Sme svedkami konca Európskej civilizácie? Islamizácia EÚ začala

Válka v Evropě pomalu klepe na dveře
Politika Evropských zemí svou podřízeností politice USA přímo ohrožuje životy všech obyčejných občanů a zavádí je na cestu přijetí podmínek NWO, což v konečném důsledku staví Evropu do role novodobé kolonie……………………

Že to nechápete? Nic divného. Mediální mainstreamová masáž už většinu lidí odnaučila myslet a hledat neotřelá řešení. Politici napříč Evropou jsou dobře placení kolaboranti a zrádci vlastních národů, jímž je lež a klam každodenním chlebem.

Jedna stará pravda říká, že vše souvisí se vším a to vskutku současný světový vývoj očividně dokazuje. Občanské války v Iráku, Afghánistánu, Libyi a Sýrii vytváří základy rozkladných společenských procesů v Evropě. Ptáte se jak?? Skrze Uprchlíky. Tito vytvářejí nemalý ekonomický problém, který se přímo přenáší i do roviny společenské, kde působí značné škody a názorové střety. Evropští a tím samozřejmě i Čeští politici (někteří) se nestydí i v této situaci lidem lhát, když tvrdí, že uprchlíci jsou především vzdělaní lidé střední a vyšší třídy. Tomuto nesmyslu může věřit snad jen pan Zaorálek, ale já tedy ne. Člověk střední a vyšší třídy volí zcela odlišné metody opuštění krizových oblastí a nemačká se na přeplněných rybářských člunech či primitivních vorech, kde přímo ohrožuje svůj život. Lidé vyšší třídy mají prostředky a majetky, které chtějí zachránit, ale ti lidé na těch přeplněných lodích a vorech nemají krom holých rukou vůbec nic. Stačí se podívat na záběry těchto běženců. Ti zachraňují jen holý život, o který díky nafoukaným Američanům mohou přijít. Vzdělaný člověk vyšší třídy nekálí na plážích Řecka, Itálie či Francie do moře, nechová se jako agresivní zvíře!!
Poprava vybusninou
Příliv imigrantů samozřejmě nabourá státní rozpočty zemí, kde se budou soustřeďovat, což se bude chtě – nechtě muset řešit. V každém případě to nejvíce odnese domovské obyvatelstvo, jejichž daně budou běženci vysávat skrze státní rozpočty. Tedy my na ně budeme dělat!! Peníze a práce však nejsou!! V tomto prostředí bude jako následek situace vzrůstat nacionalismus a fašismus, čemuž se nelze divit. Pak už bude jen otázkou času, kdy povstane novodobý Hitler. Evropské národy si díky svým kolaborantským vládám a zločinecké organizaci NATO v podstatě naběhly samy na pěst. Staly se spolupachateli zbytečných válek. Dnes je už jen otázkou času, kdy Bašár Assad v Sýrii padne a pak teprve začne mazec. Zmizí totiž nárazníkové pásmo mezi IS a Izraelem a jak víme, tak islamisté a Izraelci se přímo zbožňují. Zde může konflikt eskalovat do značných rozměrů.

Evropa díky migrantům oslabuje a ztrácí svou homogennost, což nahrává USA v posilování jejich pozic. USA si toto velmi dobře uvědomují, a proto hodlají rozmístit 5 000 svých vojáků a těžkou techniku v Evropě. Nelze opomenout, že mnoho amerických vojáků již v Evropě je a to především na základnách v Německu, které je doposud svým způsobem Američany okupovanou zemí. Pět tisíc mužů ve zbrani a s těžkou technikou – to už je pořádně silný kontingent. V žádném případě však nevěřím tvrzením, že tito vojáci přijdou do Evropy kvůli agresivnímu Rusku. To je jen zástěrka pro skutečné záměry. Rusko i USA si jsou totiž vědomi toho, že válka mezi těmito velmocemi by byla katastrofa a že Ruské jaderné nosiče jsou zaměřeny na cíle v USA a naopak. Ani jedna strana by se nevyhnula značným obětem a materiálním škodám, což by je v konečném důsledku oslabilo natolik, že by ztratily své postavení velmocí. Oněch 5 000 vojáků by však mohlo omezit či zastavit postup IS a to mi nikdo nevymluví. Není však zásadní zájem na tom IS zastavovat, protože plní v zásadě to, co je pro USA výhodné. IS je de facto spojenec USA.


USA se skrze války a světový rozklad snaží obnovit svou ekonomickou dominanci, kterou postupně ztrácely. Špinaví Američané chtějí dominovat světu a zaplatit to svými obětmi mají ti druzí. To je špína a hanebnost.
IMG_9430
Je nutné, aby se Evropa postavila zásadně na odpor Americkým záměrům a vydala se jinou, vlastní cestou. Jinak budou i lidé Evropských národů umírat pro Americký imperialismus a expansionismus. Je potřeba nových – PRONÁRODNÍCH VLÁD a zbavení se kolaborantů.

CHCEME LI ŽÍT – POSTAVME SE NA ODPOR

Ram

http://oldrichrambousek.blog.idnes.cz/c/466092/valka-v-evrope-pomalu-klepe-na-dvere.html

Fakt nemáte strach?

Motto: Přihlížíme lavině, která se řítí na naše potomky a kterou nedokážeme zastavit. Neodvratně se blíží den, kdy džihád vzplane i u nás. Pak si možná vzpomeneme, jak křehká byla naše demokracie a naše svoboda.. a z čeho že to vlastně vyrostla, čemu jsme za ni vděčili…
Islam fasizmus

Islamizace začala

Islám není náboženství, jak mu rozumíme my – nedělní dopoledne v kostele pro ty nešťastníky, co nemají lepší program. Je to kompletní, totální, stoprocentní životní systém.
Islám sestává z komponentů náboženských, právních, ekonomických, sociálních a vojenských. Náboženská složka je základem a východiskem pro všechny ostatní.
Islamizace země začíná, když muslimové v ní žijící dosáhnou dostatečného počtu k tomu, aby se domáhali svých náboženských privilegií. Když politicky korektní, tolerantní a kulturně pestrá společnost svolí k prosazení náboženských požadavků muslimů, další komponenty se rovněž dříve či později přihlásí o slovo.

Islam Veni vidi vici

Funguje to následovně: Dokud muslimská populace v zemi nepřekročí 2%, budou krátkozrakou většinou považováni za mírumilovnou menšinu, nikoliv ohrožení pro obyvatelstvo.
To je případ v těchto zemích (píše se rok 2011):
USA – muslimů 0.6%
Austrálie – muslimů 1.5%
Kanada – muslimů 1.9%
Čína – muslimů 1.8%
Itálie – muslimů 1.5%
Norsko – muslimů 1.8%

Od 2 do 5% začínají muslimové získávat následovníky z jiných etnických skupin, často masivním rekrutováním z řad vězňů a členů pouličních gangů.
To se děje v těchto zemích:
Dánsko – muslimů 2%
Německo – 3.7%
Velká Británie – muslimů 2.7%
Španělsko – muslimů 4%
Thajsko – muslimů 4.6%

Praxe získávání velkého množství proselytů z řad kriminálních živlů není ničím novým; už Marco Polo (13.století) ve svém cestopise Milion dosvědčuje:
Saracénští obyvatelé jsou zrádní a nepoctiví. Říkají, že to, co ukradnou či uloupí člověku jiné víry, je jejich a že to není nic zlého. Když mají zemřít, přijde k nim jejich kazatel a táže se jich, věří-li, že Mohamed je pravým božím prorokem. Odpovědí-li že věří, přislíbí jim kazatel věčnou blaženost a odpustí všechno zlé, čeho se kdy dopustili. Tak se stalo, že se k jejich víře přihlásilo mnoho Tatarů, protože viděli, že jim nebrání v zločinech. (Zdeněk Vavřík: Dobrodružství Marca Pola, SNDK Praha 1957, str. 69)

Anglická verze

Od 5% výše se muslimové těší politickému vlivu neúměrně vysokému vůči jejich procentu v populaci. Například usilují prosadit rituálně čistou (podle islámských norem) stravu halal, což zajistí práci spoustě muslimů, kteří ji budou připravovat. Vyvíjejí nátlak na supermarketové řetězce, aby nabízely halal na svých regálech, spolu s hrozbami, co by mohlo znamenat nevyhovění.
To se děje v těchto zemích:
Francie – muslimů 8%
Filipíny – muslimů 5%
Švédsko – muslimů 5%
Švýcarsko – muslimů 4.3%
Holandsko – muslimů 5.5%
Trinidad a Tobago – muslimů 5.8%

Od této chvíle začínají tlačit na vládu země, aby jim umožnila vládnout si samostatně (v rámci svých ghet) podle islámského práva Šaría. Ultimátní cíl všech muslimů je dostat pod Šaríu celý svět.
Když se počet muslimů v zemi začne blížit 10%, objeví se bezpráví jakožto výraz jejich nespokojenosti se svým postavením ve společnosti. V Paříži již vídáváme hořet auta. Jakákoliv ne-muslimská akce uráží islám a vyprovokuje povstání a hrozby, jako např. v Amsterdamu při opozici vůči Mohamedovým karikaturám a filmům o islámu.
Tyto tenze jsou na denním pořádku, zejména v muslimských oblastech jako:
Guyana – muslimů 10%
Indie – muslimů 13.4%
Izrael – muslimů 16%
Keňa – muslimů 10%
Rusko – muslimů 15%

Po dosažení 20% může národ očekávat výtržnictví pod jakoukoliv záminkou, formace vojenských jednotek jihadu, příležitostné vraždění a vypalování křesťanských kostelů a židovských synagog.
Příklad: Etiopie – muslimů 32.8%

Po dosažení 40% národ zakouší rozšířené masakrování, neustálé teroristické útoky, probíhající trvalou válku:
Bosna – muslimů 40%
Čad – muslimů 53.1%
Libanon – muslimů 59.7%

Od 60% země zažívá nespoutané pronásledování ne-muslimů, vyznavačů kterýchkoliv jiných náboženství, včetně „nepřizpůsobivých“ muslimů, sporadické etnické čistky (genocidy), uplatňování práva Šaría jako zbraně, a daň (Jizya) uvalenou na nevěřící ponechané naživu:
Albánie – muslimů 70%
Malajsie – muslimů 60.4%
Katar – muslimů 77.5%
Súdán – muslimů 70%

Ve filmu Bez dcerky neodejdu vidíme mimo jiné i upřímné přesvědčení muslimů, že islámské zotročení dětí, žen, Vás i celého světa je to nejlepší, co všem mohou dát.

S prvním hříchem Adama a Evy vstoupily do světa věci, které tam předtím nebyly:
(1) vina – udělali, co neměli (Genesis 3:6)
(2) hanba – styděli se, že jsou nazí a přepásali se (3:7)
(3) strach – schovali se před Bohem ze strachu (3:10)

Křesťanství přikládá primární důležitost vině: hřích byl spáchán, musí být odčiněn a potrestán. Proto přišel Ježíš Kristus na svět, aby odpykal trest za hříchy lidí. Do nebe nejdeme proto, že bychom nikdy nic neprovedli, ale proto, že naše hříchy byly odpuštěny.
Islám však zdůrazňuje hanbu a strach. Davy v ulicích volají po smrti židů a křesťanských psů ani ne tak proto, že by jim nějací konkrétní tolik vadili, jako ze strachu, že smrt by potkala je samotné, kdyby to nedělali.
Strach determinuje rozhodování, i když nejde zrovna o jihad
S hanbou se muslimové vyrovnávají vskutku hrdinně. Když hoch ukradne na trhu jablko a přivede ho policista, je syn potrestán ne proto, že kradl (vina), ale za to, že se dal chytit (uvedl na rodinu hanbu). Kdyby neprovdaná dcera otěhotněla, nejstarší bratr má povinnost ji veřejně (na tržišti) zastřelit, aby tak napravil pošpiněnou rodinnou čest.
Tato série fotografií dokumentuje, jak svou čest uhájili muslimové, které ranilo, že se jejich vyvolená odmítla za ně provdat:

Tady zase, s českými titulky, můžete poznat manželskou lásku muslimů, kterým nevěsty nedaly košem (asi nechtěly skončit poleptané kyselinou). Na Západě se tomu říká domácí násilí.
Povšimněte si, že za „mírné bití“ (doporučované jako potřebné tak jednou týdně) je považován stav, kdy žena nekrvácí z otevřených ran, nemá zlomené kosti a přežije to. Všichni respondenti zmiňovaného průzkumu používají k vyjádření lásky manželce elektrický kabel.

Po dosažení 80% očekávejte denní zastrašování a násilný jihad, v některých zemích státem organizované etnické čistky a genocidy, protože zde už se směřuje k vyhlazení či vyhnání všech nevěřících a dosažení 100% muslimské společnosti, jak k tomu dochází v zemích jako:
Bangladéš – muslimů 83%
Egypt – muslimů 90%
Gaza – muslimů 98.7%
Indonésie – muslimů 86.1%
Írán – muslimů 98%
Irák – muslimů 97%
Jordánsko – muslimů 92%
Maroko – muslimů 98.7%
Pákistán – muslimů 97%
Palestina – muslimů 99%
Sýrie – muslimů 90%
Tádžikistán – muslimů 90%
Turecko – muslimů 99.8%
Spojené Arabské Emiráty – muslimů 96%

100% nastolí mír zvaný „Dar-es-Salaam“ – islámský dům pokoje. Zde by měl být klid, protože všichni jsou muslimové, madrassa je jediný druh školy a Korán je jediný dovolený text.
Toho již bylo dosaženo v těchto zemích:
Afghánistán – muslimů 100%
Saúdská Arábie – muslimů 100%
Somálsko – muslimů 100%
Jemen – muslimů 100%

Do jedné takové školy nahlédneme i ve filmu Kandahár
Film je na serveru ulozto.cz s českými titulky. Pro nakouknutí do školy postačí pustit si jej po stažení od 17. do 21.minuty (i když celý film je úžasný). A že autor ani v nejmenším nenadsazuje, dokládají např. tyto video dokumenty:

Madrasy v Pákistánu jsou označovány za „továrny na jihad“ (Jihad factories), protože studenty vyučují boji a obsluze zbraní.
Bohužel, ani zde není mír, protože v těchto 100% muslimských státech chrlí ti nejradikálnější muslimové nenávist všude kolem sebe a svou krvežíznivost uspokojují zabíjením méně radikálních muslimů, z jakýchkoliv důvodů.

„Než mi bylo devět, naučil jsem se základnímu kánonu arabského života. Byl jsem to já proti svému bratrovi; já a můj bratr proti našemu otci; moje rodina proti mým bratrancům a klanu; můj klan proti kmenu; kmen proti světu; a my všichni proti nevěřícím.“ (Leon Uris: The Haj)

Toto video ukazuje mladíka, který vystřílel banku plnou Afgánců, tj. 100% muslimů, jen proto, že to dostal rozkazem, žádnou zášť proti nim nechoval. Tvrdí, že mu bylo řečeno, že to byli „Zápaďáci“ (Westerners) převlečení za Afgánce. Možná lže, možná lhal jemu ten, kdo ho tam poslal. Je v tom nějaký rozdíl?

Je důležité vědět, že v některých zemích s procentem muslimů daleko pod 100%, jako je např. Francie, žijí menšinové muslimské populace v ghetech, ve kterých je muslimů 100% a kde vládne právo Šaría. Státní policie do těchto ghet nikdy nevkročí. Nejsou zde státní soudy, školy, žádné nemuslimské podniky. Hostující země odevzdala svou půdu Alláhovi.

Z vojensko-strategického hlediska je gheto již dobytým a obsazeným územím.
V takové situaci muslimové neintegrují do komunity hostitelského národa. Děti navštěvují madrassy, učí se pouze Korán, popřípadě zacházet se zbraněmi. Pouhé stýkání se s nevěřícími je zločin trestaný smrtí. A tak v některých zemích mají muslimští imámové a extrémisté daleko větší vliv a moc, než jakou indikují národní statistické průměry.
Dnešní 1.5 miliardy muslimů tvoří 22% světové populace. Jejich porodnost je vyšší než u křesťanů, židů, hinduistů budhistů a všech dalších náboženství. Koncem 21.století dosáhnou muslimové (pokud všechno půjde dnešním tempem) 50% světové populace.

Budoucnost už není, co bývala

Přihlížíme lavině, která se řítí na naše potomky a kterou nedokážeme zastavit. Neodvratně se blíží den, kdy jihad vzplane i u nás. Pak si možná vzpomeneme, jak křehká byla demokracie a z čeho že vlastně vyrostla, čemu jsme za ni vděčili. Příliš pozdě, kdoví zda vůbec někdy, otevřeme oči k pravdě, že rovnost všech lidí a emancipace žen je ovoce POUZE kultur ovlivněných Biblí – tedy západní civilizace.
Je založena na novozákonních verších jako „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.“ (Galatským 3:28) Všichni jsou hříšníci, proto v potřebě Spasitele jsou si všichni rovni. V ničem jiném. Křesťanské kultury jediné na světě zrušily otroctví a daly rovnoprávnost ženě.
Kdo vykřikuje, že křesťanský fundamentalismus je srovnatelný s islámským extrémismem, neví, co mluví, nezná ani jedno ani druhé. Stejně tak každý, kdo tvrdí, že všechna náboženství uctívají téhož boha. Ale co. Laciní tlučhubové budou dál vyřvávat své názory o tom, že církev je to nejhorší zlo, jaké kdy lidstvo zplodilo, a dokládat to křižáckými výpravami.

Pravda, kdyby je tenkrát křesťané nevypráskali z Evropy, mohli jsme být „spontánním společenským vývojem“ už dávno někde na úrovni Afghánistánu či Somálska.
Kriziak
Lavina už je spuštěna.
Starostové a městští zastupitelé budou nadále udělovat souhlasy ke stavbám mešit (center budoucích ghet), protože jsou buďto slepí a nepoučení, a nebo jenom nechtějí vidět své rodiny vyvražděné.

http://www.atllanka.net/index.php?text=64-lavina-islamizace-spustena

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.