Pre teror IŠ sa moslimovia stávajú kresťanmi. + Pápež cestuje do Ánd. Františka v Bolívii nijako šetriť nebudú.

Lake Forest/Sinsheim/Wiesbaden, 28.6.2015 (kath.net/idea) 018 055 – Násilie islamských teroristov vedie k tomu, že mnohí moslimovia sa od svojej viery odvracajú a stávajú sa kresťanmi. Informuje o tom informačná služba Assist (Lake Forest/Kalifornia). Svoju vieru moslimovia spochybňujú zvlášť kvôli krutostiam teroristickej organizácie Islamský štát páchaných v mene Alaha.
Poprava v bazene. 1png
Odborníci na misie zistili, že od teroristických útokov v USA 11. septembra 2001 sa obrátilo na kresťanstvo viac moslimov, ako predtým za 14 storočí islamskej histórie! Mnohí svoju vieru v Ježiša však zo strachu pred odplatou moslimami zatajujú.
Ako povedal vedúci Evanjeliového spoločenstva Stredný Východ (EMO), Reinhold Strähler z nemeckého Wiesbadenu, pre evanjelickú agentúru „idea“, nemá informácie o tom, či teror IŠ viedol k ešte viac obráteniam. No sťatie 21 egyptských koptov vo februári v Líbyi militantmi IŠ spôsobilo, že egyptskí moslimovia sú zhrození a hlbšie sa nad všetkým zamýšľajú. Hlboký dojem na nich urobila najmä ochota kresťanov odpúšťať. Je isté, že moslimský svet sa rozhodne mení.
Strähler poukázal na knihu „Vietor v dome islamu“ Američana Davida Garrisona. Z nej je jasné, že od prelomu tisícročia vzniká „hnutie obrátenia“. Garrison definuje toto hnutie ako skupinu najmenej 1000 kresťanov alebo 100 nových domácich cirkví príp. farností v rámci islamského spoločenstva. Strähler: „To v histórii cirkvi ešte nikdy nebolo a je to fenomenálne.“
muslim-hospitalized
Tlačový hovorca DMG interpersonal, Theo Volland zo Sinsheimu, sa vyslovil, že pozná prípad, keď sa moslimský bojovník na základe pomoci kresťanov jeho manželke a deťom v susednej Sýrii stal kresťanom. Láska, s ktorou sa jeho rodine pomáhalo, sa toho muža hlboko dotkla. Možno tiež pozorovať, že v Iráne sa mnohí moslimovia zaujímajú o kresťanskú vieru. To však má menej do činenia s IŠ, ale skôr vo všeobecnosti so zlými životnými podmienkami.

Dlhodobo viac moslimov ako kresťanov
Podľa dlhodobej štúdie amerického výskumného inštitútu Pew vo Washingtone sa však náboženské zloženie svetovej populácie v budúcich desaťročiach zásadne zmení v prospech moslimov. Do r. 2050 sa islam dostane z hľadiska počtu veriacich dostane na úroveň kresťanstva. Po r. 2070 by mohli moslimovia počet kresťanov aj prekročiť, ak doterajší vývoj vytrvá. Príčinami sú rýchlejší populačný rast moslimov, ale aj zmeny náboženstiev.
Aj keď sa kvôli teroru IŠ moslimovia obracajú na kresťanov, tak kresťanstvo podľa Pew v minulých 5 rokoch stratilo 66 miliónov veriacich, zatiaľ čo moslimovia sa rozrástli o 3,2 milióna prívržencov. -zg-

Pápež cestuje do Ánd: Copacabana, keksy z koky a zebry

Františka v Bolívii nijako šetriť nebudú.
Komentár Johannesa Pernsteinera, Kathpress

Viedeň-La Paz, 27.6.2015 (kath.net/KAP) 018 050 Bolívia je najväčšou z troch cieľových krajín v rámci cesty pápeža Františka do Južnej Ameriky. Pápež priletí 8. júla do Ekvádora v krajine Ánd a už 10. cestuje ďalej do Paraguaja.
Pre organizátorov cesty vo Vatikáne je Bolívia problematická najmä zo zdravotného hľadiska. Pápež nezvyknutý na vysokohorské podmienky, ktorý od mladosti žije iba s jednou zdravou časťou pľúc, sa po príchode z Ekvádora popoludní 8. júla vydá do hlavného mesta La Paz vo výške 3600 metrov nad morom. Už večer pocestuje zasa do nižšie položeného mesta Santa Cruz de la Sierra, kde strávi jeden a pol dňa až do odletu do Paraguaja.
No ani v štyroch hodinách v hlavnom meste kozmopolitného štátu v Andách sa pápež nebude šetriť a aj tu absolvuje veľmi hustý program. Navštívi prezidenta Eva Moralesa vo vládnom paláci, stretne sa s kňazmi v katedrále, zastaví sa na nunciatúre a pripomenie si obete diktatúry. A ešte predtým, hneď pri prvom kontakte s bolívijskou zemou na letisku hlavného mesta El Alto – ktoré je dokonca vo výške 4100 metrov – požehná František sochu patrónky národa, Panny Márie z Copacabany, presne ako to už pred 27 rokmi urobil Ján Pavol II. Požehná repliku originálu z r. 1583, ktorá sa uchováva v Bazilike sv. Františka pri Jazere Titicaca, ktorá je pútnickým miestom, a ktorého návštevu František z nedostatku času nevykoná.
Soche Panny Márie vyrezanej potomkom Inkov sa pripisuje veľa zázrakov. Podľa nej napríklad pomenovali známu pláž v brazílskom Rio de Janeire, kde kedysi stroskotal námorník a postavil tam kaplnku po tom, čo vzýval o pomoc v rozbúrenom mori Pannu Máriu z Copacabany.
Ešte na ceste z letiska do La Pazu sa chce František nakrátko zastaviť pri diaľnici na mieste, kde 21. marca 1980 našli 21 výstrelmi usmrteného jezuitu Luisa Espinala. Jezuitu, ktorý bol jednou z početných obetí krutého režimu Luisa Garcíu Mezu (1980-1981), pripomína kríž na tomto mieste, ale aj vyznamenanie, ktoré pápež prevezme od bolívijského parlamentu, ako oznámil predseda senátu José Alberto Gringo Gonzales.

Františkov tieň
Takmer stálym sprievodcom pápeža v La Paz, ako aj v Santa Cruz bude prezident Evo Morales, ktorý sa s pápežom Františkom stretol už trikrát – v septembri 2013 a v októbri 2014 vo Vatikáne, ako aj na Svetových dňoch mládeže v Riu. Prezident, ktorý v januári začal tretie funkčné obdobie, je v krajine sporný. Kritici ho obviňujú, že vedie krajinu do diktatúry a málo robí proti obchodu s drogami. Okrem toho sa pranieruje rozpočet pre zdravotníctvo, ktorý tvorí iba 6,23 percenta štátneho rozpočtu – pričom hlavným kritikom medzi protivníkmi vlády je kňaz Mateo Bautista.
Morales vyzval, aby sa ideologické otázky pri návšteve pápeža odložili a aby Františka občania privítali. Musí sa zachovať povesť Bolívie v zahraničí a návšteva má okrem toho priniesť posilnenie v našej viere, ako vyhlásil.
Bol to sám Morales, ktorý pohol organizátorov cesty, aby pápež navštívil mesto Santa Cruz – namiesto, ako plánoval Vatikán, Tarije. Tu sa summitom G77 už raz úspešne konalo medzinárodné stretnutie, ako sa odôvodňovalo. Okrem toho tu chceli Františka privítať na druhom „Svetovom stretnutí ľudových hnutí“.
Na tomto stretnutí 9. júla chcú Moralesom podporovaní roľníci pestujúci koku pápežovi odovzdať produkty ako keksy či čaj z tejto rastliny, ktorá slúži ako surovina kokaínu a spadá pod medzinárodnú dohodu o omamných látkach z r. 1961, zatiaľ čo v Bolívii, Peru a Kolumbii sa legálne pestuje. Morales v r. 2011 z dohody vystúpil a vehementne sa zasadzuje za legalizáciu využívania koky ako požívatiny a kozmetického prostriedku.

Kritika pracovných a väzenských podmienok
Pápež sa naproti tomu nestretne s domorodcami Bolívie – z časových dôvodov – ako vyhlásil hovorca medzinárodnej charity Caritas, Juan Carlos Velasquez. Vedúci zástupcovia domorodcov z chránenej oblasti a Národného parku Isiboro-Secure (TIPNIS) dúfali, že ich František podporí v proteste proti ceste, ktorá má viesť krížom cez ich územie. Protesty až po hrozbu blokády ciest vyslovili aj baníci štátnej bane Colquiri, ktorej odbory sa už mesiace sporia s vládou o svojich pracovných podmienkach.
Mimoriadnu pozornosť verejnosti vyvolá Františkova návšteva väznice Palmasola 10. júla, kde pápež požehná väzňov a vypočuje si ich svedectvá. Podľa médií väzni odovzdajú pápežovi list, v ktorom sa sťažujú na podmienky vo väzení. Hovorí sa aj o obžalobe pomalej justície, čo je príčinou preplnených väzníc, nedostatočného zásobovania liekmi a potravinami, ako aj veľkých problémov pri opätovnom začleňovaní sa do spoločnosti.
Zo 14 000 väzňov v Bolívii žije 5300 v Palmasole, ktorá je nielen najväčšou, ale aj najproblematickejšou väznicou krajiny. Stále znova tam dochádza k nepokojom, pri ktorých pred dvomi rokmi prišlo o život 35 ľudí, medzi nimi traja cudzinci a 18-mesačné dieťa. Pre problémy v justícii zostáva väčšina väzňov roky vo väznici bez rozsudku. Návšteva pápeža by tu mohla aspoň krátkodobo priniesť pozitívne účinky. Bolívijské súdy oznámili, že procesy s väzňami v Palmasole urýchlia.

Maratón pre pápeža
Cirkev a štát sa na všetkých úrovniach pokúšajú pripraviť na masový príliv 2-3 miliónov veriacich na veľkej omši v Santa Cruz 9. júla, medzi nimi budú mnohí z Brazílie. Karmelitánky mesta pečú 600 000 hostií pre pápežskú omšu, biskupi naliehavo opakujú výzvy, aby veriaci otvorili svoje domy a prijali pútnikov. Mestská správa vytvára armádu organizátorov dopravy, ktorý budú odetí do kostýmov zebry a bezpečnosť a náboženský charakter pápežovej návštevy má napomáhať aj zákaz alkoholu.
Biskupská konferencia tiež nalieha na farnosti, aby sa duchovne pripravovali na túto cirkevnú mega-udalosť. Zorganizovali aj súťaž piesní, v ktorej sa presadil hudobník Carlos Soria proti 72 súťažiacim a svojím videoklipom „Con Francisco“ sa môže oficiálne označovať za autora uvítacej piesne pre pápeža.
Diecézy sa však zapájajú aj športom – napríklad v Diecéze El Alto boli v sobotu bežecké preteky pod heslom: „S Františkom ohlasujeme radosť z Evanjelia.“ Nazvali to síce maratónom, no beh bol iba na 5 km.

Skrášľovacia ofenzíva v La Paz
Náklady na opatrenia vlády krajiny ďaleko presahujú asi 300 000 eur na reklamy pre turistov. Je enormné úsilie využiť tento čas na skrášlenie miest aj v La Paz. Správa hlavného mesta poskytla všetkým majiteľom domov, ktorý dostavajú domy pred 7. júlom, zníženie daní o 80 percent. Ak fasády na ulici premaľujú, dostanú zľavu 50 percent. Podľa oficiálnych údajov je sedem z desiatich domov v hlavnom meste nedokončených, k čomu prispelo aj to, že za dokončený dom sa platia vyššie dane.
Až 74 percent Bolívijčanov sa hlási ku katolíckej viere, 22 percent k inej kresťanskej viere a 3 percentá tvoria agnostici a ateisti. Dve tretiny obyvateľstva navštevujú pravidelne bohoslužby – 36 percent každú nedeľu a 37 aspoň mesačne – iba 5 percent nikdy, ale 3 percentá dokonca denne. –zg-

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.