LGBT pritvrdila: Chceme polygamiu!!!, časť 02. + USA: Kresťanské hodnoty razantne miznú

Je to už dávnejšie, čo som napísal článok s názvom LGBT pritvrdila: Chceme polygamiu a incest. Článok vtedy mimoriadne zarezonoval. Ukázalo sa, že bol písaný klávesnicou veštca.
Nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu v SŠA rozvrátilo ponímanie manželstva ako výnimočnej a spoločnosťou preferovanej formy spolužitia. Napriek tomu, že pre vstup do manželstva sa neskúma sexuálna preferencia a je teda táto forma manželstva ako zmluvný vzťah už dnes pre všetkých s upresnením, že ho môže uzatvoriť akýkoľvek plnoprávny a dospelý muž s akoukoľvek plnoprávnou a dospelou ženou bez ohľadu sexuálnej orientácie, teda aj gej s lezbou. Schválením homosexuálnych manželstiev sa tak väčšinové obyvateľstvo stáva diskriminovaným. Heterosexuáli nemajú právo na heterosexuálne manželstvá. Majú možnosť využiť len tie pre všetkých – tradičné.

Poligamia

Omyl číslo jedna alebo lož o láske.

Manželstvo ako zmluvný vzťah muža a ženy rozhodnutím Najvyššieho súdu SŠA tak zaniká. Tvrdenie, že redefiníciou manželstva tak víťazí láska, je blud. Manželstvo nestojí na láske, ale dohode. Pokiaľ by manželstvo stálo na láske, musela by byť láska merateľná veličina uvádzaná v jednotkách lásky podobne ako pretlak v parnom valci vyjadríte v pascaloch a čas strávený pri plotni v hodinách. Pokiaľ by mali mať naši pestrofarební bratia a pestrofarebné prepelice pravdu, manželstvo stojace na láske by ochladnutím citov automaticky zanikalo. Stačilo by iba zájsť na úrad certifikovaných meraní a nechať si úradne potvrdiť pokles hodnôt lásky.
Ak si zadefinujete manželstvo ako vzťah lásky, potom čo urobíte s päticou mužov prechovávajúcich opätovanú lásku k vysokoškolskej pobehlici? Znamená to, že filozofické nástroje použité na rozvrat prirodzeného manželstva a prirodzenej rodiny môžu (=musia) byť použité aj na uzákonenie akéhokoľvek vzťahu ľudí založenom na láske. Kľudne by mal mať toto právo aj ten blbeček z Titanicu – neviem si spomenúť na jeho meno – uzavrieť manželstvo so stotisíc fanynkami. Ak ho budú milovať a on ich tiež – po preverení parametrov lásky úradom certifikovaného merania.
Láska však neprekvitá iba ľuďmi opačného pohlavia, rovnakého pohlavia, z času na čas sa pohlavia meniaceho, ale aj medzi pokrvnými príbuznými. Prijatie tézy o láske ako jedinom ukazovateli akceptácie vstupu do manželstva tak dáva právo na jeho uzavretie aj medzi otcom a dcérou, matkou a vnučkami alebo tým spomínaným blbečkom a jeho tristotisíc deťmi.

Láska ako základná podmienka pre vstup do manželstva tak dovolí redefinovanie nielen polygamie a incestu, ale aj zoosexuality a pedosexuality. Chcete snáď spochybňovať čistú lásku medzi oteckom a jeho štvorročným synčekom? Nie ste náhodou pedofób? Alebo neveríte na lásku medzi človekom a zvieraťom? Veď už vaše matere poznali príslovie o štvrnohom najlepšom priateľovi človeka a verte mi, nemali tým na mysli polohu manželky na barana.

Láska má mnohé podoby. Je láska ku krémešu, k motorkám, k exkrementom (o nej by mohol celé hodiny rozprávať LGBT aktivista pán Hitler)… Prečo nie aj právo nekrosexuálov na lásku? Prečo by ctiteľ mŕtvol a milovník pachu rozkladajúceho sa mäsa nemohol sa špacírovať po meste so svojou nebohou láskou, prípadne ten blbeček z nemohol mať právo na erotické párty v záhrade pána prezidenta s celou osádkou a posádkou Titaniku? Ak to bude z lásky?

Popretie princípu „menej štátu“.

Všetky medziľudské vzťahy a formy sexuality by mali zostať vecou súkromnou. Je chybou, že sa títo aktivisti dožadujú demonštratívnych sobášov ako prejavov lásky adresovaných verejnosti. Máš niekoho alebo niečo rád – je to Tvoja vec. Neotravuj tým spoločnosť. Nezaťažuj tým spoločnosť. To, čo chýba v tejto propagandistickej téme je princíp zavedenia odluky sexuality od štátu. Pokiaľ sexuálnym socialistom zostali aspoň zbytky zdravého rozumu v hystérii bláznovstva, musia použitím logiky uznať, že potenciálne plodivý vzťah biologickej ženy a biologického muža môže vyústiť do neočakávaného príchodu detí v čase a množstve, ktoré tento pár môžu bytostne ohroziť na exustencii. Preto tá podpora forme manželstva v podobe, ako je vnímaná zdravo uvažujúcou časťou populácie. Usporiadanie vzťahov plodivého páru do manželstva tak vytvára prienik toho najlepšieho, čo socializácia vzťahov spoločnosti ponúka. To nie je diskriminácia iných, to je prienik zdravého rozumu.

Prečo nie polygamia?

Už čoskoro dorazí do médií argumentácia o prirodzenosti polygamie v prírode podobne, ako sa homosexualita pretláčala delfínmi, opicami „BoBo“ alebo austrálskymi ovcami. Veď nie je pokrytectvom, ak ľudia sú donútení (!) žiť v manželstve a pritom majú viacero skrývaných mileneckých vzťahov? Ako len môže závidieť zhrbená žena svojej kamarátke, ktorá si do bytu pozvala ešte päť ďaľších párov mladých ženských rúk na radosť svojho urasteného manžela? Ako len dobre a rýchlo sa potom peria a varí, všetkým sa darí? A nie je to snáď až 5 násobne viac lásky pre dieťa majúcich 5 mám?
Človek sa dokáže sústrediť poriadne len na jednu vec. Ak robí 5 vecí naraz, neurobí žiadnu dokonale. A to platí aj v prípade, že tými vecami sú dámy.
Vynikajúci bloger Lukáš Krivošík píše, citujem:

Nakoľko mnohí z nás úspešne argumentovali, že ohľad na tradíciu nie je legitímnym dôvodom pre obmedzený prístup k manželským právam podľa rôznych skupín, nasledujúci krok sa zdá jasný. Mali by sme obrátiť naše úsilie k právnemu uznaniu manželstiev medzi viac ako dvomi partnermi. Je čas legalizovať polygamiu.“
Ide o názor akademika Fredrika deBoera z Indiany, ktorý v piatok zverejnil na svojej stránke Politico Magazine. Vo svojom článku víta čerstvé rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, podľa ktorého po novom už majú povinnosť sobášiť osoby rovnakého pohlavia všetky americké štáty. A zároveň nachádza ďalší „zdroj nerovnosti“, žiadajúci si štátny zásah pre jeho odstránenie.
Frederik deBoer nie je prvý ani jediný. Zrovnoprávnenie polygamie ale aj zoosexuálnych vzťahov je či bolo agendou mnohých LGBT aktivistov. Jedným z nich bol aj pán Kameny, aktivista, ktorého zásluhou bola homosexualita vyradená zo zoznamu chorôb – podvodom. Svojou troškou do mlyna prispel aj Poliačik zo strany SaS, ktorý s v rozhovore pre RTVS vyhlásil, že s polygamiou nemá vážnejší problém.
Usmievavý český sexuológ Radim Uzel paradoxne rovnakými pychologicko-spoločenskými dôvodmi, akými sa ohradzuje pán Škoda pri ohajobe incestu, zdôvodňuje normálnosť polygamie. A doslova tvrdí, že:
“Každý muž je už ze své biologické podstaty polygamním živočichem – tíhne k mnohoženství. Zatímco žena je schopna v životě porodit asi 12 – 14 dětí, muž může mít potomků tisíce – potřebuje k tomu ale více žen. Židovsko-křesťanská morálka zákonem předepisuje každému muži jednu ženu. Není to opatření biologické, ale sociální, politické a ekonomické. Většina světa umožňuje mnohoženství, vede to však k neblahým politickým důsledkům. Muži, na které se nedostanou partnerky, se radikalizují, jsou iniciátory revolucí a propadají terorizmu. Víceženství kvete také lépe v zemích větších ekonomických rozdílů mezi muži. Pro ženu je výhodnější být druhou nebo třetí partnerkou boháče než jedinou manželkou chudáka.”
Zdroje tu.(doporučujem prečítať)

Redefinícia manželstva tak prináša kultúrny prevrat spoločenského prostredia, ktorý logicky vyústi do redefinície Deklarácie ľudských práv a slobôd. Vyústením takého vývoja bude redefinícia hodnoty ľudského života a prirodzenosť vraždenia tak, ako je to v prírode bežné. Už dnes sme si zvykli na vraždenie detí v lone matky a počet obetí tohoto besnenia dosahuje číslo vysoko prekračujúce milardu. Krv miliardy najmenších ľudí je preliata pre šialenstvo konzumu a egoizmu. Dnes vraždíte deti do 12 týždňa od počatia. Dnes… A zajtra? Blázni opantaní ideológiou farieb dúhy prichádzajú s novými redefiníciami. Sekulárni humanisti volajú po práve matky zabiť svoje zdravé dieťa – len tak, ak sa jej zachce! Aj po narodení. Vraj pokiaľ to dieťaťko nemá sny, ciele a túžby, je len na úrovni mäsa, hydiny či králika. Jete mäso? Je tiež zo živých tvorov. Prečo teda nezabíjať aj narodené deti?

Prečo?
Alebo „rozboríme sveta starý základ“

EU sa naviazala na zločinnú ideológiu homosexualizmu. Na pozadí ideologizácie štátov je patologická nenávisť voči poriadku veci a usporiadanosti sveta na základe zdravého rozumu a logiky. Liberalizmus a islamský štát spája nenávisť voči tomuto normálnemu svetu a možno stále hlasnejšie súhlasiť s pánom Čarnogurským tvrdiacim, že hlavné bremeno boja proti totalite liberalizmu je na pleciach kresťanov a Cirkvi.
Cirkev je zjavne poslednou baštou zdravého rozumu.
Ak vy si dávate otázky typu: Prečo by manželstvom nemohlo byť aj súžitie homosexuálov, potom iní si môžu dávať rovnako logické otázky: Prečo by manželstvom nemohol byť vzťah piatich ľudí, prečo by manželstvom nemohlo byť súžitie zvierat a ľudí. Prečo by manželstvom nemohlo byť všetko? Prečo sa môžu zabíjať deti do 12. týždňa a nie do 13eho? Prečo nie aj po 15.om alebo po narodení? Prečo nezabíjať nezamestnaných? Prečo nezabíjať dôchodcov, ak to ušetrí peniaze v štátnom rozpočte? Prečo nezabíjať škaredé ženy, keď sekulárni humanisti sa dožadujú vraždenia detí s vývojovými vadami a downovým syndrómom? Prečo nezabiť suseda, ak má v záhrade také pekné marhule alebo prečo nezabiť znásilnenú dievčinu, ak by Ťa mohla usvedčiť zo znásilnenia? Prečo platiť za faktúry, ak stačí veriteľa podrezať? Prečo platiť spravodlivú mzdu, keď legálne sa môže tunelovať a drancovať prírodné zdroje v Afrike vyspelou civilizáciou západu s redefinovanými manželstvami? Prečo zachraňovať utečencov topiacich sa v Stredozemnom mori, ak sú príťažou? Prečo nevyvolať vojnu na Ukrajine, ak zabezpečí pre EU gigantické zásoby čierneho uhlia v Doneckej panve? Prečo neprehliadať genocídu Arménov, ak nám Turci dodávajú lacné rifle? Prečo sa o niečo usilovať, keď život je len márnosť nad márnosť? Načo študovať, budovať, robiť skutky milosrdenstva, keď naša Zem a život na nej raz skončí v plameňoch slnečných?

Moderná spoločnosť zavrhujúca Boha ako stredobod morálky, pravdy a bytia sa ocitá na rozbúrenom oceáne nezmyselnosti bytia. Kresťanstvo v tomto priestore a v mori chaosu a nezmyselnosti bytia prináša svetlo pravej skutočnej orietácie. Buď prijmeš to svetlo alebo sa roztrieskaš na skalách a skončíš v hlbinách temnoty násilia a smrti. Buď si zvolíš cestu prirodzenosti vzťahov alebo sa Tvojim zmyslom stane sebecká pôžitkovosť. Dráždenie nervov s cieľom vnímať príjemné bez nadväznosti na užitočnosť. Zmyslový klam zotročujúci bytie v závislostiach konzumu, návyku na slasti vedúcej k chradnutiu tela a duše.

Moderná spoločnosť si zvykla. Zvykla si na cenzúru, idelogizáciu, manipuláciu. Zvykla si na prehliadanie utrpenia. Zvykla si na chvíľkovosť slastí. Zvykla si na plné koše rozkoše a blahobytu a tých, ktorým berie aj tie posledné omrvinky, necháva topiť v oceáne ľahostajnosti. Predefinovala pýchu na zdravé sebavedomie, ktoré pohŕda biedou. Namiesto pocitov súcitu s núdznymi nám dáva možnosť voľby – pohŕdanie prosiacimi. Lakomstvom ste nazvali drancovanie, no ľudí z vydrancovaných krajín nechávate utopiť sa v mori. Vyhadzujete miliony ton potravín a tvrdíte, že Zem neuživí všetkých. Lásku ste zamenili za smilstvo a zodpovednosť si kupujete v lekárňach. Obžerstvo skrývate pred hladujúcimi a ospravedlňujete ho právom na súkromie. Nechali ste sa paralyzovať lodivodmi štátov a netušíte, že sa stávate len smetím mocných. Ako dobre vypasené svine pred porážkou.

Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk: http://vybrali.sme.sk/c/LGBT-pritvrdila-Chceme-polygamiu-cast-02/
Zverejnil Ludvik

http://pohladobcana.blogspot.sk/2015/06/lgbt-pritvrdila-chceme-polygamiu-cast-02.html

USA: Kresťanské hodnoty razantne miznú

Wetzlar, 30.6.2015 (kath.net/idea – komentár Uwe Siemon-Netto) 018 059

Vitajte v našom nevykúpenom svete, milí Američania! Teraz je už iba 70% z vás kresťanmi a 57% schvaľuje homosexuálne „manželstvo“, ktoré odporuje Božiemu stvoriteľskému poriadku! Nech žasnú utopisti, ako razantne u vás miznú hodnoty, mňa to neprekvapuje. Ja poznám a milujem vašu krajinu 53 rokov, ale nikdy som nechoval ilúziu, že by ste neboli hriešnici. Dlho predo mnou spoznal Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), čo toľkým vašim teologicky rozloženým spoločenstvám chýba: slovo o kríži – lebo jedine na ňom sa dá spoznať podstata Boha. Aby sa to mladým hľadajúcim urobilo pohodlným, ušetria ich vaše obrovské pohodové kostoly pohľadu na toto znamenie milosti, z ktorého sa vyvodzuje oslobodzujúci výrok: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“

Nové narcistické masové náboženstvo
Keď som v r. 1962 prišiel do New Yorku, tárali práve médiá o drogovom „apoštolovi“, ktorým bol Timothy Leary (1920–1996). On vydal heslo, ktoré platí ešte dnes: „Rob si svoju vlastnú vec“. Leary sa hlásil za nástupcu samozvaného antikrista Aleistera Crowleya (1875–1947), ktorý o sebe povedal, že on je „šelma 666“. Jeho devíza znela: „Rob čo len chceš. Iba toto samotné je zákon.“
Crowley bol starým otcom guruho hippies, Leary otcom „generácie JA“. Tá holduje novému narcistickému masovému náboženstvu, ktorého veriaci zbožňujú sami seba. Od 60. rokov sa vypestovala na „generáciu JA JA JA“ a o tej napísal spravodajský magazín „Time“ v r. 2013, že „jej samoľúby egoizmus prinesie koniec našej civilizácie“.

Tlak na kresťanov narastá
V Európe sa často prehliada, ako v USA médiá, vysoké školy, politickí funkcionári, rôzne záujmové skupiny a časti justície hlboko nenávidia kresťanstvo a ako ho podkopávajú. A to sa ešte zhorší. Ale v tejto tragédii existujú aj katolícke a evanjelické spoločenstvá, ktoré odporujú tomuto prúdu a neotrasiteľne hlásajú pravdu o kríži.

Moji nasledovníci zomrú ako mučeníci
Títo neospevovaní hrdinovia majú pred sebou čas utrpenia. V pastierskom liste Matthew Harrison, prézes pravovernej luteránskej Synody Missouri nedávno pripravil svojich farárov na mučeníctvo, ktoré by ich mohlo čakať, ak budú odmietať sobášiť homosexuálov. A potom citoval býv. arcibiskupa Chicaga, kardinála Francisa Georgea (1937–2015) slovami :
„Ja zomriem v posteli, môj nástupca vo väzení. Jeho nástupca príde o život ako mučeník a jeho nástupca bude z trosiek zruinovanej spoločnosti nanovo skladať civilizáciu.“

Nedajme sa zmiasť
Harrison na záver dodáva teologický argument: „Ale nedajme sa zmiasť. Diabol už je porazený a Víťaz panuje s milosťou, láskou a pravdou.“ -zg-

Žurnalista a teológ Uwe Siemon-Netto pochádza z Lipska. Je zakladateľom Centra pre luteránsku teológiu a verejný život v Capistrano Beach (Kalifornia)

‘Islamský štát’ sa pokojne môže odvolávať na Korán

„Islamizmus ochotný k násiliu – to je pravý islam.“

Schorndorf, 30.6.2015 (kath.net/idea) 018 058 – Boj proti islamskému terorizmu stroskotá, ak nebudeme ochotní brať do úvahy jeho vzťah k historickým prameňom. Tento názor zastáva vedúci nemeckej Evanjelickej misie Karmel, Martin Landmesser (Schorndorf pri Stuttgarte). Pre evanjelickú agentúru „idea“ na výročnej slávnosti 28. júna povedal:
„Vodcovia teroristických militantov IŠ sa môžu pri každom zverskom čine odvolávať na Korán, Mohameda a na základné diela islamských teológov: Ak fanatickí bojovníci zrazia svojim ‚vojenským zajatcom‘ hlavy, nasledujú rozkaz Alaha v Koráne“ (Súra Mohamed 47,4). Aj upaľovanie živých ľudí bolo bežným spôsobom popravy v „zlatej ére“ islamu v 7. storočí rovnako ako aj zabíjanie homosexuálov a ničenie mauzóleí a nemoslimských miest.“
Podľa Landmessera je politický a k násiliu ochotný islamizmus tým pravým islamom. Korán označuje Mohamed ako „najlepší príkladný vzor“ pre moslimov, ktorý by mali nasledovať a napodobňovať.
Vrahovia žurnalistov francúzskeho satirického časopisu „Charlie Hebdo“ sa napríklad tiež orientovali vzorom svojho „proroka“.
Landmesser kritizoval tvrdenie početných moslimov a kresťanov, že zločiny islamizmu nemajú nič do činenia s islamom, ale sú „neislamské“. Toto „zaznávanie reality“ sa deje či už z optimizmu, alebo z prostej nevedomosti. „Rovnako absurdné je, porovnávať neľudské zločiny s križiackymi výpravami kresťanov. Kým islamisti sa odvolávajú na svoju svätú knihu Korán a na svojich prorokov, križiacke výpravy robili presný opak toho, čo Evanjelium učí,“ zdôraznil Landmesser.

Očití svedkovia reálne existujúceho islamu
Landmesser označil spolupracovníkov Misie Karmel za „očitých svedkov reálne existujúceho islamu“. Tí podávajú správy zo Severnej Nigérie, Libanonu a Pakistanu. Od počiatku islamského pôstneho mesiaca Ramadán v polovici júna nigérijská teroristická organizácia Boko Haram (Západné vzdelanie je hriech) počet svojich útokov výrazne zvýšila. V Libanone pomáha misia sýrskym utečencom. Angažuje sa aj v utečeneckých táboroch na pakistansko-afganskej hranici, kde hľadalo útočisko pred Talibanom 2 milióny ľudí.

Varovanie pred naivnou ideou „spoločného Boha“
Pri slávnostnej omši varoval býv. prézes evanjelického združenia krajinských cirkví, farár Christoph Morgner z Garbsenu pri Hannoveri „zbožné kruhy“ pred naivnou zbožnosťou:
„Stále viac kresťanov sa pridáva k názoru, že moslimovia veria v toho istého Boha ako oni a že preto môžu aj spoločne sláviť omše.
Moslimom nerobíme nijakú láskavosť, ak sa správame tak, akoby nás delili iba maličkosti. V skutočnosti ležia medzi nami svety,“ povedal Morgner. Citoval potom evangelikálneho misionára, ktorý zažil islam ako náboženstvo nepriateľské voči kresťanom.
„Svetový islam je ďaleko od toho, aby kresťanom poskytoval rovnakú mieru slobody viery, ako sa jej tešia moslimovia v Nemecku. To sa nesmie zamlčovať.“
Misia Karmel založená v r. 1904, je aj na svete najväčším vydavateľstvom na islam špecializovanej literatúry. Má regionálne kancelárie v 20 krajinách s viac ako 200 pracovníkmi. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.