Grécko: Biskup hovorí o zneistení a zúfalstve. + „Nie je to ‚gay’ a nie je to nijaké manželstvo“

Grécko: Biskup hovorí o zneistení a zúfalstve
Aténsky arcibiskup a solúnsky metropolita za európsky kurz Grécka. Výzva k národnej jednote.

Bankrot Grecko

Atény, 4.7.2014 (kath.net/ KAP) 018 070 – O „hlbokom zneistení“ a zúfalstve gréckeho obyvateľstva vzhľadom na referendum hovoril katolícky arcibiskup z Atén v piatok v Rádiu Vatikán: „Ľudia nevedia dosť, nevedia, čo majú zvoliť,“ povedal arcibiskup Sevastianos Rossolatos. Najhoršie je, že v súčasnosti nikto nevie, čo sa bude od pondelka diať. Premiér Alexis Tsipras síce ohlásil, že v deň referenda podpíše v Bruseli dohodu o prijatí požiadaviek veriteľov. Aké to sú, je však neznáme.

Súčasné výzvy v Grécku sú mimoriadne protirečivé: „Štátna televízia sa nás pokúša presvedčiť, aby sme volili NIE, ako to chce vláda. Všetky televízne stanice však pritom ohlasujú, že vystúpenie z eurozóny by znamenalo zničenie hospodárstva,“ informoval Rossolatos.

Podnikatelia organizujú „vzburu“, pretože ozdravenie hospodárstva mimo eura možno očakávať iba s veľkou námahou a až po rokoch. Dokonca aj primátori Atén a Solúne verbovali v televízii otvorene za ÁNO.
V súčasnosti sa v Grécku odohrávajú dramatické scény, ako povedal arcibiskup: „Dôchodcovia tvoria dlhé rady pred bankami, aby si vyzdvihli 60 eur, niektorí kolabujú pre horúce počasie, alebo vstávajú v noci, aby o 3. h. ráno zaujali prvé miesta v rade.“ Dokonca ani diecézy a fary nemôžu vyplatiť svojich zamestnancov bez návštevy banky. Vzhľadom na „úplnú neistotu“ je to „zúfalá situácia“.

Metropoliti za zotrvanie v Európe
Rastú pochybnosti o zmysle referenda, ktoré premiér Alexis Tsipras krátkodobo vyčaroval z klobúka. O jeho právoplatnosti musela rozhodovať aj štátna rada v piatok. Kritika sa ozvala aj z pravoslávnej cirkvi – prišla od solúnskeho metropolitu Anthimosa (Roussasa): „Hlasujte, ako len chcete, ale tento raz mám aj ja právo vysloviť vyznanie: Ja budem hlasovať za Európu,“ tak znelo jeho vyhlásenie pri bohoslužbe. Podľa „Orthodox News“ niektoré veriaci zatlieskali, iní volali „nie, nie“.

Veľkú pozornosť vyvolal spontánny 45-minútový rozhovor prezidenta Prokopiosa Pavlopoulosa s hlavou Cirkvi Grécka, arcibiskupom Hieronymosom (Liapisom) na aténskom Areopágu po večernej liturgii slávenia sv. Petra a sv. Pavla. V centre rozhovoru bolo rozsiahle humanitárne nasadenie pravoslávnej cirkvi Grécka, ktorá sa od počiatku krízy pokúša mnohorakými spôsobmi zmierňovať núdzu na okraj spoločnosti vytlačeného obyvateľstva.
Arcibiskup Hieronymos vyzval Grékov k národnej jednote a k zotrvaniu v „spoločnej európskej rodine“. Varoval pred „jedom rozkolu“, ktorý duše krajiny infiltruje a je „zločinom na budúcich generáciách“.
Svätá synoda Cirkvi Grécka nedávno apelovala na „vedúce osobnosti“ EÚ, aby našli kompromis s gréckou vládou. Doslova sa v otvorenom liste synody uvádza: „S hlbšou zodpovednosťou vzhľadom na utrpenie gréckeho ľudu a so starosťou o budúcnosť krajiny prosí Svätá synoda vedúce osobnosti EÚ, aby znova raz prejavili porozumenie a solidaritu, aby sa mohlo nájsť prijateľné riešenie pre ekonomické problémy Grécka.“ Biskupi sú presvedčení, že s dôverou v Krista je takéto riešenie aj možné.

Rozdielne tendencie v cirkvi
V komentári „Orthodox News“ zo stredy sa poukazuje na to, že Pravoslávna cirkev Grécka v nedávnej histórii už viackrát prijala ťažkú úlohu národného zmierenia. … Dnes je situácia zaťažená tým, že Grécko muselo prijať nepomerne vysoký počet utečencov, ako uvádza „Orthodox News“. V cirkvi sú dve tendencie: prúd nepriateľský voči zahraničiu a druhý, ktorý sa obracia proti každému šovinizmu a ťažko s krízou zápasiacim Grékom pripomína, že aj emigranti si zaslúžia úctu a súcit. …

Pápež sa modlil za Grékov
Vo vyhlásení vatikánskeho hovorcu pátra Federica Lombardiho sa v stredu uvádzalo, že pápež František vyjadril želanie „dať celému helénskemu národu pocítiť svoju blízkosť so zvláštnou myšlienkou na mnohé rodiny, ktoré sú ťažko postihnuté zložitou a bolestnou ľudskou a sociálnou krízou. „Dôstojnosť ľudskej osoby musí zostať v centre politických a technických diskusií, a treba robiť aj zodpovedné rozhodnutia,“ uviedol pápež a pozval všetkých veriacich, aby sa spojili v modlitbe za blaho milovaného gréckeho ľudu.“
Pri podobnej kríze v Argentíne v r. 1998-2000 Jorge Bergoglio vtedy ako arcibiskup zdôraznil: „Každý v našom národe má právo, aby sa rešpektovala jeho dôstojnosť a nešliapala nohami. Dôstojnosť ženy, muža, dieťaťa, starého človeka šliapať nohami je závažný hriech, ktorý volá do neba.“
Krátko po nástupe premiéra Tsiprasa v Aténach, pápež prijal vo Vatikáne gréckych biskupov. V texte príhovoru chýbali ostré slová. Konštatoval, že Grécko „v tejto chvíli potrebuje viac ako kedykoľvek dialóg medzi politickými a kultúrnymi zložkami, aby sa chránilo a napomáhalo verejné blaho“. František žiadal, aby biskupi neúnavne „napomínali všetkých k dôvere v budúcnosť a pôsobili proti tzv. ‘kultúre pesimizmu’“.

Cirkev Talianska: Nielen starosť o grécke banky
Európania by sa mali podľa názoru Biskupskej konferencie Talianska (CEI) starať nielen o čísla a banky, ale predovšetkým o ľudí. „Treba znova získať vedomie, že človek stojí v centre konania spoločnosti,“ povedal generálny sekretár CEI arcibiskup Nunzio Galantino pre katolícku televíziu TV2000. „Preto je potrebná zmena perspektívy.“ Taliansko je po Nemecku a Francúzsku tretím najväčším veriteľom Grécka. –zg-

„Nie je to ‚gay’ a nie je to nijaké manželstvo“

Dale Ahlquist, prezident Americkej spoločnosti Chestertona, kritizuje ‚homosexuálne manželstvo’ argumentami anglického spisovateľa a katolíckeho apologétu Gilberta K. Chestertona.

Minneapolis, 3.7.2015 (kath.net/jg) 018 069 -„Homosexuálne manželstvo“ (angl. „gay marriage“) nie je ani „gay“, ani to nie je nijaké manželstvo, ako píše Dale Ahlquist, prezident Americkej spoločnosti Chestertona v blogu.
Ahlquist touto vetou nahráva na komentár anglického spisovateľa a apologétu Gilberta K. Chestertona, ktorý odmietal nielen kontrolu pôrodnosti samu osebe, ale aj samotný výraz. Kontrola pôrodnosti neznamená ani pôrod ani kontrolu, napísal tento kritik s ostrým jazykom o pálčivej téme svojej doby.
V knihe „Kacír“ Chesterton už prorokoval zneužívanie slova „gay“ (t. j. „radostný“, „veselý“), ako píše Ahlquist. Opisuje filozofiu spisovateľa Oscara Wildea, ktorú označuje ako „náboženstvo carpe diem“. Carpe diem – doslova „využi deň“ – znamená toľko ako: Rob čo len chceš a nemysli na dôsledky, ži iba pre ten moment. To nie je náboženstvo šťastných ľudí, ale veľmi nešťastných ľudí, ako cituje Ahlquist Chestertona. Sexualita ako bezvýznamné krátke potešenie neprináša nijaké naplnenie. V knihe o sv. Františkovi z Assisi Chesterton napísal nasledovné: Akonáhle sex prestane byť služobníkom, stáva sa tyranom. Mnohí homosexuáli sa stali „otrokmi sexu“, ako píše Ahlquist a vzťahuje to očividne na vysokú promiskuitu, ktorú často vidíme u homosexuálov.
Manželstvo ,muža a ženy zodpovedá prirodzenému a božskému poriadku. Svet sa posmieva manželstvu, ktoré našlo v „homosexuálnom manželstve“ svoj predbežný vrchol. Nikto nemôže zrušiť „otrepanú pravdu“, že rodina pozostáva z otca, matky a detí. „Civilizácia, ktorá sa o to pokúša, ničí v konečnom dôsledku samu seba,“ cituje Ahlquist anglického spisovateľa. -zg-

Arcibiskup z USA: Občiansky sobáš nie je sviatosť

Chicago, 1.7.2015 (kath.net) 018 068 – „Je dôležité zdôrazniť, že pre katolícke sviatostné manželstvo, v ktorom je manželstvo muža a ženy znamením jednoty Krista a Cirkvi, je nová definícia občianskeho manželstva najvyšším súdom celkom bezvýznamná. Tým, že si zachováme našu klasickú koncepciu manželstva, podporujeme tých, ktorí do tohto posväteného a milujúceho zväzku s Bohom a so sebou navzájom vstúpili.“ Konštatoval to nový arcibiskup v Chicagu, Blase J. Cupich, po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, že homosexuálne „manželstvo“ bude pripustené vo všetkých štátoch USA, v oficiálnom vyhlásení svojej arcidiecézy na internete.
Cirkev si síce neustále robí starosť o dôstojnosť homosexuálnych osôb, ako vysvetlil biskup s poukazom na Katechizmus Katolíckej cirkvi (2358: „Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim.“) Táto úcta má byť „pravá, nie iba rétorická“, napomína arcibiskup Cupich a to zahŕňa aj „cirkevnú podporu všetkým rodinám nezávisle od ich životných podmienok“.
No pre amerických katolíkov je súčasne zvlášť dôležité, aby sa nerešpektovali iba politické požiadavky rovnosti, ale predovšetkým, aby si ctili vyššie nároky Božieho zjavenia. „Naším cieľom vo všetkom tom je, pevne sa pridržiavať autentického chápania manželstva, ako je vpísané do ľudského srdca, ako sa v histórii ľudstva vyvíjalo a ako ho Božie slovo potvrdzovalo.“
Svojím rozhodnutím Najvyšší súd USA „civilné manželstvo nanovo definoval“, aby dal všetkým občanom rovnaké práva, aj tým, ktorí sa chápu ako homosexuáli. No „rýchle spoločenské premeny, ktoré súd ukázal, nás pozývajú k dozrievaniu a vážnemu zamysleniu sa“ a v tomto vývoji ponúka Katolícka cirkev „múdrosť, ktorá je zakorenená vo viere a v širokej oblasti životných skúsenosti človeka“, zdôraznil arcibiskup z Chicaga. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.