vo veľkom počte čítať Sväté písmo. Biblické príbehy pomáhali rozlišovať právo od bezprávia a mali za účinok scivilizovanie Západu.

Kresťanská viera napomáha sebakritiku
Okrem toho kresťanská viera robí človeka schopným sebakritiky. To sa jasne prejavuje najmä u prorokov Starého zákona: „Z poverenia Boha kritizujú politiku vládnucich panovníkov a nemajú strach predtým, že ich zabijú. Biblickí proroci sa zásadne odlišujú od proroka Mohameda v islame. Dôverujú moci slova, zatiaľ čo Mohamed vsadil na moc meča.“
Mangalwadi uvádza, že Biblia vzbudzuje aj zvedavosť pre výskum a Biblia aj hlboko ovplyvnila západné myslenie. Idea nadobúdať poznatky je pre vedu zásadná a vychádza priamo z Biblie. Podnecuje k rozmýšľaniu a vzbudila zvedavosť pre výskum sveta. Mangalwadi poukázal na starozákonnú Knihu prísloví: „(Je) Božou slávou zatajovať veci, (je) slávou kráľov veci vyskúmať“ (25,2).
Naproti tomu vo východných náboženstvách ako budhizmus a hinduizmus nejde o to naplniť si rozum, ale vyprázdniť ho a vypnúť myslenie.

„Technika je aplikovaná teológia“
Podľa Mangalwadiho aj úspechy techniky sa zakladajú na biblickom myslení: „Technika je aplikovaná teológia.“ Kresťanstvo sa stalo priekopníkom cesty pre nové techniky, pretože Biblia zjavila Boha ako Stvoriteľa a nie ako blúznivca a tanečníka ako v hinduizme.

Kresťanské presvedčenia sú hybnou silou západnej techniky. Biblia zdôrazňuje, že dizajn sveta dáva spoznať prácu odborníka a dobrý remeselník má svojou prácou účasť na úžasnom Božom remeselnom umení. Sväté písmo učí, „že konáme z Božieho poverenia, keď stvárňujeme svet“. Božie slovo ďalej človeka vyzýva, aby zodpovedne trávil svoj čas, pretože každý moment je dôležitý. Filozof okrem toho doslova uviedol:
„Tam, kde sa málo číta Biblia, menej sa čítajú aj iné knihy. Pritom bola Biblia dôvodom, prečo západný svet začal čítať aj iné knihy. Existuje k tomu zaujímavá štúdia islamského učenca: Za 1000 rokov sa v arabskom (moslimskom) svete uverejnilo menej kníh, ako v španielsky hovoriacom (katolíckom) svete za rok. Nemci uverejňujú za tri mesiace viac kníh, ako arabský svet za 1000 rokov. Dôvod, prečo sa čítanie kníh v Európe presadilo, nespočíval vo vynáleze kníhtlače. Bolo to čítanie Biblie, ktoré západný duch otvorilo pre zamýšľanie sa nad svetom. Ak Biblia z verejného života zmizne, zmizne aj zvedavosť pre skúmanie sveta.“ -zg-

Eutanázia: Budú naši starkí a chorí voľní ako vtáci?

Belgickí lekári pacientov bez povolenia usmrcujú.
Postihlo to už tisíce ľudí! Hrozí to aj v Nemecku?

Berlín, 26.6.2015 (kath.net/komentár – Petra Lorlebergová/pl) 018 046 – Britské noviny „Daily Mail“ informovali 11. júna 2015 o novej štúdii, ktorá dokazuje, že belgickí domáci lekári pacientov bez povolenia usmrcujú. Očividne to postihlo už tisíce ľudí! V nemeckých médiách túto správu sotva nájdeme, hoci – alebo by sa malo lepšie povedať: „pretože“? – stojíme bezprostredne pred rozhodujúcimi zásahmi do nemeckého zákonodarstva o eutanázii. Budúcu vôľu zákonodarcov zatiaľ nepoznáme. Tvorivú vôľu väčšiny médií v Nemecku však môže nepochybne ľahko prečítať aj v záležitostiach médií menej skúsený divák či čitateľ. V obrazových, zvukových, či printových médiách možno spoznať veľký súhlas s aktívnym usmrcovaním. Spor sa vedie nanajvýš o takých druhoradých otázkach ako: Smú pri tom spolupôsobiť aj komerčné organizácie, alebo má byť usmrcovanie v budúcnosti povolené iba ako „čestný úrad“, či „milosrdným“ (a prirodzene iba úplne neegoistickým) príbuzným“?
eutanazia striekacka
Vráťme sa však k správe v „Daily Mail“: Akademická štúdia uverejnená v „Žurnále medicínskej etiky“, ukazuje, že domáci lekári usmrtili tisíce ľudí, hoci tí na to nedali nijaké povolenie. Väčšinou už ani neboli povolenia schopní, lebo boli v kóme či v pokročilej demencii, alebo lekári rozhodli iným spôsobom, že je v záujme pacienta, aby sa ho vopred nepýtali! Veľmi často lekári neinformovali ani len rodinu o svojom zámere podať pacientovi smrtiacu injekciu. Lekári skôr považovali svoje konanie za medicínske rozhodnutie, ktoré museli urobiť oni sami, ako píšu britské noviny.
Vo všeobecnosti sa podľa štúdie vykoná už teraz v jednom zo 60 prípadov eutanázia bez povolenia.
Polovica bez povolenia usmrtených pacientov mala vyše 80 rokov, dve tretiny z nich boli v nemocnici, ale bez smrteľnej choroby!

Podľa „Daily Mail“ nová štúdia vnáša nové otázky do stále viac kontroverznej diskusie o 13 rokov starom belgickom zákone o eutanázii. V Belgicku zákon lekári veľmi akceptujú, takže teraz už usmrcujú aj deti! Raphael Cohen-Almagor, profesor na Univerzite Hull, k tomu so starosťou hovorí: „Rozhodnutie, ktorý život už nie je hodný žitia, neleží v rukách pacientov, ale v rukách lekárov.“

 

Vzhľadom na návrhy zákonov o eutanázii, ležiace v nemeckom parlamente, musíme sa preto aj v Nemecku pýtať: Bude ešte vôbec strednodobo trestné, ak sa usmrtí niekto starý, chorý, či postihnutý? Bude ešte vôbec existovať zákonná hranica, čo už je vražda? Bude usmrcovanie čoskoro per se dovolené vždy, keď niekto k tomu doloží lekársku či inú kvalifikáciu?

Budú naši starkí a chorí v budúcnosti voľní ako vtáci, bez právnej ochrany a ľudského práva na život?
Je preto potrebné veľmi dôkladne sa prizrieť tomu, ktorí poslanci budú za ktorý návrh hlasovať! -zg-

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.